Info z rynkuIntermodalnyTransport
Gorące newsy

Transport Intermodalny w Polsce: GUS opublikował dane na 2022 Rok

Polska logistyka w liczbach.

W dobie globalizacji i ciągłego poszukiwania efektywności, transport intermodalny w Polsce stanowi niewątpliwą okazję do optymalizacji procesów logistycznych. Jak terminali intermodalnych zmieniły się w 2022 roku? Odpowiedź leży w liczbach i wskaźnikach, które podsumowują rok zmian w logistyce. Jakie są najnowsze statystyki i co one oznaczają dla branży?

  • W 2022 roku Polska miała 35 aktywnych terminali intermodalnych, tj. o 4 mniej niż w roku poprzednim.
  • Wzrost przeładunków w terminalach intermodalnych wyniósł 2,7%.
  • Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali wyniosła 8,7 mln TEU.

Liczba terminali w Polsce a dostępność sieci

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2022 roku Polska dysponowała 35 aktywnymi terminali intermodalnymi, co oznacza spadek o 4 w porównaniu z rokiem poprzednim. Można by zinterpretować to jako negatywną tendencję, ale liczby są tylko jednym aspektem układanki. Zróżnicowanie geograficzne terminali pokazuje, że są one rozmieszczone w strategicznych lokalizacjach, z uwzględnieniem głównych tras handlowych i przemysłowych. Z 35 terminali, 4 to terminale morskie zlokalizowane w kluczowych portach, takich jak Gdańsk i Gdynia, a pozostałe 31 to terminale lądowe, umiejscowione blisko najważniejszych węzłów komunikacyjnych i przemysłowych.

Warto również zauważyć, że spadek liczby terminali niekoniecznie oznacza spadek jakości czy możliwości. Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach inwestowano w rozwijanie bardziej złożonych i efektywnych systemów logistycznych w istniejących terminalach. Technologie takie jak automatyzacja, rozwój systemów zarządzania informacją czy nowoczesne rozwiązania przeładunkowe przyczyniły się do zwiększenia efektywności każdego z tych terminali. W praktyce oznacza to, że mimo spadku liczby terminali, ich zdolności przeładunkowe i operacyjne często pozostają na tym samym poziomie lub są nawet wyższe.

Źródło: GUS / Rozmieszczenie terminali intermodalnych w Polsce w 2022 roku

Czytaj również: Terminal intermodalny „Brama Wschód-Zachód” uruchomiony

Nie można również pominąć kwestii integracji z innymi formami transportu. Terminali intermodalnych nie można rozpatrywać w izolacji – stanowią one element większej sieci logistycznej, łączącej transport drogowy, kolejowy i morski. Ich rozmieszczenie i funkcje są więc ścisło związane z dostępnością innych form transportu i możliwościami ich efektywnego wykorzystania.

W efekcie, mimo że liczba terminali może sugerować pewne ograniczenia, to rzeczywista sytuacja jest znacznie bardziej złożona i dynamiczna. Kluczowe jest to, że Polska posiada dobrze rozwiniętą sieć terminali, które są zdolne do obsługiwania rosnącego popytu w różnych sektorach gospodarki. Dlatego też nawet z mniejszą liczbą terminali, Polska nie traci na atrakcyjności jako kluczowy gracz w europejskiej i globalnej logistyce.

Transport Intermodalny w Polsce: Infrastruktura i jej wpływ na efektywność

Infrastruktura logistyczna, w tym sieć dróg, kolei i portów, stanowi jeden z kluczowych elementów wpływających na efektywność polskich systemów transportowych i logistycznych. W ostatnich kilku latach państwo zainwestowało miliardy złotych w rozbudowę i modernizację tej infrastruktury. Dzięki tym inwestycjom Polska zyskała na konkurencyjności na europejskim rynku. Dodatkowo, według danych Eurostatu, jakość polskiej infrastruktury drogowej wzrosła o 12% w latach 2015-2021, co świadczy o rosnącej efektywności naszych systemów logistycznych.

