Transport

Pracownia Produktów Rafineryjnych ORLENU z ważną akredytacją

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini należąca do ORLEN została pierwszym w Polsce i trzecim na świecie laboratorium z akredytacją zaawansowanych metod badawczych wodoru jakości automotive. Dokładny zakres akredytacji zostanie opublikowany przez Polskie Centrum Akredytacji 8 kwietnia. W 2024 roku ORLEN Laboratorium planuje uzyskanie akredytacji także dla swojego drugiego laboratorium – we Włocławku, gdzie wkrótce zostanie uruchomiony Hub wodorowy.

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini ogłasza sukces

Od 1 stycznia 2025 r. każde laboratorium wodorowe, w celu certyfikacji produktu, będzie musiało uzyskać akredytację na poszczególne metody badawcze parametrów jakościowych wodoru oraz akredytację do pobierania próbek wodoru. Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini wyprzedziła wejście w życie nowego obowiązku prawnego niemal o rok. Dzięki temu laboratorium już teraz może rozpocząć dalsze prace nad wodorem jakości automotive. To spore ułatwienie dla jego producenta, spółki ORLEN Południe, która skorzysta z możliwości certyfikowania produkowanego wodoru i prowadzenia dalszych badań w akredytowanej pracowni.

Zobacz także: Technologia wodorowa to przyszłość. ORLEN inwestuje w kadry i uruchamia stację

Jak zaznacza Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN, wodór, jako jeden z filarów transformacji energetycznej, jest też ważnym elementem strategii Grupy ORLEN. Na inwestycje związane z tym paliwem do 2030 roku koncern przeznaczy 7,4 mld zł, a ważnym adresatem działań Grupy jest branża transportowa. Spółka uruchamia kolejne stacje wodorowe dla autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych oraz testuje pierwszą lokomotywę wodorową. Rozszerzenie zakresu akredytacji w laboratorium w Trzebini o badania wodoru jakości automotive to kolejny duży krok w rozwoju tego obszaru. Przy czym, jak podkreślił Grzegorz Jóźwiak, osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez długich przygotowań i ciężkiej pracy całego zespołu.

ORLEN rozwija technologie wodorowe

W 2023 roku ORLEN Laboratorium oddał do użytku drugie laboratorium badania wodoru jakości automotive w Pracowni Nawozów i Środowiska Naturalnego we Włocławku. To włocławskie laboratorium będzie świadczyć usługi analityczne dla nowo uruchamianego hubu wodorowego we Włocławku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2024 roku laboratorium uzyska akredytację dla metod badania paliwa wodorowego w tej lokalizacji. Uzyska również akredytację dla wykonywanego przez Dział Logistyki ORLEN Laboratorium procesu pobierania próbek wodoru.

Zobacz także: Lokomotywa wodorowa ORLENU już na torach!

Warto podkreślić również  że konsorcjum, w którego składzie liderem jest ORLEN, a także Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zakończyło realizację projektu badawczo-rozwojowego VETNI. W wyniku prac uzyskano technologię, która umożliwia zużycie mniejszej ilości energii elektrycznej do wyprodukowania 1 kg wodoru, niż w aktualnie zastosowanych systemach. Budowa elektrolizera oraz przejście z instalacji laboratoryjnych na obiekt przemysłowy dostarczyły cennych informacji i doświadczenia w skalowaniu i rozwoju elektrolizerów stałotlenkowych. Zaprojektowanie i przeprowadzenie pełnego cyklu badań instalacji VETNI zrealizowano w czasie 28 miesięcy. Przy czym miastem, w którym zlokalizowano analizowaną inwestycję, jest Jasło.

Sieć stacji paliw wodorowych koncernu

Ambitne plany Grupy ORLEN ma w związku z projektami wodorowymi bynajmniej nie ograniczają się wyłącznie do opracowywania nowych technologii. Koncern rozwija swoją sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 roku spółka uruchomiła zarówno pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive w Trzebini, jak i swoją pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru, znajdującą się w Krakowie, do której paliwo dostarcza wspomniana Pracownia Produktów Rafineryjnych. Dwa lata później w praskiej dzielnicy Barrandov została uruchomiona w pełni bezobsługowa, ogólnodostępna 24 godziny na dobę stacja paliw, przystosowana do tankowania paliwem wodorowym samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.

Zobacz także: Całodobowe tankowanie wodorem wkrótce w Poznaniu na stacji ORLEN

Ponadto jeszcze w tym samym roku zaczęła działać stacja H2 powstała w Litvinovie, blisko 30-tys. mieście w zachodnich Czechach, przy granicy z Niemcami. Z kolei do połowy 2025 roku stacje wodorowe ORLEN pojawią się także w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie. Ich budowa będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków CEF (Connecting Europe Facility) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ciągu kilku najbliższych lat sieć Grupy ORLEN będzie obejmowała ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji. Ponadto nie można zapominać o dobrze wykształconych, utalentowanych kadrach, których technologie wodorowe niewątpliwie potrzebują.

Nowe technologie potrzebują odpowiednich kadr

Na początku bieżącego roku Grupa ORLEN uruchomiła drugą edycję Akademii H2, mającej celu wymianę wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie a studentami 3, 4 i 5 roku bądź absolwentami, którzy stawiają w tej branży swoje pierwsze kroki. Program obejmuje cykl wykładów i warsztatów, a także spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach w Polsce i pozwalają uczestnikom projektu zobaczyć w praktyce, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych dziedzinach przemysłu. Wśród 31 uczestników drugiej edycji są reprezentanci z całej Polski, z takich kierunków jak energetyka, OZE o specjalizacji przemysłowej, energetyka wodorowa, fizyka techniczna i prawo.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

ORLEN liderem projektu VETNI. To innowacyjny system wytwarzania wodoru

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button