Info z rynkuIntermodalnyTransport

Dachser inicjuje linie dostaw z Podkarpacia na Ukrainę

Jak rzeszowski oddział Spółki przyspieszy odbudowę naszego wschodniego sąsiada?

W październiku 2023 roku firma Dachser Polska rozpoczęła regularne połączenie transportowe z Jasionki obok Rzeszowa do Lwowa i Kijowa. Nowa trasa dostaw od Dachser odpowiada na wzrastające potrzeby rynkowe. Jest również krokiem ku współpracy międzynarodowej, wspierając lokalne przedsiębiorstwa oraz odbudowę ukraińskiej gospodarki. W obliczu wyzwań stolica Podkarpacia przekształca się w strategiczne centrum logistyczne, pełniąc rolę ważnego ogniw w łańcuchu dostaw na wschód.

  • Dachser otwiera nową trasę dostaw: Inicjatywa firmy reaguje na aktualne potrzeby rynkowe oraz otwiera drogę dla wsparcia gospodarczego Ukrainy.
  • Pierwszy transport już zrealizowany: 2 października odbyła się inauguracyjna wysyłka, która zapoczątkowała regularne dostawy.
  • Strategiczne położenie Jasionki: Oddział Dachser przy porcie lotniczym w Jasionce, obok autostrady A4, staje się hubem dla wschodniej Polski.

Czy nowa linia dostaw wpłynie na ukraińską gospodarkę?

Analizując sytuację gospodarczą Ukrainy w kontekście nowej linii dostaw Dachser, warto zwrócić uwagę na istotne zmiany w ukraińskim handlu w roku 2022. Otóż z raportów Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że eksport ukraiński zmniejszył się o 35%, a import o 19% w porównaniu do roku poprzedniego. Te liczby są odzwierciedleniem bezpośrednich skutków konfliktu oraz zmiany głównych szlaków handlowych, z blokadą Morza Czarnego na czele. Nowa trasa Dachser z Jasionki do Lwowa i Kijowa pojawia się zatem w czasie, gdy Ukraina potrzebuje alternatywnych dróg dostaw i eksportu, które mogłyby złagodzić te spadki.

Wprowadzenie nowego połączenia może przynieść korzyści w postaci zwiększenia przepustowości handlowej, co z kolei — wspierać ukraińską gospodarkę w długoterminowej perspektywie. Co istotne, umożliwia to kontynuację handlu między Ukrainą a Polską, co jest szczególnie ważne w świetle obecnego kryzysu. Regularne połączenia mogą pomóc w stabilizacji dostaw niezbędnych towarów, co jest kluczowe dla utrzymania działalności gospodarczej na obszarach dotkniętych konfliktem.

Czytaj również: Dachser stawia na elektryczne ciężarówki. Trafią też do Warszawy

Dodatkowo nowa trasa ta może przyczynić się do dywersyfikacji ukraińskiego handlu, który dotychczas opierał się głównie na transporcie morskim. Wykorzystanie połączeń lądowych otwiera Ukrainę na nowe rynki i pozwala na ominięcie blokad morskich, co może być istotne dla odbudowy gospodarczej kraju.

Jednakże warto podkreślić, że realny wpływ inicjatywy na gospodarkę Ukrainy będzie determinowany przez szereg czynników. Należą do nich stabilność polityczna, infrastruktura transportowa oraz popyt na rynku ukraińskim i międzynarodowym. Newralgiczne pozostaje pytanie, czy i jak szybko ukraińscy przedsiębiorcy oraz konsumenci będą w stanie skorzystać z tej nowej opcji logistycznej.

Jak Dachser dostosowuje się do zmieniającej sytuacji?

W reakcji na przekształcenia rynkowe na Ukrainie Dachser Polska podjął odpowiednie kroki adaptacyjne w swojej działalności logistycznej. W związku z tym, po dokładnej analizie aktualnych trendów handlowych i wzrastającego zapotrzebowania na usługi logistyczne, firma zdecydowała się wdrożyć nowe połączenie. Aktualnie obejmuje ono jedną stałą trasę tygodniowo, co stanowi odzwierciedlenie dynamiki i elastyczności podejścia firmy.

Co równie istotne, w celu zapewnienia efektywności nowej trasy Dachser wykorzystał istniejącą infrastrukturę. Mowa tu o rzeszowskim oddziale przy porcie lotniczym Jasionka, który został wyposażony w nowoczesne rozwiązania magazynowe i logistyczne. Jest to istotne z punktu widzenia operacyjnego, ponieważ pozwala to na sprawną koordynację i realizację transportu, nawet w obliczu trudnych warunków zewnętrznych.

