PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynkuMorskiTransport

USA i UE podpisały umowę na dostawy LNG, żeby odciąć się od Rosji

Stany Zjednoczone i Unia Europejska poczyniły istotne kroki w celu zapewnienia i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. USA i UE podpisały umowę na dostawy LNG, w celu zmniejszenia uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych oraz zmniejszenia ogólnej zależności Europy od gazu. W ramach swoich planów Stany Zjednoczone w tym roku dostarczą do UE 15 miliardów metrów sześciennych LNG.

USA zwiększy dostawy LNG do UE

Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę, Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy starają się zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych. USA całkowicie zakazały importu rosyjskiej ropy, skroplonego gazu ziemnego i węgla, a także wszelkich inwestycji w Rosji. UE niestety nie może sobie na taki „luksus” pozwolić, ponieważ jej uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych sięga nawet 40% w przypadku gazu. Potrzebne jest zapewnienie krajom UE alternatywnych dostaw. Dlatego właśnie USA oraz UE podpisały umowę na dostawy LNG.

W ramach swojej wizyty w Europie, Biden spotkał się w tym tygodniu w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Dążąc do jak najszybszego zmniejszenia uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu i zmniejszenia ogólnej zależności Europy od gazu, Biden i von der Leyen potwierdzili wspólne zobowiązanie na rzecz zapewnienia Europie bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju oraz do przyspieszenia globalnego przejścia na czystą energię.

Stany Zjednoczone i UE podkreśliły swoje zaangażowanie w realizację celów porozumienia paryskiego i osiągnięcie celu zerowych emisji netto do 2050 r., w tym poprzez szybkie przejście na czystą energię, energię odnawialną i efektywność energetyczną. Podkreśliły również, że gaz ziemny pozostaje ważnym elementem systemu energetycznego UE w ramach zielonej transformacji, między innymi dzięki zapewnieniu, że jego emisyjność dwutlenku węgla będzie się z czasem zmniejszać.

Biden i von der Leyen nawiązali również natychmiastową współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem będzie zapewnienie odpowiednich poziomów magazynowania gazu przed następną i kolejną zimą. W związku z tym USA i UE niezwłocznie powołają wspólną Grupę Zadaniową ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, która określi parametry tej współpracy i zajmie się jej realizacją. Grupie zadaniowej przewodniczyć będą przedstawiciel Białego Domu i przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Czytaj też: Wojna na Ukrainie wpłynie na zamówienia zbiorników LNG

Grupa Zadaniowa ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Grupa Zadaniowa skupi się na kilku pilnych kwestiach. Obejmują one zapewnienie przez Stany Zjednoczone dodatkowych ilości skroplonego gazu ziemnego (LNG) na rynek UE. Dostawy LNG w 2022 roku wyniosą co najmniej 15 miliardów metrów sześciennych gazu, ale w przyszłości spodziewany jest ich dalszy wzrost. Ponadto USA i UE podejmą wysiłki na rzecz zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do całej nowej infrastruktury LNG i związanych z nią rurociągów, w tym poprzez wykorzystanie czystej energii do zasilania operacji na miejscu, ograniczenie wycieków metanu oraz budowę infrastruktury gotowej do wykorzystania czystego i odnawialnego wodoru.

Stany Zjednoczone będą pracować również nad szybszym rozpatrywaniem wniosków o zezwolenie na dodatkowe zdolności eksportowe LNG, które byłyby potrzebne do osiągnięcia celu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia celów RePowerEU. W międzyczasie Komisja Europejska będzie współpracować z rządami państw członkowskich UE w celu przyspieszenia procedur regulacyjnych dotyczących przeglądu i wydawania zezwoleń na budowę infrastruktury do importu LNG, w tym instalacji lądowych i związanych z nimi rurociągów do obsługi importu za pomocą pływających jednostek regazyfikacyjnych oraz stałych terminali importowych LNG.

Komisja Europejska będzie również współpracować z państwami członkowskimi UE i operatorami rynku w celu połączenia zapotrzebowania na dodatkowe ilości w okresie od kwietnia do października 2022 r. za pośrednictwem nowo utworzonej platformy EU Energy oraz, wspólnie z USA, zachęcać do zawierania odpowiednich umów w celu wsparcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych dotyczących zarówno infrastruktury eksportowej, jak i importowej LNG. Komisja Europejska będzie współpracować z państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia stabilnego zapotrzebowania na dodatkowe amerykańskie LNG co najmniej do 2030 r. na poziomie około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Czytaj też: LNG to dobre, ale długoterminowe rozwiązanie. Jak Europa poradzi sobie bez rosyjskiego gazu? [ANALIZA]

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Back to top button