Info z rynkuMagazyny

Geis PL wzmacnia kadrę zarządzającą – kluczowe zmiany od lutego 2024

Geis PL wprowadziła istotne zmiany w swojej strukturze zarządczej, skuteczne od 1 lutego 2024 roku, które mają wspierać rozwój firmy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Przejęcie austriackiej spółki Quehenberger jest elementem strategii ekspansji, podkreślającym dążenie Geis PL do umocnienia swojej rynkowej pozycji. Jakie implikacje te działania mogą mieć dla przyszłości branży logistycznej?

  • Nowy Dyrektor Zarządzający w Geis PL: dr inż. Grzegorz Lichocik, z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi spółkami, obejmuje stanowisko.
  • Paweł Golec awansuje na Prokurenta: Dotychczasowy Dyrektor Operacyjny kontynuuje swoją karierę w Grupie, obejmując nowe stanowisko.
  • Ekspansja i sukces Grupy Geis: Przejęcie Quehenbergera i plany dalszego rozwoju.

Nowe oblicze zarządzania w Geis PL

1 lutego 2024 roku, Geis PL przeprowadziła istotne zmiany w swoim zarządzie, co jasno sygnalizuje jej zamiary dalszego rozwoju oraz adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego w branży logistycznej. Wprowadzenie dr inż. Grzegorza Lichocika na stanowisko Dyrektora Zarządzającego (Wiceprezesa Zarządu), a także awans Pawła Golca na Prokurenta, odzwierciedlają strategiczne podejście firmy do zarządzania i rozwoju.

Dodatkowo Dr inż. Lichocik, z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu na międzynarodowej scenie logistycznej, zdobytym między innymi w Schenker Polska i Dachser, przyjął ster Geis PL, reagując na rosnące potrzeby rynkowe i międzynarodowe aspiracje firmy. Ponadto jego wiedza i doświadczenie są niezbędne do osiągnięcia celów rozwojowych firmy. Szczególnie dotyczy to obszaru transportu międzynarodowego i logistyki kontraktowej.

Grzegorz Lichocik Geis PL
Źródło: Clear Communication Group

Z kolei awans Pawła Golca, wcześniej Dyrektora Operacyjnego, na Prokurenta podkreśla i docenia jego wcześniejsze zaangażowanie w rozwój operacyjny firmy oraz realizację jej strategicznych celów. Te zmiany kadrowe są elementem szerszej strategii, mającej na celu umocnienie pozycji Geis PL jako wiodącego gracza na polskim i europejskim rynku logistycznym. Dodatkowo, przejęcie spółki Quehenberger w zeszłym roku jeszcze bardziej wzmocniło pozycję Grupy Geis, ukazując jej zdolność do adaptacji i potencjał wzrostu.

Paweł Golec Geis PL
Źródło: Clear Communication Group

Czytaj również: Najbardziej studenckie miasta w UE. Warszawa tuż za podium [RANKING]

Te działania świadczą o celowym dążeniu do nie tylko optymalizacji procesów zarządczych, ale też umacniania podstaw pod dalszą ekspansję i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Dzięki tym zmianom, Geis PL demonstruje gotowość do podejmowania przyszłych wyzwań, zmierzając do podniesienia swojej efektywności operacyjnej i rozszerzenia oferty dla klientów, co ma zapewnić jej długoterminowy sukces na rynku usług logistycznych.

Paweł Golec – nowe wyzwania na stanowisku prokurenta

Powołanie Pawła Golca na stanowisko Prokurenta w Geis PL, które miało miejsce 1 lutego 2024 roku, oznacza znaczący krok w ewolucji zarządzania firmy i akcentuje jej strategiczne plany rozwoju. Golec, poprzednio sprawujący funkcję Dyrektora Operacyjnego, wykazał się efektywnym zarządzaniem operacjami i znaczącym wkładem w rozwój firmy, co przyczyniło się do jej umocnienia na polskim rynku logistycznym. Teraz, w nowej roli, przyjmie na siebie rozszerzoną odpowiedzialność, w tym zarządzanie ryzykiem, prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi oraz nadzór nad kluczowymi inicjatywami.

Jako Prokurent, Golec będzie odgrywał kluczową rolę w określaniu kierunków rozwoju Geis PL, co wymaga nieustannej adaptacji do zmieniającego się rynku i zwiększonych oczekiwań klientów. Jego bogate doświadczenie, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym, okazuje się niezbędne dla realizacji celów firmy, szczególnie w zakresie międzynarodowego transportu i logistyki kontraktowej.

Czytaj również: Podkarpacka logistyka rośnie w siłę! Duńczycy z nowym obiektem

Awans Golca nie tylko świadczy o głębokim zaufaniu zarządu Geis PL do jego kompetencji, ale również podkreśla przekonanie o jego zdolnościach do skutecznego prowadzenia firmy przez nadchodzące wyzwania. Ponadto, jest to jasny sygnał dla rynku, że Geis PL priorytetowo traktuje rozwój wewnętrzny i inwestowanie w liderów, którzy są zdolni wspierać dalszy rozwój i innowacyjność firmy. W obliczu rosnącej konkurencji i nieustającej potrzeby adaptacji, strategiczne zarządzanie talentami oraz umiejętności liderów staje się kluczowe dla zapewnienia długoterminowego sukcesu i wzrostu firmy.

Podsumowanie

Dynamika rozwoju Geis PL i jej ekspansja na nowe rynki podkreślają strategiczne ambicje firmy. Przejęcie spółki Quehenberger to kluczowy krok, który nie tylko umocnił pozycję firmy, ale również otworzył drzwi do nowych możliwości na rynku europejskim. Ta ekspansja jest dowodem na to, że Geis PL aktywnie poszukuje okazji do wzrostu i dąży do zwiększenia swojej obecności na globalnym rynku logistycznym.

Podsumowując, zmiany w kierownictwie i zdecydowane kroki w kierunku ekspansji rynkowej świadczą o silnej pozycji Geis PL oraz jej determinacji do dalszego rozwoju. Strategia ta ma na celu nie tylko wzrost efektywności operacyjnej, ale również rozszerzenie zakresu oferowanych usług, co ma zapewnić firmie długoterminowy sukces i umocnienie jej pozycji jako lidera na konkurencyjnym rynku usług logistycznych.

Geis podsumowało rok. Firma nadal rozwija obecność w Polsce

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button