KolejowyTransport

Intercity będzie myć pociągi w Przemyślu. Planuje dużą inwestycję

PKP Intercity ogłosiło przetarg związany z modernizacją stacji postojowej Przemyśl Bakończyce

PKP Intercity planuje znaczącą inwestycję na Podkarpaciu. Do 2025 roku na stacji Przemyśl Bakończyce powstanie nowoczesna myjnia ekologiczna, która będzie funkcjonować przez cały rok. Ponadto, planuje się również przekształcenie bocznicy kolejowej. Stacja postojowa w Przemyślu ma zostać zmodernizowana za ponad 380 mln złotych brutto.

Stacja postojowa w Przemyślu zostanie rozbudowana

PKP Intercity ogłosiło przetarg związany z modernizacją stacji postojowej Przemyśl Bakończyce. Wybór odpowiedniej firmy, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie prac modernizacyjnych, planowany jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że miliony obywateli Ukrainy opuszczając swój kraj, przybywały na tę stację, a PrzemyślMiasto Ratownik – na zawsze zapisze się na kartach historii. Dzięki swojemu położeniu stał się strategicznym miastem, kluczowym w kontekście wojny, ale nie tylko. Inwestycje w rozwój kolei na Podkarpaciu już teraz procentują, a będziemy rozwijać je dalej. Dzięki kolei wzmacnia się lokalna gospodarka, a co za tym idzie – polepsza sytuacja na rynku pracy. Mnie, jako przemyślanina, cieszy to szczególnie – mówił Marek Kuchciński, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

PKP Intercity

Projekt obejmuje dwie główne części. Pierwsza z nich skupia się na budowie całorocznej myjni automatycznej. Powstanie tej nowej, ekologicznej myjni ma podnieść standard utrzymania floty oraz zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przebudowa przyczyni się również do optymalizacji czasu obsługi pojazdów, zoptymalizowania gospodarki wodnej w obiekcie oraz umożliwi kompleksowe mycie taboru, podgrzewanie składów, a przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania stacji Przemyśl Główny.

Kolejnym etapem projektu będzie przekształcenie stacji postojowej Przemyśl Bakończyce. Modernizacja tej stacji jest kluczowym elementem strategii PKP Intercity, która zakłada długoterminowe inwestycje mające na celu rozszerzenie oferty przewozowej. Dzięki temu, że stacja postojowa w Przemyślu zostanie zmodernizowana, możliwe będzie bardziej efektywne przygotowanie pociągów do podróży, a rozbudowa układu torowego umożliwi obsługę większej liczby składów.

Dwa miesiące temu, razem z Panem Marszałkiem spotkaliśmy się w Przemysłu z Wiceprezesem PKP, żeby rozmawiać o tej inwestycji, dzisiaj jesteśmy świadkami ważnego kroku przybliżającego nas do realizacji tej inwestycji – ogłoszenia przetargu. Ta inwestycja istotnie zwiększy znaczenie Przemyśla na kolejowej mapie Polski. Tu na miejscu będą mogły być wykonywane kompleksowe prace obsługi i naprawy taboru kolejowego. Jest to również zmiana jakości dla pracowników PKP w Przemyślu, którzy będą pracowali w komfortowych warunkach, a nie jak dotychczas pod gołym niebem, narażeni na wszelkie warunki atmosferyczne. Na tę inwestycję PKP zabezpieczyło do 500 mln zł z uwzględnieniem waloryzacji. To kolejne, gigantyczne środki, które spółki Skarbu Państwa przeznaczają na inwestycje w naszym regionie – dodał Piotr Rycerski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jacka Sasina.

PKP Intercity

Czytaj też: Polregio otwiera nowe centrum utrzymania taboru kolejowego

Inwestycje w modernizację

Przewoźnik wyjaśnia, że inwestycja w modernizację stacji postojowej w Przemyślu otworzy nowe perspektywy rozwoju oferty połączeń z i do województwa podkarpackiego. Długoterminowe plany precyzują rozwinięcie sieci połączeń w regionie do roku 2030. PKP Intercity zamierza uruchomić dodatkowe pary pociągów kategorii IC, kursujących codziennie z Przemyśla i Rzeszowa w kierunku Krakowa i Wrocławia. Dodatkowo, pociąg EIP obsługiwany przez skład Pendolino będzie nadal kursował przez Kraków do Warszawy. Dodatkowe pary pociągów IC z Rzeszowa, kursujące przez Lublin lub Radom, również będą zapewniały połączenie ze Stolicą.

