Bez kategorii

Zrównoważona logistyka: od problemu do rozwiązania

Globalne stężenie dwutlenku węgla w atmosferze bije wszelkie rekordy. W maju bieżącego roku po raz pierwszy od 4 milionów lat poziom CO2 w atmosferze przekroczył 420 ppm. Z uwagi na tendencję wzrostową eksperci uważają, że kolejne 3 lata będą kluczowe dla naszej planety pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W przeciwnym wypadku katastrofa klimatyczna może być nieunikniona. Jednym z ratunków może być zrównoważona logistyka.

Zrównoważona logistyka odbywa się na wielu płaszczyznach

Istotne jest, by działać już teraz. Zmiana jest konieczna praktycznie we wszystkich sektorach, a  zwłaszcza w energetyce, przemyśle czy transporcie.

Branża logistyczna obecnie odpowiada za ok. 10–11 proc. globalnej emisji CO2 i przewiduje się, że jej znaczenie będzie rosło ze względu na postępującą globalizację handlu. Sektor logistyczny stanął dziś u progu dużej transformacji, nie tylko pod względem operacji i stosowanych technologii, ale także pod względem mentalnym.

Raben

W obliczu rosnącej świadomości, w ciągu ostatnich kilku lat firmy logistyczne coraz bardziej skupiają się na innowacyjnych, ekologicznych rozwiązaniach, umiejscawiając zrównoważony rozwój w centrum swoich strategii biznesowych.

FM Logistic, lider branży logistycznej, przeszedł od etapu planowania do realnych działań. Operator konsekwentnie realizuje jeden z głównych filarów swojej długoterminowej strategii, jakim jest rozwój zrównoważonych wielokanałowych łańcuchów dostaw. Działania firmy z tego zakresu noszą miano “Supply Change” i mają na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, w tym zmniejszenie śladu węglowego.

Zrównoważone magazyny

Działając w tym kierunku, operator wdraża szereg innowacyjnych projektów na wielu różnych płaszczyznach. Przede wszystkim, zmiana dotyczy samych obiektów operatora i realizowanych w nich procesów logistycznych.

Inwestowanie we własne platformy logistyczne jest jednym z podstawowych założeń działalności FM Logistic. W tym modelu eksperci firmy dostrzegli dużo wymiernych korzyści, zarówno dla samego biznesu, jak i jego wpływu na środowisko.

Oprócz dużego potencjału do dalszej ekspansji strategia inwestowania we własne platformy daje operatorowi całkowitą kontrolę nad obiektami i więcej możliwości dla wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Nowo powstające obiekty FM Logistic są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi i poddawane certyfikacji LEED dla zrównoważonego budownictwa w systemie Warehouses and Distribution Centers.

Ambicją firmy jest opracowanie modelu magazynu całkowicie neutralnego dla środowiska do 2030 r. W tym celu operator konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania pozwalające na optymalizację przestrzeni, zwiększenie wydajności energetycznej obiektów, czy zmniejszenie konsumpcji wody pitnej. Ponadto od stycznia 2021 roku wszystkie obiekty będące własnością FM Logistic w Europie Centralnej są w pełni zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Jednym z zaimplementowanych przez firmę rozwiązań we wspomnianym zakresie są panele fotowoltaiczne. Zamontowane na platformach w dwóch polskich lokalizacjach  – Mszczonowie i  Błoniu instalacje już zwiększyły niezależność energetyczną obiektów, jednocześnie zmniejszając pobór energii z sieci średnio o 13 proc. W najbliższych latach operator planuje analogiczne inwestycje w innych obiektach magazynowych. Docelowo instalacje powinny pokryć 20% całkowitego zapotrzebowania na energię.

Zrównoważona logistyka miejska

Większość emisji gazów cieplarnianych jest efektem konkretnych działań związanych z transportem towarów.

Poziom zanieczyszczeń w miastach  generowanych przez transport drogowy wynosi około 30%. Biorąc pod uwagę, że 20% ruchu miejskiego wytwarza sektor logistyczny – usprawnienie dostaw w aglomeracjach ma obecnie zasadnicze znaczenie.

Firma FM Logistic postanowiła skupić się na tym obszarze i opracować model zrównoważonej logistyki na ostatnim etapie dostawy. Główną ideą jest synergia zasobów i ścisła współpraca z władzami miejskimi. Aby wywierać realny wpływ, niezbędne są nowe procesy legislacyjne, inicjowane przez władze lokalne oraz wspierane przez praktyczną wiedzę sektora TSL.

Dotyczy to m.in. wykorzystania istniejącej infrastruktury miejskiej. Takie projekty mogą znacznie usprawnić łańcuchy dostaw i jednocześnie przyczynić się do podniesienia komfortu życia mieszkańców miast.

Kolejnym kluczowym założeniem koncepcji jest budowanie tzw. dark stores – sieci magazynów miejskich zlokalizowanych w pobliżu dużych aglomeracji lub w samych miastach. Znajdując się blisko finalnego odbiorcy, tego typu centra dystrybucyjne dają możliwość efektywnego i szybkiego dostarczenia zamówień swoim klientom nawet w trybie 24/7, a także pozwalają na optymalizację kosztów oraz szersze wdrożenie pojazdów elektrycznych w ramach logistyki ostatniej mili.

