DrogowyTransport

Powstanie nowa droga na Słowację! Wybrano już projektanta 

Projektowana nowa droga na Słowację będzie składała się z dwóch jezdni i będzie miała długość około 35 km

Firma MULTICONSULT Polska będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R dla drogi DK7 z Rabki-Zdroju do Chyżnego, który obejmuje analizę techniczno-ekonomiczno-środowiskową oraz koncepcję programową. Projektowana nowa droga na Słowację będzie składała się z dwóch jezdni i będzie miała długość około 35 km.

Nowa droga na Słowację będzie dwujezdniowa

STEŚ-R jest kolejnym krokiem w procesie przygotowawczym przed rozpoczęciem budowy nowej drogi DK7, która będzie prowadzić od węzła Zabornia na S7 aż do granicy państwa w Chyżnem. W ramach wcześniej opracowanego Studium korytarzowego zostało stworzonych dziewięć różnych tras przebiegu nowej drogi. Do dalszych prac zostały wybrane cztery rekomendowane korytarze – I, IIA, VIA oraz ostatni, który zawiera elementy wszystkich rozpatrywanych opcji ze Studium korytarzowego. Wykonawca dokumentacji STEŚ-R dokładnie przeanalizuje te korytarze i zbada możliwość zmiany propozycji IIA, w tym przeprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W trakcie opracowywania Studium będą określone szczegółowe parametry techniczne dla nowej trasy.

STEŚ-R dokładniej określi kilka konkretnych wariantów trasy, które wcześniej zostały zaproponowane. Całkowita wartość prac projektowych wynosi prawie 55 milionów złotych, a kolejnym etapem opracowania będzie przygotowanie raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko, który będzie niezbędny podczas procedowania decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych dla wybranego wariantu. Wykonawca ma 45 miesięcy na zrealizowanie tych prac.

GDDKiA

Czytaj też: Polska wybuduje drogę ekspresową na Ukrainę. Podpisano umowy

Najpopularniejsza trasa na Słowację

Obecnie droga DK7 jest najpopularniejszą trasą na Słowację. Ze wszystkich przejść na granicy polsko-słowackiej, przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone, a badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 pomiędzy Rabką-Zdrój a Chyżnem, codziennie porusza się ponad 11 tysięcy pojazdów, w tym ponad 2,1 tysiąca ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, liczba ta wynosi prawie 4,5 tysiąca pojazdów, w tym ponad 1,6 tysiąca ciężarówek.

Przebieg drogi został uwzględniony w korytarzu europejskiej sieci TEN-T, który służy do obsługi ruchu tranzytowego prowadzącego z krajów nadbałtyckich do granicy ze Słowacją oraz dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej, nowa dwujezdniowa trasa będzie się łączyć z drogą R3. Przygotowanie odcinka DK7 między Rabką-Zdrój a Chyżnem jest realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Czytaj też: Pierwszeństwo dla wchodzących na pasy działa świetnie. O 40% mniej zabitych

Nowe drogi w 2023 roku. Udostępnionych zostanie 260 km dróg [MAPA]

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button