Z Przemyśla odprawianych jest coraz więcej pociągów, również połączeń międzynarodowych. Dlatego rola i znaczenie tej stacji będą rosnąć. Wraz ze zwiększaniem się liczby pasażerów z Ukrainy podróżujących do Polski oraz do środkowej i zachodniej Europy, konieczny jest wzrost możliwości obsługi technicznej taboru. Modernizacja i przebudowa stacji postojowej Przemyśl Bakończyce będzie miała duży wpływ na realizację tego zadania – powiedziała Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki.

PKP Intercity planuje budowę siedmiu nowoczesnych myjni, w tym również obiektu w Przemyślu. Prace związane z budową myjni są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach projektu o nazwie „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17]. PKP Intercity pozyskało dotację w wysokości 495 765 401,97 zł z funduszy unijnych na ten konkretny projekt, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie, PKP Intercity otrzymało dotację w wysokości 1 010 972 287,48 zł z funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dla Podkarpacia jako województwa przygranicznego dostępność transportowa ma podstawowe znaczenie. Kluczowym środkiem transportu jest kolej, która przewozi najwięcej osób i towarów. Wszystkie inwestycje na kolei oznaczają ożywienie gospodarcze i rozwój turystki w regionie. Bardzo cieszymy się ze tak ważna i kosztowna inwestycja jest realizowana właśnie w Przemyślu. Region ten od dziesiątek lat był hubem transportowym na linii wschód-zachód. To, jak ważny jest, widzieliśmy od lutego zeszłego roku, kiedy tak wiele osób przekroczyło polską granicę. Liczymy, że tą koleją będziemy niedługo przewozić materiały do odbudowy Ukrainy – dodała Ewa Draus, Wicemarszałek Wojewódzkiego Podkarpackiego.

Powstanie aż siedem myjni pociągów

W minionym roku PKP Intercity otworzyło pierwszą z serii myjni na stacji postojowej Warszawa Grochów. Dzięki tej inwestycji skrócono czas mycia pojedynczego składu oraz podniesiono standard utrzymania floty. Obiekt ten działa przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto, pod koniec 2022 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej, ekologicznej myjni pociągów na stacji postojowej Wrocław Główny, a w marcu tego roku podobne prace rozpoczęto na stacji Kraków Główny Zachód.

Modernizacja stacji postojowej w Przemyślu to duży krok w rozwoju oferty dla Podkarpacia. Z każdą kolejną inwestycją wartość tej lokalizacji będzie rosnąć. Dzięki sukcesywnej modernizacji linii kolejowych oraz inwestycjom infrastrukturalnym, oferta dla stacji Przemyśl Główny będzie konsekwentnie rozwijać się o kolejne połączenia. Z sukcesem realizujemy podobne inwestycje na terenie całej Polski. Ekologiczne myjnie powstają również w Krakowie i we Wrocławiu, a niedawno uruchomiliśmy podobny obiekt w Warszawie. Nasze działania nie tylko rewolucjonizują polską kolej, ale sprawiają też, że pociągi stają się najbardziej przyjaznym środowisku środkiem transportu – powiedział Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity

W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, PKP Intercity planuje zainwestować 2,6 miliarda złotych do roku 2030 w ekologiczne stacje postojowe oraz zaplecza techniczne. Modernizacja infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji, stacje postojowe zostaną podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu, uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji, aby efektywnie realizować rozkład jazdy. W 2030 roku PKP Intercity planuje posiadać 20 stacji postojowych i bocznic kolejowych, oraz 32 punkty do przygotowania pociągów pod względem utrzymania czystości w obiektach dostępnych dla PKP Intercity.

Dla polskich kolejarzy najważniejszy jest pasażer. Udowadniają to swoją służbą każdego dnia. Aby jednak ta służba mogła być jeszcze bardziej efektywna, konieczne są nowe inwestycje i innowacyjne rozwiązania. Spółka PKP Intercity jest w trakcie realizacji największego w historii planu inwestycyjnego, który obejmuje nie tylko zakup nowoczesnych taborów, ale również projekty infrastrukturalne. Dzięki zmodernizowanym, przyjaznym środowisku stacjom postojowym możliwy będzie jeszcze wyższy poziom obsługi technicznej floty pociągów, która nieustannie się rozrasta. Przemyślane i konsekwentne działania PKP Intercity przybliżają nas do celu, jakim jest komfortowa, bezpieczna, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Czytaj też: Nowy plan inwestycyjny PKP Intercity – pociągiem ku przyszłości?

Kolej Plus – sztandarowy program PKP. Czy jest się czym chwalić?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button