Info z rynkuMagazyny

CTPark Rzeszów: Nowa inwestycja w sektorze logistyki na Podkarpaciu

W Rzeszowie rusza budowa pierwszego kompleksu produkcyjno-logistycznego CTP na Podkarpaciu. Projekt, obejmujący budowę dwóch obiektów o łącznej powierzchni blisko 50 000 mkw., stanowi znaczący krok na drodze do wzmocnienia infrastruktury logistycznej regionu. Jest to 16. obiekt w portfolio firmy w Polsce, z planowanym oddaniem pierwszej fazy inwestycji w III kwartale bieżącego roku.

  • Rozwój infrastruktury logistycznej Podkarpacia: Inwestycja jako reakcja na rosnące zapotrzebowanie.
  • Korzystne położenie geograficzne: Dostęp do kluczowych szlaków transportowych i modernizacja infrastruktury.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii: Optymalizacja zużycia energii i środki na rzecz ekologii.

Przyszłość logistyki na Podkarpaciu

Podkarpacie, które do niedawna było jednym z mniejszych rynków magazynowych w Polsce, obecnie doświadcza dynamicznego wzrostu. Przyciągając międzynarodowe przedsiębiorstwa, region ten, dzięki swojemu strategicznemu położeniu, zyskuje na znaczeniu jako kluczowe zaplecze logistyczne. W odpowiedzi na te zmiany, firma CTP, rozpoznając ten potencjał, wprowadza nowy projekt CTPark, mający na celu zaspokojenie rosnącego popytu na powierzchnie magazynowe i produkcyjne. W taki sposób, inicjatywa ta staje się odpowiedzią na ewoluujące potrzeby rynkowe.

Dalej, inwestycja CTP w Rzeszowie wpisuje się w strategię firmy mającą na celu rozwój sieci skomunikowanych parków biznesowych w Polsce. Konkretnie, projekt zakłada realizację dwóch obiektów, które dostarczą nowoczesną przestrzeń najmu o wysokich standardach technicznych. Te obiekty, umiejscowione na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”, zostaną wyposażone w rozwiązania logistyczne i produkcyjne zgodne z najnowszymi trendami w branży. W ten sposób, projekt będzie sprzyjał rozwojowi nowoczesnej logistyki i produkcji na Podkarpaciu.

Ponadto, realizacja CTPark Rzeszów niesie ze sobą nie tylko rozwiązania technologiczne, ale także ekologiczne, takie jak pompy ciepła czy system DALI do zarządzania oświetleniem. Dzięki tym inicjatywom, najemcy będą mieli możliwość optymalizacji kosztów operacyjnych, co przełoży się na efektywniejsze zarządzanie zasobami. Co więcej, takie podejście przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, czyniąc CTPark Rzeszów projektem przyjaznym dla ekologii i zrównoważonego rozwoju.

CTPark Rzeszów
Źródło: CTP

Dlaczego Rzeszów jest coraz ważniejszy na logistycznej mapie Polski?

Strategiczne umiejscowienie Rzeszowa, na przecięciu ważnych szlaków transportowych Europy, znacząco podnosi jego rolę w regionalnej i kontynentalnej sieci logistycznej. Z tego powodu, nowa inwestycja, CTPark Rzeszów, usytuowana na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”, wykorzystuje tę strategiczną pozycję, zapewniając bezproblemowy dostęp do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. Owe drogi, będące kluczowymi korytarzami dla transportu towarów między różnymi częściami Europy, zasadniczo zwiększają potencjał Rzeszowa jako ważnego ośrodka logistyki i produkcji, co w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost gospodarczy regionu.

Czytaj również: Pod Warszawą powstaje nowy kompleks logistyczny

Z kolei, Prezydent miasta, Konrad Fijołek, z entuzjazmem odnosi się do realizacji projektu CTPark w Rzeszowie, podkreślając, że inwestycja ta stanowi wyraźny sygnał rosnącej atrakcyjności miasta dla globalnych inwestorów oraz potwierdza możliwości miasta w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, władze lokalne aktywnie wspierają rozwój infrastruktury towarzyszącej, planując szereg działań mających na celu usprawnienie komunikacji w regionie.

