MorskiTransport

Wzrosła liczba kontenerów traconych podczas morskiego transportu

Jak wynika z najnowszego raportu Światowej Rady Żeglugi (WSC), wzrasta liczba kontenerów traconych za burtą statków na morzu. W 2021 r. personel lądowy i załogi międzynarodowych przewoźników liniowych zarządzały 6300 statkami, które z powodzeniem dostarczyły ludziom na całym świecie niezbędne dostawy o wartości 7 bln dolarów, w około 241 milionach kontenerów.

Liczba kontenerów traconych na morzu wzrosła

Z raportu WSC dotyczącego kontenerów utraconych na morzu w latach 2020-2021 wynika, że kontenery utracone za burtą stanowią mniej niż jedną tysięczną 1% (0,001%) wszystkich przewożonych ładunków. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło niepokojące załamanie trendu spadkowego w zakresie strat, a średnia liczba kontenerów traconych na morzu rocznie od początku badania wzrosła o 18% do 1 629.

Do utraty kontenerów na morzu może przyczynić się kilka czynników, od trudnych warunków pogodowych i wzburzonego morza po bardziej katastrofalne i rzadkie zdarzenia, takie jak wejście statku na mieliznę, awarie konstrukcji i kolizje. Zimą 2020-21 odnotowano wyjątkowo dużą liczbę incydentów związanych z pogodą, a średnie straty w dwuletnim okresie 2020-2021 wyniosły 3 113 w porównaniu z 779 w poprzednim okresie.

Raben

Kontenerowce są zaprojektowane do bezpiecznego transportu kontenerów, a przewoźnicy działają w oparciu o ścisłe procedury bezpieczeństwa, ale kiedy widzimy, że liczby idą w złą stronę, musimy dołożyć wszelkich starań, aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje i jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo – powiedział John Butler, prezes i dyrektor generalny WSC.

Czytaj też: Ratownicy rozpoczęli usuwanie kontenerów z Ever Forward

Wspólny projekt MARIN Top Tier

Podmioty morskie z całego łańcucha dostaw zainicjowały projekt MARIN Top Tier, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kontenerów, a WSC i linie członkowskie są jednymi z partnerów założycieli. Projekt ten będzie realizowany przez trzy lata i będzie wykorzystywał analizy naukowe i badania, jak również pomiary i gromadzenie danych, w celu opracowania i opublikowania konkretnych, możliwych do zastosowania zaleceń, mających na celu zmniejszenie ryzyka utraty kontenerów za burtą.

Wstępne wyniki badań wskazują, że parametryczne kołysanie – kiedy statek doświadcza dużego niestabilnego ruchu kołysania z burty na burtę w morzu czołowym lub rufowym – jest szczególnie niebezpieczne dla kontenerowców, a zjawisko to nie jest dobrze znane i może rozwinąć się nieoczekiwanie, powodując poważne konsekwencje. Aby pomóc w zapobieganiu dalszym wypadkom, opracowano Zawiadomienie dla Marynarzy, w którym opisano, jak załoga kontenerowca i personel operacyjny mogą planować, rozpoznawać i działać w celu zapobiegania parametrycznemu kołysaniu się statku na morzu. W ramach projektu zostanie podjętych jeszcze wiele innych tematów, testów i pomiarów, a IMO i inne fora będą regularnie informować o postępach i dzielić się spostrzeżeniami.

Celem branży żeglugi liniowej pozostaje utrzymanie strat kontenerów na poziomie jak najbliższym zeru. Będziemy nadal badać i wdrażać środki, które pozwolą nam osiągnąć ten cel i z zadowoleniem przyjmujemy dalszą współpracę z rządami i innymi zainteresowanymi stronami, aby go osiągnąć – powiedział Butler.

Do tej pory raport o kontenerach utraconych na morzu był aktualizowany co trzy lata, ale zaniepokojona wyjątkowo dużą liczbą incydentów w zimie 2020-21, WSC postanowiła zwiększyć częstotliwość publikowania raportu o kontenerach utraconych na morzu.

Czytaj też: Port Gdańsk największym portem kontenerowym na Bałtyku

60 kontenerów wypadło za burtę statku Madrid Bridge wprost do oceanu

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button