Magazyny

Polska traci atrakcyjność? Inwestycje w nowe magazyny hamują

Działania podjęte przez deweloperów umożliwią uniknięcie nadpodaży ofert na rynku

Deweloperzy nieco wyhamowują inwestycje w nowe magazyny. Przy utrzymaniu stabilnego popytu ze strony najemców, prognozuje się przywrócenie rynku powierzchni magazynowych do stanu równowagi, co z kolei powinno zahamować utrzymujący się od dwóch lat wzrost czynszów.

Firmy ograniczają inwestycje w nowe magazyny

W minionym roku na rynku powierzchni magazynowych odnotowano 8-procentowy wskaźnik niezagospodarowanych miejsc. Ten istotny wzrost wynikał z rekordowej aktywności deweloperów w poprzednich dwóch latach. Zdaniem ekspertów JLL perspektywa na ten rok sugeruje, że inwestycje w nowe magazyny hamują, a nowych obiektów na rynku będzie nieco mniej.

2023 rok na rynku powierzchni magazynowych stał pod znakiem z jednej strony rosnących stóp procentowych, które powodowały dekompresję stóp kapitalizacji, co miało duży wpływ na zachowanie się graczy na rynku magazynowym, niemniej jednak deweloperzy pozostali bardzo aktywni, jeśli chodzi o realizację nowych inwestycji. To zaskutkowało rosnącym współczynnikiem niewynajętej powierzchni, który pod koniec 2023 roku wzrósł do poziomu prawie 8 proc. W tym samym czasie najemcy magazynów również pozostawali aktywni i spodziewamy się wyniku na poziomie około 4,5 mln mkw – mówi agencji Newseria Biznes, Tomasz Mika, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w JLL.

Czytaj też: Deweloper podsumowuje rok w Polsce. Masa pieniędzy i masa inwestycji

W ocenie specjalistów z firmy JLL, popyt w 2024 roku utrzyma się na stabilnym poziomie, oscylując w granicach 4–5 mln mkw. powierzchni, być może nieznacznie przewyższając obecny stan. Ciągły rozwój największych uczestników rynku oraz nowe zapotrzebowanie ze strony nowych firm są argumentami przemawiającymi za tą tendencją. Dodatkowo, napędem wzrostu są inwestycje zagraniczne oraz rozwijające się zaplecze, co zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń produkcyjną i logistyczną.

Przewidujemy, że aktywni pozostaną przede wszystkim operatorzy logistyczni, ale też mamy nadzieję na większą liczbę inwestycji produkcyjnych, czy to w wyniku relokacji zakładów produkcyjnych chociażby z Azji, czy też w ogóle dywersyfikacji produkcji przez firmy globalne. Mamy nadzieję, że Polska będzie beneficjentem tego trendu – ocenia Tomasz Mika.

Polska nadal liderem na rynku

Polska nadal utrzymuje pozycję jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji przemysłowych w Europie. Firmy z Europy Zachodniej, bazując na doświadczeniach z okresu pandemii, trwającej wojny za wschodnią granicą i zawirowań na globalnych szlakach transportowych, modyfikują swoje strategie dotyczące łańcuchów dostaw. Skracając dystans w procesie dostaw, przedsiębiorstwa redukują zużycie paliwa, zmniejszają swój wpływ na środowisko, a także zmniejszają zapotrzebowanie na pracę kierowców, którzy obecnie należą do najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku. Według ekspertów JLL, gruntowna restrukturyzacja sieci dystrybucji, obejmująca rozproszenie magazynów, może przynieść obniżenie kosztów związanych z transportem nawet o 40–50 procent.

W ostatnim czasie zarówno deweloperzy budujący nowe powierzchnie magazynowe, jak i najemcy koncentrowali się przede wszystkim na największych rynkach magazynowych w Polsce, tzw. wielkiej piątki. Tam dzisiaj skoncentrowane jest ponad 75 proc. nowoczesnych magazynów i spodziewamy się kontynuacji tego trendu. Niemniej jednak mniejsze rynki, ale te ustabilizowane, takie jak Szczecin, Trójmiasto czy Kraków, również powinny się cieszyć sporym zainteresowaniem uczestników rynku – podkreśla dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w JLL.

Równowaga na rynku

W kontekście podaży, eksperci przewidują umiarkowane zwolnienie tempa inwestycji na rynku budowlanym, zwłaszcza w przypadku inwestycji spekulacyjnych. Ten trend jest wynikiem zeszłorocznego wzrostu wskaźnika niezagospodarowanej powierzchni. Średni udział nieużytkowanych lokali w ogólnej dostępnej powierzchni zbliżył się do poziomu 8 procent w Polsce, notując wzrost o prawie 3 punkty procentowe w ciągu zaledwie jednego roku. Ten stan jest rezultatem rekordowej aktywności deweloperów w latach 2021–2022, kiedy to zrealizowano prawie 5 milionów metrów kwadratowych powierzchni.

Pod koniec 2023 roku w budowie pozostawało prawie 3 mln mkw. nowych powierzchni magazynowych. Zakładamy, że one zostaną oddane do użytku w obecnym roku, natomiast prawdopodobnie liczba nowych inwestycji trochę spadnie z uwagi na wysoki współczynnik niewynajętej powierzchni – mówi Tomasz Mika.

Czytaj też: 3 powody, dla których warto wdrożyć automatyczny magazyn

Działania podjęte przez deweloperów umożliwią uniknięcie nadpodaży ofert na rynku, ponieważ nieużywana dotychczas przestrzeń będzie stopniowo zajmowana przez przyszłych najemców. Ten proces przywracania równowagi na rynku powinien również skutkować ustabilizowaniem poziomu czynszów.

Rok 2022 przyniósł największy w historii polskiego rynku magazynowego wzrost czynszów. W tym czasie stawki wzrosły o 22 proc. Rok 2023 to kontynuacja tego trendu, natomiast dynamika była już o wiele mniejsza. Oceniamy, że czynsze wzrosły o kolejne 5 proc. W obecnym czasie spodziewamy się wyhamowania tego trendu z uwagi na dużą liczbę dostępnych powierzchni i wysoki współczynnik wakatu, co w naturalny sposób będzie hamowało dalszy wzrost czynszu z uwagi na konkurencję pomiędzy właścicielami oferującymi powierzchnie magazynowe – prognozuje ekspert JLL.

Niskoemisyjne magazyny stają się coraz popularniejsze

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button