Tak więc, planowane modernizacje i rozbudowa dróg, w tym budowa nowej, ponad pięciokilometrowej drogi łączącej kluczowe tereny przemysłowe z głównymi trasami transportowymi, będą stanowiły kolejny krok ku ułatwieniu dostępu do CTPark Rzeszów. Te działania, wspierając rozwój infrastrukturalny, nie tylko zwiększają atrakcyjność Rzeszowa jako miejsca inwestycji, ale również znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego całego regionu.

Prezydent Konrad Fijołek również zwrócił uwagę, że:

Jestem niezwykle dumny, że inwestycja CTP powstanie w Rzeszowie. To dowód na to, że nasze miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla międzynarodowych potentatów, którzy inwestując tutaj, rozwijają nasze miasto, wzmacniają jego potencjał i tworzą, co dla mnie szczególnie ważne, nowe miejsca pracy. Dzięki nim Rzeszów zyskuje na znaczeniu i atrakcyjności. CTP zbuduje swój park przemysłowo-logistyczny w północno-zachodniej części miasta, będącej gospodarczym sercem Rzeszowa.

Chcemy wzmocnić i uczynić te tereny jeszcze bardziej atrakcyjnymi i lepiej skomunikowanymi zarówno z autostradą A4, jak i autostradą S19. W tym celu przygotowujemy dużą inwestycję drogową, która połączy ulicę Warszawską z terenami przemysłowymi. Na budowę tej nowej drogi o długości ponad pięciu kilometrów pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 250 mln zł. Już teraz przygotowujemy się do realizacji tej ważnej dla miasta i firm działających w strefie inwestycji.

Czytaj również: Niemcy wynajmują powierzchnię w CTPark Gdańsk Port

Dzięki tym staraniom, Rzeszów zyskuje nie tylko na wartości inwestycyjnej, ale także umacnia swoją pozycję jako strategiczne miejsce na logistycznej mapie Polski oraz Europy. Otwiera to przed miastem nowe perspektywy rozwoju, przyciągając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa zainteresowane rozbudową swojej działalności w strategicznie położonym, dynamicznie rozwijającym się ośrodku. Takie działania sprzyjają nie tylko wzrostowi gospodarczemu Rzeszowa, ale również całego regionu Podkarpacia, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

CTPark Rzeszów: Wpływ na rozwój regionalny i środowiskowy w Podkarpaciu

Realizacja CTPark Rzeszów niesie ze sobą znaczące korzyści dla regionu Podkarpacia, łącząc w sobie aspekty gospodarcze i ekologiczne. Projekt ten, dzięki swojemu naciskowi na zastosowanie innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska, stanowi istotny wkład w promowanie zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania zarówno społeczeństwa, jak i biznesu wobec przemysłu, podkreślając potrzebę harmonijnego łączenia postępu technologicznego z ochroną środowiska naturalnego.

Jednocześnie, projekt CTPark Rzeszów potęguje atrakcyjność regionu dla inwestorów poszukujących lokalizacji, która oferuje innowacyjne i zrównoważone rozwiązania w obszarze logistyki i produkcji. Dzięki swojej strategii ekologicznej, CTPark staje się nie tylko miejscem działalności gospodarczej, ale również symbolem nowoczesności i troski o środowisko.

Czytaj również: Przemysł UE uzależnia się od Chin. Trwa wschodnia ekspansja

Integracja projektu z lokalną społecznością i ekonomią dodatkowo wzmacnia jego znaczenie, wskazując na możliwości, jakie nowoczesne inwestycje mogą oferować w kontekście wspierania regionalnego rozwoju i ochrony środowiska. Przykład CTPark Rzeszów demonstruje, jak strategiczne planowanie i odpowiedzialne inwestowanie mogą przyczynić się do kreowania przestrzeni, która wspiera zarówno ekspansję gospodarczą, jak i ekologiczne wartości.

Podsumowując, CTPark Rzeszów wyznacza kierunek dla przyszłych projektów, pokazując, że można efektywnie połączyć rozwój biznesu z troską o środowisko. Stanowi on przykład, jak działania na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą kształtować regionalny krajobraz gospodarczy, czyniąc Podkarpacie punktem odniesienia dla innowacji i ekologii na mapie Europy.

CTP buduje obiekt logistyczny na dawnym miejskim śmietnisku 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button