PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
KolejowyTransport

Ogromna finansowa strata PKP Cargo! Zarząd polskiej spółki odwołany!

Spekuluje się, że powodem były opublikowane kilka dni temu wyniki finansowe firmy

Rada Nadzorcza PKP Cargo odwołała zarząd spółki. Choć nie podano przyczyn tej decyzji, spekuluje się, że powodem były opublikowane kilka dni temu wyniki finansowe firmy. Ogromna kwartalna strata PKP Cargo raczej nie stawia odwołanej kadry w pozytywnym świetle.

Zarząd PKP Cargo odwołany

Rada Nadzorcza PKP Cargo zdecydowała o odwołaniu Dariusza Seligę z funkcji Prezesa Zarządu, Marka Olkiewicza z funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjnych,  oraz Macieja Jankiewicza z funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych oraz z powierzenia mu obowiązków Prezesa Zarządu.

Oczywiście spółka nie została bez kadry zarządzającej. Jeszcze tego samego dnia Rada podjęła decyzję o delegowaniu Członka Rady Marcina Wojewódki do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki oraz o powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu. Monikę Starecką, również Członka Rady Nadzorczej powołano do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki oraz powierzono jej funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Z kolei Pawła Miłka, także Członka Rady Nadzorczej delegowano do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu oraz powierzono mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych.

Nie podano przyczyn tych decyzji, choć przypuszcza się, że powodem mogły być opublikowane kilka dni temu wyniki finansowe, a dokładniej ogromna kwartalna strata PKP Cargo.

Czytaj też: PKP Cargo zapewni kolejne usługi intermodalne! Ale pierwszy raz z tego terminala

Kim są nowi członkowie zarządu?

Marcin Wojewódka jest radcą prawnym oraz doktorem nauk ekonomicznych. Jest założycielem i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy”, a także pełni funkcję prezesa zarządu Instytutu Emerytalnego. Ponadto, jest wykładowcą akademickim, a w przeszłości był członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jest członkiem Rady Nadzorczej PZU Życie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył Studia Podyplomowe z Psychologii Zarządzania Personelem.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Specjalizuje się w doradztwie dla pracodawców w procesach restrukturyzacyjnych oraz w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i systemu emerytalnego.

Z kolei Monika Starecka została kilka dni temu mianowana na stanowisko Dyrektora Pionu Finansowego w PKP S.A. Przed tym zajmowała stanowisko Dyrektora Pionu Finansów w Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, gdzie nadzorowała obszar księgowości, kontrolingu oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, prowadząc działania mające na celu poprawę efektywności spółki oraz jej rozwój. Dodatkowo, od stycznia jest członkiem Rady Nadzorczej spółki ENEA, pełniąc początkowo obowiązki czasowego Prezesa Zarządu, a później czasowego Członka Zarządu ds. Korporacyjnych.

Starecka od kilku lat prowadzi także firmę doradczą Equinox Consulting, która specjalizuje się w doradztwie finansowym i operacyjnym, organizowaniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich oraz sesji coachingowych i mentoringowych dla przedsiębiorców oraz członków organów zarządzających spółek. Pracowała także jako Dyrektor Finansowy w Telepizza Poland, Dyrektor Finansowy w Vattenfall Heat Poland oraz Dyrektor Finansowy w RTC Poland. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Advanced Leadership and Management Programme na Uniwersytecie Oxford.

Paweł Miłek jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację sędziowską oraz aplikację radcowską. Od blisko 30 lat pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, nadzorcy oraz zarządcy w procesach restrukturyzacyjnych. Dwa lata temu otrzymał tytuł zawodowy Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego. Ponadto, był wiceprzewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a przez trzy lata pełnił funkcję prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Syndyków.

Czytaj też: Nowy plan inwestycyjny PKP Intercity – pociągiem ku przyszłości?

Ogromna strata PKP Cargo

Czy zmiany w zarządzie PKP Cargo mają związek z opublikowanymi kilka dni temu wynikami spółki? Bardzo możliwe, bo rzeczywiście nie ma się czym chwalić. W ubiegłym roku PKP Cargo przewiozło o 17,9 mln ton ładunków mniej niż rok wcześniej, osiągając wynik 82,7 mln ton na przestrzeni całego roku. To oznacza spadek wolumenu o aż 17,8%. Podobnie, praca przewozowa, wynosząca 22 282 mln tonokilometrów, zanotowała spadek o 17,5%.

Przewoźnik wskazuje, że największy spadek odnotowano w przewozach paliw płynnych (o 31,8%) oraz metali i rud (o 30,2%). Obserwowano również znaczący, 19,4-procentowy spadek w przewozach paliw stałych, w tym o 21,6% w przewozach węgla kamiennego, który stanowi istotną część działalności PKP Cargo. Pozostałe segmenty nie zdołały zrekompensować strat spółki. Udział grupy PKP Cargo na rynku spadł o 4,4 punktu procentowego do 33,1% pod względem masy towarowej oraz o 6 punktów procentowych (do 33,9%) pod względem pracy przewozowej.

To tyle jeśli chodzi o wolumeny przewozów. W kwestii wyników finansowych wcale nie jest lepiej. W ostatnim kwartale przychody PKP Cargo spadły do poziomu 1 323,7 mln zł, czyli o 16% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Wskaźnik EBIT (zysk przed opodatkowaniem) za cały rok wyniósł 291,4 mln zł, czyli o 12,6% mniej niż rok wcześniej. Koszty operacyjne spółki wzrosły o 2%, do 5 155,6 mln zł, głównie ze względu na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 12,7%.

Co prawda wynik netto całej grupy był dodatni i wyniósł 82,1 mln zł. Warto jednak przypomnieć, że rok wcześniej wynik ten przekroczył 148 mln zł. Jak podano, strata netto PKP Cargo w czwartym kwartale wyniosła aż 19,8 mln zł. Odwołany zarząd PKP Cargo tłumaczył niekorzystne wyniki ogólną sytuacją w branży i zapowiedział zmiany. Te już jednak leżą w gestii nowych władz spółki, wobec których eksperci branżowi pokładają duże nadzieje. Pojawia się coraz więcej głosów o tym, że PKP Cargo było przez lata źle zarządzane, a światełkiem w tunelu dla przewoźnika mogą być dopiero co ogłoszone personale zmiany.

Oto przyszłość kolejowego cargo? Cyfrowy pociąg towarowy zdał egzamin praktyczny

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button