Artykuł sponsorowanyKolejowy

Nowa era logistyki kolejowej: przyszłość efektywnego transportu kolejowego

Popularność kolei w kontekście transportu towarów miała lepsze i gorsze okresy w ciągu ostatnich lat. Obecnie jej potencjał jest odkrywany na nowo, w tym w roli ogniwa transportu intermodalnego.

Kolej – przyszłość efektywnego i ekologicznego transportu w Europie

Nie da się ukryć, że na podniesienie statusu kolei w oczach inwestorów przyczyniła się w dużej mierze polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wspiera niskoemisyjne systemy transportowe. Współczesna kolej – z racji swojego sposobu działania – generuje stosunkowo niewielki ślad węglowy. Za oficjalnym portalem Rady UE i Rady Europejskiej, odpowiada za jedynie 0,4% gazów cieplarnianych emitowanych przez transport na terenie Unii Europejskiej i za pobór prądu na poziomie 1,9%, biorąc pod uwagę wszystkie metody transportu.*

Choć to i tak dobry rezultat, biorąc pod uwagę wyniki dla pozostałych gałęzi transportu, to wciąż pozostaje tu miejsce na poprawę. Pomocne mogą okazać się tu przede wszystkim alternatywne źródła energii wykorzystujące wodór, wiatr i fotowoltaikę. Przykładowo, pierwsze pociągi wyposażone w wodorowe ogniwo paliwowe są już nie tylko prototypami. Można je spotkać na torach na zachodzie Europy.

W odniesieniu do ekologiczności nie można też zapomnieć o obniżeniu poziomu zanieczyszczenia hałasem generowanym przez kolej. Wśród środków aktywnych, które są ukierunkowane na zmniejszenie hałasu u źródła, wymienia się zmiany konstrukcyjne w taborach polegające m.in. na:

  • stosowaniu kompozytowych klocków hamulcowych zamiast żeliwnych,
  • wprowadzeniu do projektów innowacyjnych amortyzatorów kół,
  • instalacji aerodynamicznie zoptymalizowanych pantografów,
  • stosowaniu rozwiązań służących zmniejszeniu zużycia kół i torów, takich jak np. radialny wózek skrętny.

Koleje Dużych Prędkości i ich rola w transporcie towarowym

W kontekście kolei przyszłości warto również wspomnieć o Kolejach Dużych Prędkości. Są to odcinki o specjalnie zaprojektowanej infrastrukturze, która pozwala na poruszanie się z prędkością kilkukrotnie przekraczającą tą typową dla przeciętnego składu kolejowego – średnio 250 km/h, a nierzadko ponad 300 km/h. Na zachodzie Europy koncept ten jest używany stosunkowo często, a siatka dostępnych połączeń obejmuje główne ośrodki miejskie w poszczególnych krajach, takich jak chociażby Niemcy, Włochy, Francja czy Hiszpania.

Koleje Dużych Prędkości są z zasady zarezerwowane dla przewozów osobowych. Służą m.in. zmniejszeniu negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko i rozładowaniu korków w strategicznych miejscach, które są na to najbardziej narażone – poprzez zwiększenie liczby przewożonych pasażerów na kluczowych trasach.

Czy Koleje Dużych Prędkości mogą również przewozić towary? Aktualnie nie ma takich planów. Ich istnienie zwiększa jednak przepustowość sieci kolejowych poprzez przesunięcie dużej części tras dalekobieżnych na linie Kolei Dużych Prędkości. Tym samym na już istniejącej infrastrukturze pozostanie zdecydowanie więcej miejsca do zagospodarowania transportem towarowym.

Automatyzacja i cyfryzacja transportu kolejowego

Myśląc o przyszłości, nietrudno zwrócić się w kierunku innowacyjnych technologii, które są naturalnym skojarzeniem z tym kierunkiem. Rzeczywiście, w transporcie kolejowym coraz częściej wykorzystuje się rozwiązania z zakresu automatyzacji, cyfryzacji i Big Data, które mają służyć nie tylko optymalizacji kosztów, lecz również zwiększeniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zmiany w tym zakresie, które w niektórych krajach już zachodzą, a w innych pozostają na razie w sferze planów na przyszłość, to m.in.:

  • wprowadzenie automatycznego prowadzenia pociągów – zarządzanie ruchem przy pomocy cyfrowych rozwiązań mogłoby wpłynąć na zwiększenie przepustowości transportu kolejowego i tym samym jego efektywności,
  • wykorzystanie cyfrowych danych do monitorowania towarów przewożonych koleją w czasie rzeczywistym,
  • planowanie inwestycji kolejowych w oparciu o dane analityczne zebrane przez cyfrowe systemy do sterowania ruchem. Taka świadomość sytuacyjna pozwoli rozsądniej zarządzać budżetem na rozbudowę przyszłej infrastruktury na kluczowych odcinkach tras kolejowych.

Tabory o konstrukcji minimalizującej zużycie energii

Innowacyjna przyszłość czeka również same tabory kolejowe, które już teraz przechodzą modernizację, a czeka je jeszcze bardzo wiele zmian w kolejnych latach. Projekty nowoczesnych lokomotyw zakładają zmniejszony opór powietrza, który pozwala zmniejszyć zużycie energii i przynieść wymierne oszczędności finansowe, również dla inwestorów szukających ekonomicznego źródła transportu. Podobnym celom ma służyć możliwość dopasowywania prędkości składu do warunków na torze.

Chociaż już teraz przewóz towarów drogą kolejową ma duży udział w europejskim i ponadeuropejskim rynku, wiele wskazuje na to, że zwiększy się on w kolejnych latach. Warto zatem zainteresować się tym rozwiązaniem, np. decydując się na profesjonalny transport kolejowy z AsstrA.

Źródła:

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/rail-transport-policy/

 MATERIAŁ SPONSOROWANY

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button