Zrównoważona logistyka: wodór przyszłością transportu

Całkowita redukcja emisyjności w transporcie, zwłaszcza dalekobieżnym jest nie lada wyzwaniem. Wymaga on pojazdów o dużo większej mocy, niż umożliwiają to na ten moment silniki elektryczne. Ponadto przy uwzględnieniu źródeł pozyskiwania energii dla poszczególnych krajów Europy okazuje się, że w wielu przypadkach flota pojazdów elektrycznych nie jest oczywistym i optymalnym rozwiązaniem. Z tego względu FM Logistic zaangażował się w badania nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa i dołączył do rady doradczej programu badawczego poświęconego temu zagadnieniu. Jest to tzw. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) powołane w ramach partnerstwa  publiczno-prywatnego przez Komisję Europejską

Tradycyjnie wodór był wykorzystywany głównie w procesach przemysłowych. W rezultacie ponad 96% globalnej produkcji wodoru pochodzi z paliw kopalnych. Jednakże w ostatnich latach coraz częściej promuje się ekologiczny wodór, pochodzący z procesu elektrolizy wody, jako alternatywne rozwiązanie do dekarbonizacji sektora logistycznego.

Wykorzystanie wodoru jako paliwa polega na zastosowaniu go w ogniwach paliwowych, gdzie następuje konwersja energii chemicznej na energię elektryczną. Brak emisji gazów cieplarnianych w tym procesie jest największą zaletą, doskonale wpisująca się w koncepcję ekologicznego transportu. Z punktu widzenia wpływu na środowisko, pojazdy FCEV uważane są za najmniej szkodliwe.

Zielony łańcuch energetyczny

Dążąc do stworzenia w pełni zielonego łańcucha energetycznego, firma FM Logistic zainicjowała projekt, w ramach którego energia produkowana przez panele fotowoltaiczne jest wykorzystywana do produkcji zielonego wodoru. Docelowo wyprodukowany wodór ma zasilać wózki widłowe w magazynach i samochody ciężarowe.

Program ten ruszył już w Hiszpanii, w magazynie FM Logistic w Illescas w pobliżu Madrytu. Roczna zdolność produkcyjna powstałej tam stacji wodorowej wynosi: 2430 kg H2, o czystości 99,999 proc. Wydajność ta pozwala już zasilić 18 wózków widłowych, pracujących po 12 godzin dziennie lub w perspektywie transport drogowy przejeżdżający 130 000 km rocznie.

We wspomnianym obiekcie odbyły się pierwsze próby wykorzystywania zielonego paliwa do zasilania samochodów ciężarowych. Do testów wykorzystano elektryczny samochód dostawczy Maxus EV80 o masie 3,5 t MMA, typu chassis-cab, zaprojektowany przez firmę Tecnove. Pojazd służy do miejskiej i podmiejskiej dystrybucji towarów. W dalszej perspektywie zostanie on dostosowany w taki sposób, aby zwiększyć jego początkowy zasięg. W tym celu zostanie wbudowany zbiornik H2, ogniwo paliwowe i układ sterujący jego pracą.

Zastosowanie zielonego wodoru w logistyce, według FM Logistic, już na wstępnych etapach przynosi wiele korzyści zarówno środowiskowych, jak i biznesowych. Oprócz energii odnawialnej drugim surowcem w ekologicznej wytwórni wodoru jest woda (H2O), tani surowiec odnawialny, którego cykl nie ulega zmianie. Woda używana w procesie produkcyjnym w FM Logistic jest w większości ponownie wykorzystywana do nawadniania, a reszta jest zwracana do atmosfery w postaci pary wodnej podczas wykorzystywania H2. Ponadto poza dekarbonizacją łańcucha dostaw, projekt umożliwia znaczące ograniczenie ilości wytwarzanych e-odpadów, dzięki mniejszemu wykorzystaniu akumulatorów w działalności codziennej.

Zobacz także: Logistyka w miastach pozwoli na bardziej zrównoważony rozwój

Dużym plusem jest również zwiększenie wydajności operacji. Odbywa się to m.in. poprzez skrócenie czasu tankowania, który w przypadku wózków widłowych wynosi około jednej minuty, a w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych – kilka minut.

Wszystkie te działania FM Logistic mają na celu realizację ambicji operatora  do bycia  partnerem pierwszego wyboru w projektowaniu i konsekwentnej realizacji zrównoważonych wielokanałowych łańcuchów dostaw. Kluczem do osiągnięcia postawionych celów oraz odpowiedzią na globalne problemy środowiskowe mogą być tylko efektywna współpraca i synergia zasobów w połączeniu z innowacyjnymi, ekologicznymi rozwiązaniami spełniającymi wymagania biznesowe.

FM Logistic z nowym magazynem przeładunkowym w Krakowie

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button