DrogowyTransport

Węzeł Emilia zostanie rozbudowany! Poprawi połączenie z A2

W pierwszej fazie procesu przygotowawczego inwestycji konieczne będzie wykonanie koncepcji programowej dla rozbudowy węzła Emilia

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji, dzięki któremu rozbudowany zostanie węzeł Emilia, na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S14 oraz autostrady A2, wraz z budową nowego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie łódzkim. 

Węzeł Emilia czeka rozbudowa

Projekt obejmuje planowanie, modernizację oraz rozszerzenie istniejącego węzła drogowego, w taki sposób, aby węzeł Emilia zapewnił wygodne połączenia z autostradą A2 oraz optymalne połączenie z układem dróg z DK91.

Rozbudowa węzła drogowego Emilia stanowić będzie swoiste, docelowe domknięcie łódzkiej obwodnicy miasta. Umożliwi zjazd z Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14 na autostradę A2 i na DK91 prowadzącą do Łodzi, jak i do Gdańska, a zarazem pozwoli kierowcom jadącym z północy ominąć centrum Zgierza. Zniweluje to problem narastających zatorów, które mają miejsce w obecnym układzie dróg w regionie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Głównymi zaletami wynikającymi z wdrożenia połączenia komunikacyjnego są znaczący wzrost przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w kierunku wschód-zachód oraz północ-południe w rejonie węzła Emilia, co przyczyni się do poprawy komfortu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy jednoczesnym zmniejszeniu hałasu i emisji spalin wzdłuż DK91 na odcinku między węzłem Słowik a węzłem Emilia; lepsza dostępność komunikacyjna dla obszarów znajdujących się na północno-zachodnim terenie Łodzi oraz dostosowanie sieci dróg krajowych do rosnącego natężenia ruchu.

Ministerstwo Infrastruktury

Czytaj też: Nowy odcinek S14 oddany do użytku. Trwa ostatni etap realizacji obwodnicy Łodzi

Szereg zadań do wykonania

W pierwszej fazie procesu przygotowawczego inwestycji konieczne będzie wykonanie koncepcji programowej dla rozbudowy węzła Emilia, uwzględniającej poprawę połączenia z autostradą A2 i usprawnienie komunikacji z DK91. Należy przeprowadzić analizę warunków geologicznych, przygotować niezbędną dokumentację, która umożliwi uzyskanie decyzji środowiskowej, oraz przeprowadzić badania archeologiczne. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną opracowane w oparciu o analizy i prognozy ruchu, które będą przeprowadzone na etapie prac przygotowawczych.

W ramach tego przedsięwzięcia zostaną wzniesione nowe fragmenty drogi klasy S o długości około 1 km oraz drogi klasy GP o długości 1,5 km. Ponadto, zostaną zbudowane bezpośrednie połączenia między autostradą A2 a drogą ekspresową S14 w celu maksymalnego zwiększenia przepustowości tego połączenia. Planuje się również budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, konstrukcji inżynierskich, dróg służących obszarom przyległym oraz wdrożenie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Inwestycja obejmie również instalację środków ochrony środowiska, takich jak ekrany akustyczne i zbiorniki do oczyszczania wody, a także stworzenie systemu odwodnienia drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przepustów dla zwierząt.

Ponadto, planuje się stworzenie infrastruktury komunikacyjnej dla Systemu Zarządzania Ruchem, w tym budowę i modernizację inteligentnych systemów transportowych (ITS) wraz z infrastrukturą dla Systemu Zarządzania Ruchem, takich jak dynamiczne znaki drogowe, urządzenia do pomiaru ruchu, wykrywania zdarzeń oraz kamery systemu wizyjnego. Zakończenie procesu przygotowawczego o wartości 7,1 mln złotych przewidziano na rok 2026.

GDDKiA

Czytaj też: Rozbudowa autostrady A2 – ważna decyzja została wydana

Tor wodny Świnoujście-Szczecin: Prace dobiegają końca

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button