E-commerceInfo z rynku

Allegro na międzynarodowej scenie: Ekspansja przynosi efekty

Allegro, najpopularniejszy marketplace w Polsce, zanotował imponujący wzrost rentowności, przekraczając oczekiwania rynku. Jego Wartość Sprzedaży Brutto (GMV) w Polsce wzrosła o 11% r/r do 54,8 mld zł, przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej. Przychody firmy wzrosły o niemal 20% r/r, osiągając prawie 8 mld zł, co świadczy o skutecznej strategii i adaptacji do zmieniającego się rynku. Liczba aktywnych kupujących systematycznie rośnie, a program lojalnościowy Allegro Smart! zdobywa coraz większą popularność, zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

  • Wzrost GMV o 11% r/r do 54,8 mld zł w Polsce.
  • Przychody zwiększyły się o 19,7% r/r do niemal 8 mld zł.
  • Liczba aktywnych kupujących wzrosła do 14,6 mln na koniec 2023 roku.

Allegro liderem e-commerce w Polsce

Allegro, czołowa platforma e-commerce w Polsce, odnotowała w 2023 roku znaczny wzrost wartości sprzedaży brutto (GMV), który wyniósł 54,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 11% w stosunku do roku poprzedniego. A to kolei wykracza poza ogólną dynamikę wzrostu sprzedaży detalicznej w Polsce i podkreśla mocną pozycję Allegro na rynku.

Przychody z działalności Allegro w Polsce wzrosły o 19,7% rok do roku, osiągając prawie 8 mld zł. Wzrost ten był napędzany między innymi przez zwiększenie stawek prowizji od sprzedaży oraz przez 31% wzrost przychodów z działalności reklamowej, co ukazuje Allegro jako jeszcze bardziej atrakcyjną platformę zarówno dla sprzedawców, jak i reklamodawców. To, z kolei, przyczyniło się do wzrostu jego dochodów.

Dodatkowo, liczba aktywnych użytkowników platformy Spółki również wzrosła, osiągając 14,6 mln osób na koniec 2023 roku, co jest kontynuacją trendu wzrostowego obserwowanego przez siedem kolejnych kwartałów. Następnie, średnia wartość GMV generowana przez aktywnego użytkownika wzrosła w czwartym kwartale o 6,4% rocznie, dochodząc do 3 739 zł. To zwiększenie liczby ofert i atrakcyjność cenowa przyczyniły się do wzrostu lojalności i częstotliwości zakupów.

Czytaj również: Inflacja w Europie – Czechy, Węgry i Słowacja z wyższą od Polski

Na koniec, inwestycje Allegro w rozwój platformy, takie jak program Allegro Smart! oferujący darmową dostawę i zwroty, oraz Allegro Pay, usługa finansowania zakupów, której wartość pożyczek wzrosła o połowę do 6,7 mld zł, są kluczowymi elementami strategii utrzymania pozycji lidera. Te działania podkreślają Allegro jako platformę odpowiadającą na potrzeby zarówno sprzedawców, jak i konsumentów w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym, co dodatkowo cementuje jej pozycję na rynku.

Ekspansja Allegro na nowe rynki

Rozszerzając swoją działalność poza granice Polski, Allegro koncentruje się na strategicznej ekspansji, która obejmuje wejście na nowe rynki Europy Środkowej. W 2023 roku, firma szczególnie skupiła się na Czechach i Słowacji, co stanowiło istotny krok w realizacji jej długoterminowych planów międzynarodowych.

W Czechach, Allegro.cz zauważalnie zwiększyło swoją obecność. Dzięki podwojeniu liczby aktywnych użytkowników do 1,6 miliona w krótkim okresie, platforma szybko zyskała na znaczeniu. Ten wzrost był wspierany przez strategię oferowania szerokiego asortymentu produktów, co przyciągnęło uwagę konsumentów. Co więcej, w ciągu zaledwie sześciu miesięcy od pełnego uruchomienia, Allegro.cz osiągnęło pozycję drugiego największego serwisu e-commerce w Czechach pod względem generowanego ruchu internetowego. Taki sukces dowodzi, że firma skutecznie dostosowała swoją ofertę do preferencji lokalnych konsumentów, co było kluczowe dla szybkiego wzrostu na tym rynku.

Z kolei na Słowacji, Spółka rozpoczęła działalność za pośrednictwem platformy Allegro.sk, z zamiarem pełnego uruchomienia w najbliższym czasie. Chociaż operacje na Słowacji są jeszcze na wczesnym etapie, wstępne reakcje rynku sugerują możliwość osiągnięcia przez firmę sukcesu porównywalnego do tego w Czechach. Co istotne, Spółka planuje zastosować sprawdzoną metodę dostosowania swojej platformy do lokalnych potrzeb, koncentrując się na oferowaniu różnorodnych produktów i usług.

Ponadto, ekspansja ta jest wspierana przez ciągłe inwestycje w rozwój technologiczny i logistyczny, co umożliwia Spółce efektywne zarządzanie operacjami i dostawami na nowych rynkach. Firma stosuje model biznesowy, który przyniósł jej sukces w Polsce, dokonując jednak niezbędnych dostosowań do lokalnych warunków i preferencji. To podejście pozwala na redukcję inwestycji kapitałowych przy każdym kolejnym rozszerzeniu działalności na nowy rynek, jednocześnie zwiększając zasięg i GMV firmy. W rezultacie, działania te nie tylko rozszerzają geograficznie działalność Allegro, ale również wzmacniają jej międzynarodową pozycję w branży e-commerce, potwierdzając jej rolę jako kluczowego gracza w regionie Europy Środkowej.

Perspektywy rozwoju Allegro: Nowe horyzonty i inicjatywy w obliczu rosnącej konkurencji

W 2023 roku, Allegro nie tylko umocniło swoją pozycję na rodzimym rynku, ale również zaznaczyło swoją obecność na międzynarodowej arenie e-commerce, przekraczając granice i rozszerzając swoje operacje. Wzrost GMV i przychodów jest świadectwem nie tylko zdolności firmy do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, ale także jej determinacji w dążeniu do innowacji i rozwoju. Jak zresztą wspomniano wcześniej – inicjatywy takie jak Allegro Smart! i Allegro Pay pokazują gotowość firmy do inwestowania w wartość dodaną dla klientów. Co z kolei podnosi poprzeczkę w zakresie usług e-commerce i finansowych.

Ekspansja na rynki czeski i słowacki otwiera przed Spółką nowe możliwości wzrostu, jednocześnie stawiając przed firmą wyzwania związane z dostosowaniem oferty do lokalnych preferencji i potrzeb konsumentów. Ambitne plany międzynarodowe wymagają nie tylko znaczących inwestycji kapitałowych, ale również strategicznego zarządzania zasobami i ryzykiem.

Czytaj również: ORLEN Paczka rozwija współpracę z Allegro.pl

Podsumowując, przyszłość Allegro wydaje się być pełna potencjału, z możliwościami dalszego wzrostu i ekspansji. Kluczowym czynnikiem sukcesu będzie zdolność firmy do równoważenia między innowacją a stabilnością, a także skutecznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Czy Allegro utrzyma swoją przewagę na konkurencyjnym rynku e-commerce? Chociaż przyszłość przyniesie odpowiedź, dotychczasowe osiągnięcia i strategiczne kierunki działania firmy dają powody do optymizmu.

Kupujesz używane auto? Numer VIN sprawdzisz na… Allegro 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button