Drogowy

Jakie kary grożą za przeładowanie lawety?

Przeładowane lawety nie są na polskich drogach rzadkością. Nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej wydłuża drogę hamowania i negatywnie wpływa na prowadzenie samochodu, co może skutkować pojawieniem się niebezpiecznych sytuacji na drodze. Przeładowanie skutkuje też szybszym zużywaniem się podzespołów pojazdu i grozi wystąpieniem poważnych usterek. To jeszcze nie koniec niepożądanych skutków jeżdżenia z ładunkiem cięższym niż przewidziany dla konkretnego samochodu. Wyjaśniamy, jaki mandat za przekroczenie dmc można otrzymać.

Dopuszczalna masa całkowita – co to jest

DMC jest skrótem od wyrażenia „dopuszczalna masa całkowita”. Służy ono do określenia dopuszczalnej masy całkowitej, którą może mieć dany pojazd poruszający się po drodze publicznej. Na DMC składa się  masa pojazdu oraz masa obciążenia, które zgodnie z parametrami zawartymi w homologacji można do niej dodać. Do dopuszczalnej masy całkowitej zalicza się pełne obciążenie pojazdu – masę kierowcy, pasażerów, paliwa oraz ładunku.

Przeciążenie – na czym polega

Z przeciążeniem mamy do czynienia w dwóch sytuacjach:

  • w przypadku, gdy przekroczono dopuszczalną masę całkowitą pojazdu;
  • w przypadku, gdy nacisk na jedną z osi pojazdu jest większy niż przewidziany w jego homologacji.

Mandat za przekroczenie dmc

Od stopnia przeładowania pojazdu zależy to, jak wysoki jest mandat za przekroczenie dmc. Taryfikator w przypadku pojazdów o dmc do 3,5 tony przedstawia się następująco:

  • w przypadku przekroczenia DMC o 5% – 500 zł,
  • w przypadku przekroczenia DMC od 5% do 10% – 1000 zł,
  • w przypadku przekroczenia DMC od 10% do 20% – 1500 zł,
  • w przypadku przekroczenia DMC co najmniej o 20% – 2000 zł.

Mandat za przeładowanie lawety – podstawa prawna

Mandat karny za przeładowanie nakładany jest w oparciu o artykuł 97 Kodeksu wykroczeń, którego brzmienie jest następujące:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Kto ponosi odpowiedzialność za przeładowanie lawety

Zasadniczo odpowiedzialność finansową za przeładowanie lawety ponosi przewoźnik. Zgodnie z przepisami polskiego prawa odpowiedzialność za ładunek leży po stronie firmy przewozowej. Jeżeli przeładowanie wynika z winy kierowcy, przewoźnik ma obowiązek to udowodnić. Wówczas kara obciąży stronę, której udowodniona została wina.

Kontrole masy pojazdów

W Polsce służbą przygotowaną do kontrolowania masy pojazdów jest Inspekcja Transportu Drogowego. Jednym z podstawowych zadań ITD jest ochrona dróg publicznych przed uszkodzeniami powstającymi w wyniku przemieszczania się przeładowanych pojazdów. Kontrole odbywają się przy użyciu specjalistycznych wag przenośnych. ITD współpracuje z samorządami oraz zarządcami dróg w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej koniecznej do przeprowadzania pomiarów masy pojazdów.

Skutki przeładowania lawety

Mandat za przeładowanie lawety w przypadku przekroczenia DMC nie jest jedyną możliwą konsekwencją takiego działania. Do negatywnych skutków przeładowania pojazdu należy:

  • ryzyko stworzenia zagrożenia w ruchu w wyniku wydłużenia drogi hamowania, problemów ze sterownością pojazdu, utrudnień w prawidłowym wykonywaniu manewrów;
  • niszczenie nawierzchni drogi (szacuje się, że przeładowane pojazdy generują ponad 50% tzw. szkód zmęczeniowych powierzchni);
  • możliwość wystąpienia awarii różnych podzespołów pojazdu;
  • przyspieszenie eksploatacji samochodu (m.in. zużycia amortyzatorów).

Przeładowanie pojazdu a punkty karne

Aktualnie nie istnieją w Polsce podstawy prawne do obciążenia konta kierowcy punktami karnymi w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez kierowcę przeładowanego pojazdu. Taryfikator punktów karnych nie przewiduje możliwości nałożenia takiej kary.

Artykuł powstał przy współpracy z giełdą do transportu aut Prilo.com

Zobacz także: Radom: Zatrzymano busa, który ważył niemal 11 ton. Jego DMC, to 3,5 tony

 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button