DrogowyTransport
Gorące newsy

Raport PITD: Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Na jaką pensję można liczyć w 2022 roku?

W ostatnich latach branża transportowa odnotowuje dynamiczny wzrost. W Polsce powstaje coraz więcej magazynów i nieruchomości komercyjnych. Wzrost znaczenia sektora transportowego wiąże się również ze zwiększonym popytem na pracę kierowców. Polski Instytut Transportu Drogowego przygotował raport dotyczący zarobków kierowców zawodowych w Polsce. Jak kształtują się zarobki kierowców zawodowych w 2022 roku? Jakie tendencje kształtują się w branży? 

Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2022

W badaniu ankietowym wzięło udział 850 kierowców, z czego 90% stanowili respondenci, którzy pracują na zestawach z naczepą, 4% kierowcy „solówek”, 2% kierowcy autobusów (o DMC do 3,5 t) oraz 4% kierowcy autokarów. Ponad połowa (62%) kierowców obsługuje trasy międzynarodowe w obrębie UE, 10% wyjeżdża w trasy poza UE, 19% skupia się na połączeniach krajowych, a 9% obsługuje ruch lokalny. Co więcej, według wyników raportu kierowca zawodowy wciąż pozostaje zawodem typowo męskim (98%). Tylko 2% ankietowanych to kobiety.

Dla kierowców zawodowych średnia pensja w 2021 roku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie, bo o 99 zł. Mediana z kolei wzrosła o 500 zł w porównaniu do 2020 roku. Największy wzrost był w 2019 roku, więc gdyby nie pandemia prawdopodobnie można byłoby się spodziewać większych wzrostów płac. W 2021 roku kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali średnio 6310 zł. Całkowita kwota wynagrodzenia składa się z podstawy, która wynika z umowy (o pracę, zlecenie), premii oraz dodatków. Tylko 28,1% kierowców zarabia poniżej 5000 zł netto. Według badania największą grupę stanowią kierowcy zarabiający powyżej 7000 zł netto (33%). Stanowi to wzrost o 8,3 pkt proc. w porównaniu do 2020 roku. Powyżej 7000 zł zarabia dokładnie 1/3 badanych kierowców.

PITD

W tym roku opublikowano piątą edycję raportu. Na podstawie danych historycznych można prześledzić zmieniającą się strukturę wynagrodzeń od 2017 roku. Jak pokazuje poniższy wykres, zarobki regularnie rosły. Średnia kwota uwzględnia również diety, premie oraz dodatki.

PITD

Większość ankietowanych ma ponad 10-letnie doświadczenie. Kolejna największa grupa uwzględnia kierowców z doświadczeniem pomiędzy 6, a 10 lat. Najwyższa mediana jest dla osób pracujących powyżej 1 roku – 6400 zł netto. W poprzednich latach zauważalną tendencją była sytuacja, kiedy mniej doświadczeni pracownicy zarabiali sporo mniej, jednak różnice nieco się wyrównują. Wynika to przede wszystkim z braku pracowników.

95% kierowców, którzy wzięli udział w badaniu zatrudnionych w oparciu umowę o pracę. Kwota podstawy kierowców ciężarówek wynosi średnio 2400 zł. Mediana kwoty netto wynosi natomiast 6310 zł. 

Badanie uwzględnia także poziom satysfakcji kierowców. Tylko 2 na 10 kierowców przyznało, że lubi swoją pracę ze względu na wysokie zarobki. Jednak tylko 22% kierowców otrzymuje benefity jako dodatek do pensji. Najczęściej kierowcy mogą liczyć na dodatkowe ubezpieczenie, służbowy telefon oraz dopłatę do miejsca pracy. Ankietowani wskazują, że oczekiwaliby również dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej oraz szkoleń, szczególnie językowych.

Zobacz także: Co 3 firma w Polsce chce zatrudniać Ukraińców 

Doświadczenie kierowcy a perspektywy pracy 

Podczas badania z 2018 roku najwięcej zarabiali kierowcy obsługujący trasy w ruchu międzynarodowym na terenie UE. Osoby jeżdżące na Wschód zarabiały średnio 10% mniej. W 2021 roku struktura się wyrównała, kwoty wynosiły średnio do poziomu 7000 zł netto. W ciągu 3 lat w ruchu lokalnym wzrost wynagrodzeń wynosi 55%, a w ruchu krajowym 43%. W porównaniu do innych zawodów to bardzo dużo.  Autorzy raportu stwierdzają, że obecnie w Polsce w branży transportowej zdecydowanie przeważa rynek pracownika. Analitycy Transport Intelligence podają, że na rodzimym rynku brakuje 124 tys. kierowców. Co więcej, od momentu wybuchu wojny na Ukrainie problem jeszcze bardziej się uwidocznił. Wg GITD w 2021 roku było 103 766 świadectw kierowców pochodzących z Ukrainy. 

Dane dotyczące sytuacji na rynku „po pandemii”

Istotnym elementem jest to, że 6 na 10 kierowców stwierdziło, że pandemia nie miała wpływu na ich wynagrodzenie. W 2020 roku pensja zmniejszyła się tylko u 1/3 ankietowanych kierowców. Rynek zmienia się także pod względem zastosowania nowoczesnych technologii. 70% badanych przyznało, że w pracy korzysta z nowoczesnych technologii. Najczęściej wspominano o profesjonalnej nawigacji, utrudnieniach live o ruchu w trasie oraz asystencie ecodrivingu. 

Zobacz także: W ciągu 20 lat wydłużono sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce o 3750 km

W badaniu wzięło udział 300 reprezentantów firm transportowych. Tylko 4 na 10 pracodawców przyznaje, że nie ma problemu ze znalezieniem kierowcy zawodowego. Połowa przedsiębiorców (56,1%) wskazuje jednak na przeszkody w zatrudnieniu kompetentnych osób. Ten problem pogłębia się już od kilku lat, co m.in. sprawia, że zarobki kierowców zawodowych rosną. W porównaniu z rokiem 2018 jest to wzrost o 13,1 pkt proc. Przewoźnicy wskazują, że znalezienie kierowcy zajmuje średnio kilka tygodni. 4 na 10 pracodawców przyznaje, że problem rotacji pracowników ich nie dotyczy. Jednak to spadek o 15,5 pkt proc. w porównaniu do 2020 roku.

Dynamiczny rozwój branży logistycznej w Polsce. Ok. 97% firm planuje rekrutacje

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button