PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
DrogowyTransport

Rusza przebudowa drogi krajowej! “Gierkówka” zyska nowe życie

Przebudowa drogi krajowej 91 rozpocznie się w rejonie skrzyżowania z ulicą Długą w Zawadzie

Może ruszać przebudowa kolejnego, 5,5 kilometrowego fragmentu drogi krajowej 91. GDDKiA podpisało umowę na przebudowę odcinka między Zawadą a Siedlcem Dużym. Realizacja tego projektu przez konsorcjum Firm NDI z Warszawy oraz NDI Sopot, o łącznej wartości przekraczającej 119 milionów złotych, powinna potrwać 18 miesięcy, wyłączając okresy zimowe.

Rusza przebudowa drogi krajowej nr 91

Przebudowa drogi krajowej 91 rozpocznie się w rejonie skrzyżowania z ulicą Długą w Zawadzie. Następnie trasa biegnie przez Romanów, Siedlce Małe, aż do obszaru graniczącego z Siedlcem Dużym. W ramach tej inwestycji planowane jest dostosowanie nawierzchni drogi do nośności 11,5 ton na oś oraz modernizacja skrzyżowań.

Dodatkowo, zostaną wyznaczone ciągi piesze, zainstalowane zostaną urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz środki ochrony środowiska. Poprawę bezpieczeństwa na drodze przyniesie m.in. instalacja oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. Działania w zakresie ochrony środowiska obejmą renowację i budowę przepustów, oczyszczanie rowów przydrożnych, tworzenie barier dla zwierząt oraz instalację urządzeń filtrowania zanieczyszczeń. Do zmniejszenia poziomu hałasu przyczyni się także budowa ekranów akustycznych.

Do 2027 roku chcemy zmodernizować ponad 40 km tej trasy w województwie. Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego odcinka Nowa Wieś – Zawada, a na kolejnych trzech odcinkach o łącznej długości blisko 15 km prowadzone są prace – czytamy na stronie GDDKiA.

GDDKiA

Czytaj też: Obwodnica Łodzi gotowa! Ring dróg szybkiego ruchu otwarty

W lipcu zeszłego roku GDDKiA zawarła umowy dotyczące modernizacji fragmentów trasy między Częstochową a Nową Wsią oraz między Siedlcem Dużym a Koziegłowami. Umowy na kolejne dwa odcinki, czyli Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice, zostały podpisane odpowiednio 29 września 2021 roku i 19 stycznia 2022 roku. Łączna długość tych czterech odcinków wynosi 19 kilometrów, a wartość umów realizacyjnych przekracza 360 milionów złotych.

Stopniowa modernizacja Gierkówki

Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla pozostałych trzech odcinków drogi, których łączna długość wynosi około 17 kilometrów. Według szacunków koszt całej inwestycji, łącznie z przygotowaniem do realizacji, dla tych ośmiu odcinków drogi przekroczy 900 milionów złotych.

W trakcie realizacji znajduje się odcinek drogi między Częstochową a Nową Wsią. Firma PORR wyceniła przebudowę ponad 4,6-kilometrowego odcinka na kwotę przekraczającą 95 milionów złotych. Przewidywany termin zakończenia prac ustalono na koniec listopada 2024 roku. Odcinek rozpoczyna się na granicy między Częstochową a Wrzosową, a kończy przed stacją paliwową, tuż przed skrzyżowaniem z ulicami Południową i Handlową w Poczesnej. Aktualnie, na jednym z pasów jezdni kierujących się w stronę Częstochowy, wykonawca usuwa istniejącą nawierzchnię asfaltobetonową i instaluje system kanalizacji deszczowej, który będzie odprowadzać wody opadowe i topniejący śnieg z pasa drogowego drogi krajowej. W najbliższym czasie planowane jest także zamontowanie ścianek szczelnych, które będą tymczasowo zabezpieczać wykopy pod projektowane przepusty rurowe.

W przypadku 4,4-kilometrowego odcinka Siedlec Duży – Koziegłowy wartość umowy z firmą PORR to ponad 81 mln zł. Początek tego odcinka znajduje się nieco ponad 100 metrów za ulicą Leśną w Siedlcu Dużym, a jego koniec jest około 600 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Koziegłowach. W październiku ubiegłego roku wprowadzono tymczasową organizację ruchu, polegającą na zamknięciu jezdni w kierunku Częstochowy na odcinku 4 kilometrów, pomiędzy skrzyżowaniami w Siedlcu Dużym (skrzyżowanie drogi krajowej numer 91 z ulicą Jana Pawła II) a Koziegłowach (skrzyżowanie drogi krajowej numer 91 z drogą wojewódzką numer 789). Obecnie następuje demontaż starej nawierzchni, a ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Przewidziany termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 roku, zaś wykonawca zadeklarował oddanie przebudowanej drogi do użytku na początku 2025 roku.

GDDKiA

Czytaj też: Wypadki drogowe w UE – mazowieckie drogi w unijnej czołówce pod względem zgonów

Umowę na prace budowlane dla ponad 5-kilometrowego odcinka drogi między Markowicami a Brudzowicami, o wartości ponad 69 milionów złotych, podpisano 19 stycznia 2022 roku, a planowany termin zakończenia prac przypada na lipiec 2023 roku. Prace są realizowane przez konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie ruch pojazdów odbywa się dwukierunkowo na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic, podczas gdy prace budowlane trwają na zamkniętej jezdni w kierunku Częstochowy. Postęp prac na tym odcinku wynosi obecnie 80 procent. Ze względu na niespodziewane prace budowlane oraz niekorzystne warunki pogodowe, termin realizacji inwestycji został przedłużony do kwietnia 2024 roku. Wykonawca zobowiązał się do udostępnienia przebudowanej drogi do ruchu w połowie obecnego roku.

Węzeł Emilia zostanie rozbudowany! Poprawi połączenie z A2

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button