DrogowyTransport

Oddano pierwszy projekt w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

GDDKiA podaje w oficjalnym komunikacie, że udostępniono do ruchu pierwszą ze stu planowanych obwodnic. Realizowany Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada powstanie dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km.

Program budowy 100 obwodnic – oddano pierwszy projekt 

Inwestycja została zakończona dwa miesiące przed wskazanym terminem. Jest to tym samym pierwsza obwodnica, która powstała w ramach rządowego Programu. Plan obejmował budowę blisko 2 km obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Rozbudowano drogę w istniejącej formie oraz wybudowano częściowo w nowym śladzie. Dodatkowo powstały również ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czy dwie pary zatok autobusowych.

Zobacz także: Hiszpania nałożyła ogromną grzywnę na Amazon Road Transport

Raben

Jak wskazuje GDDKiA, z perspektywy regionu to bardzo ważny odcinek. Ma poprawić komfort mieszkańców Smolajn i zwiększyć bezpieczeństwo przejazdu. Dzięki inwestycji poprawiono także parametry drogi krajowej.

GDDKiA

Zobacz także: Czekają nas masowe zwolnienia w Polsce?

Odciążenie dróg i przekierowanie tranzytu

Jak wskazuje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch na oddanej do ruchu obwodnicy odbywać się będzie już według stałej organizacji. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1364N kontynuowane będą jednak drobne prace porządkowe, związane m.in. z nasadzeniami. Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu 2020 roku. Pierwsze prace ruszyły wiosną 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 35 mln zł. Projekt został zrealizowany w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Tym samym to pierwszy w pełni zakończony projekt.

Wraz z oddaniem odcinka drogi ze Smolajn został wyprowadzony ruch tranzytowy, a układ komunikacyjny w miejscowości został odciążony. Oczekuje się również, że obwodnica poprawi przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Obecnie w ramach Programu 100 obwodnic realizowanych jest 14 zadań o długości blisko 114 km. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przygotowaniu jest 85 pozostałych obwodnic z Programu. Planowane drogi mają być trasami o najwyższych parametrach technicznych, dostosowanych do przenoszenia obciążenia ok. 11,5 t/oś.

Fragment S7 oddany do użytku. Odcinek między Napierkami a Płońskiem w całości dwujezdniowy

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button