PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
DrogowyTransport

Obwodnica Suchowoli coraz bliżej. Ruszają prace budowlane

Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi płynność ruchu lokalnego

Wojewoda podlaski wydał decyzję ZRID zezwalającą na budowę obwodnicy Suchowoli o długości 15 kilometrów. Dzięki temu prace ruszą już na początku października, po przekazaniu wykonawcy placu budowy. Nowa obwodnica Suchowoli to drugi projekt z listy Rządowego Programu Budowy 100 obwodnic, który przechodzi do etapu realizacji w województwie podlaskim.

Obwodnica Suchowoli coraz bliżej

Wydanie decyzji ZRID z natychmiastowym obowiązkiem jej wykonania wyznacza obszar pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procesu rekompensat za te nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wojewoda Podlaski będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu ustalenia kwoty odszkodowania. Specjaliści od wyceny mianowani przez niego, będą niezależnie oceniali wartość tych nieruchomości, co stanowić będzie podstawę do wydania decyzji o rekompensatach. Decyzja ta posłuży GDDKiA jako podstawa do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Na mocy umowy, podpisanej z firmą Budimex w maju 2021 roku, zostanie wybudowana jednojezdniowa obwodnica Suchowoli o długości 15,1 km, biegnąca wzdłuż wschodniej strony miejscowości. Realizacja obwodnicy rozpocznie się od działań takich jak rozpoznanie terenu pod kątem saperskim, wycinka drzew oraz przygotowanie dróg technologicznych. Następnie wykonawca przystąpi się do prac ziemnych. Przewiduje się, że prace budowlane związane z obwodnicą zakończą się około połowy 2025 roku.

Obwodnica Suchowoli coraz bliżej. Już za moment ruszą prace budowlane
GDDKiA

Czytaj też: Obwodnica Pułtuska coraz bliżej! Jest zielone światło od wojewody

Nowa trasa poprawi płynność ruchu lokalnego

Warto dodać, że wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji uwzględnił rozwiązania, które umożliwią późniejsze dodanie drugiej jezdni w kolejnym etapie prac. W kontekście niedawnej zmiany Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033), w którym uwzględniono drogę ekspresową S8 Białystok – Augustów – Raczki, GDDKiA może teraz rozpocząć przygotowania do drugiego etapu budowy obwodnicy Suchowoli.

Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach ogólnego pomiaru ruchu w latach 2020-2021, codziennie przez Suchowolę przejeżdża ponad 12 tysięcy pojazdów, z czego 4 tysiące stanowią ciężarówki.

Czytaj też: Ustawa o delegowaniu podpisana przez prezydenta – jakie zmiany czekają firmy transportowe?

Na obszarze planowanej inwestycji występują migracyjne trasy zwierząt, które przecinają trasę drogową. Aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, przewidziano budowę przejść i przepustów dla zwierząt. W sumie planuje się wybudować 45 obiektów umożliwiających przejście zwierząt, w tym dwa przejścia dla dużych zwierząt, jedno dla średnich, dziewięć dla małych zwierząt oraz 33 dla płazów.

W ramach działań mających na celu zrekompensowanie skutków utraty siedlisk rozrodu płazów, przewidziano również stworzenie zbiorników zastępczych. Zbiorniki zostały zaprojektowane jako zagłębienia o różnej głębokości, które tworzą korzystne warunki życia dla różnych gatunków płazów. Zróżnicowany brzeg zbiorników stwarza również odpowiednie warunki do rozwoju roślinności szuwarowej, która naturalnie kształtuje się w procesie sukcesji ekologicznej i stanowi schronienie dla herpetofauny.

GDDKiA/Rafał Malinowski

Milionowa inwestycja w Suchowoli

Planowana obwodnica Suchowli zostanie wyposażona w jednojezdniową drogę o dwóch pasach ruchu oraz dwustronne pobocza wykonane z asfaltu, które będą miały tę samą strukturę co główne pasy ruchu. Łączna szerokość nawierzchni jezdni wyniesie 10 metrów i będzie przygotowana do wytrzymywania ciężaru 11,5 ton na oś. Parametry tej obwodnicy zostaną dostosowane do prędkości 100 km/h oraz kategorii ruchu KR6.

Podczas budowy obwodnicy powstaną różne konstrukcje, takie jak estakady, mosty, wiadukty, a także przejścia i przepusty ekologiczne dla zwierząt. Dodatkowo, zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury, włączając w to sieć energetyczną, telekomunikacyjną, sanitarną i melioracyjną. Planuje się ukończenie obwodnicy do połowy roku 2025. Wartość całego kontraktu wynosi prawie 250 milionów złotych.

Kolejna droga w Małopolsce. Obwodnica Chełmca otwarta

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button