Spółka, przewidując wzrastającą potrzebę zwiększenia częstotliwości połączeń, przygotowuje się także na ewentualność rozszerzenia swojej oferty. Dzięki temu firma może w krótkim czasie dostosować swoją siatkę połączeń, co stanowić będzie odpowiedź na rosnący popyt i ewentualne zmiany w sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie.

Czytaj również: Ekspansja DACHSER w Norwegii: oddział w Kristiansand otwarty

Ponadto, jako ważny element adaptacji, rozwinęła współpracę z firmami ukraińskimi oraz z lokalnym partnerem, firmą ACE. Jest to działanie mające na celu umożliwienie bardziej płynnego przepływu towarów i usprawnienie procesów celnych. Współpraca ta obejmuje koordynację logistyczną oraz obsługę formalności celnych, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości dostaw i minimalizowania opóźnień.

Wreszcie, oddział Dachser w Rzeszowie przygotowuje się do pełnienia funkcji składu celnego. To rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe związane z regulacjami celnymi i handlowymi. Ma ono na celu usprawnienie procesów logistycznych i skrócenie czasu oczekiwania na odprawę celną, co jest szczególnie istotne w kontekście zwiększonego przepływu towarów na granicy polsko-ukraińskiej.

Jaka jest rola rzeszowskiego oddziału Dachser w tym przedsięwzięciu?

Pełniąc funkcję strategicznego hubu, rzeszowski oddział Dachser jest istotnym elementem nowo otwartej linii dostaw do Ukrainy. Położony w sąsiedztwie portu lotniczego Jasionka i przy autostradzie A4, oddział ten staje się ważnym punktem logistycznym, co zwiększa jego dostępność operacyjną. Tym samym zapewnia nie tylko szybką obsługę transportu lądowego, ale także rozszerza ofertę o przesyłki lotnicze i intermodalne. Co więcej, dzięki strategicznemu usytuowaniu, oddział może efektywnie koordynować różnorodne działania logistyczne.

Rzeszowski oddział Dachser rozszerza zakres swoich usług, włączając do oferty obsługę przesyłek ADR, czyli materiałów niebezpiecznych. Jest to działanie wymagające specjalistycznej wiedzy i ścisłych środków bezpieczeństwa. Oddział dysponuje również licznymi rozwiązaniami magazynowymi i terminalami przeładunkowymi. Pozwala to na skuteczne zarządzanie zapasami i ich magazynowanie, co jest istotne dla utrzymania ciągłości łańcucha dostaw.

Kluczowe wsparcie rzeszowskiego oddziału w nawigacji przepisów celnych

Spółka przygotowuje się do objęcia roli składu celnego, co stanowi nowe wyzwanie w usprawnianiu procedur celnych. Działanie to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania dla międzynarodowych transportów, co jest kluczowe w kontekście wymiany handlowej z Ukrainą. Efektywny przepływ towarów jest niezbędny dla utrzymania płynności operacji logistycznych w regionie.

Co równie istotne, firma posiada własną jednostkę Agencji Celnej, co pozwala na świadczenie kompleksowej obsługi doradztwa celno-skarbowego. Dzięki temu klienci i partnerzy firmy mogą łatwiej poruszać się po złożonych przepisach handlowych i celnych. To wsparcie jest nieocenione, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę złożoność regulacji wynikającą z obecnej sytuacji geopolitycznej.

Wspomniany oddział Dachser jest częścią większej sieci firmy i angażuje się w ścisłą współpracę z innymi oddziałami w Polsce. Taka integracja pozwala na lepszą synchronizację działań na szeroką skalę. W rezultacie współpraca ta przyczynia się do zwiększenia wydajności całej firmy i umożliwia świadczenie usług na wyższym poziomie, co korzystnie wpływa na jakość oferty logistycznej.

Czytaj również: Dzikie Pola znów dzikie. Ukraina się wyludnia, jest tam mniej ludzi niż w Polsce! [ANALIZA]

W obliczu bieżących i przyszłych wyzwań na Ukrainie rzeszowski oddział Dachser wydaje się być dobrze przygotowany do adaptacji i reagowania na dynamiczne zmiany w handlu transgranicznym. Jego zdolność do elastycznego dostosowywania się do potrzeb rynku jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw. Czy oddział ten będzie kontynuować rozwój swoich operacji, to kwestia otwarta. Musi on sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej w regionie. Obecne działania firmy jednak pozwalają przypuszczać, że podstawy do optymizmu są uzasadnione.

Duże zmiany w logistyce! Dachser rozwija działalność we Włoszech

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button