W terminalach intermodalnych znaczenie ma nie tylko ich liczba, ale także infrastruktura. Na przykład, w 2022 roku długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich wyniosła łącznie 5,4 km. To istotne wskaźniki dla efektywności i płynności przewozów. Co więcej, terminale lądowe oferowały 100,5 km torów dla kolei normalnotorowej. Tak rozbudowana infrastruktura pozwala na różnorodność i elastyczność w transporcie ładunków. Równie istotnym jest fakt, że w przypadku terminali morskich, długość nabrzeży przeładunkowych wyniosła 5,4 km, z czego aż 85,7% przeznaczone było dla jednostek ładunkowych w systemie lo-lo. Jest to znaczące, ponieważ pozwala na bardziej efektywną obsługę dużych ilości towarów.

Czytaj również: Transport lotniczy jest bezkonkurencyjny czasowo

Jednakże nie tylko ilość i jakość dróg są ważne, ale również ich rozmieszczenie i połączenie z innymi formami transportu. Skoordynowane podejście do zarządzania różnymi rodzajami infrastruktury, od dróg do portów morskich i lotnisk, jest kluczowe dla zwiększenia efektywności. Optymalizacja tras, eliminacja tzw. „wąskich gardeł” oraz integracja różnych środków transportu sprawiają, że czas i koszty przewozu towarów znacząco się redukują. Dzięki temu firmy logistyczne mogą oferować szybsze i tańsze usługi, co w konsekwencji przyciąga więcej klientów i stymuluje rozwój gospodarczy.

Źródło: GUS

Nowoczesne technologie rozwijają transport intermodalny w Polsce

Nie można też zapomnieć o roli technologii w zwiększaniu efektywności. Nowoczesne systemy zarządzania ruchem i informatyczne platformy logistyczne to tylko niektóre z innowacji. Dodatkowo automatyzacja procesów przeładunkowych w terminalach znacząco wpłynęła na poprawę efektywności. Dlatego też, inwestycje w infrastrukturę nie są jedynie kwestią budowy nowych obiektów, ale również wdrażania nowych technologii i systemów zarządzania.

Ostatecznie, rozwinięta i dobrze zarządzana infrastruktura to fundament, na którym opiera się efektywny system logistyczny. To właśnie dzięki niej Polska stała się jednym z kluczowych graczy w logistyce europejskiej, oferując konkurencyjne i efektywne usługi przewozowe. Efekty te są jednak uzależnione od ciągłego monitorowania, inwestycji i aktualizacji, co jest niezbędne dla utrzymania i dalszego zwiększenia efektywności.

Wzrost przeładunków w polskich terminalach a popyt na usługi

Wzrost przeładunków w terminalach logistycznych jest bezpośrednio związany z rosnącym popytem na usługi transportowe i logistyczne, co jest kluczowym wskaźnikiem dynamiki gospodarczej. W Polsce, gdzie sektor ten stanowi jeden z najszybciej rozwijających się elementów gospodarki, ten wzrost jest szczególnie widoczny. W 2021 roku, według danych GUS, przeładunki w polskich portach wzrosły o około 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. To wzrost stanowi odbicie rosnącej aktywności handlowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Co istotne wzrost przeładunków w terminalach wyniósł 2,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Ta statystyka jest jasnym sygnałem, że popyt na usługi intermodalne nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Na tę pozytywną dynamikę wpłynęły różne sektory gospodarki, w tym między innymi towary mieszane i produkty chemiczne, co dodatkowo potwierdzają najnowsze statystyki na rok 2022. Dlatego warto przyjrzeć się, jakie inne czynniki mogą wpływać na tak korzystną sytuację w logistyce intermodalnej.

Czytaj również: TX Logistik wzmacnia transport intermodalny nowymi wagonami

Otóż ten pozytywny trend wpływa na wiele aspektów działalności logistycznej. Po pierwsze, rosnący popyt na usługi transportowe generuje presję na zwiększenie pojemności i efektywności terminali. Firmy zaczynają inwestować w nowe technologie, takie jak automatyczne systemy sortowania czy zaawansowane platformy informatyczne, które umożliwiają sprawniejszą koordynację i zarządzanie przewozami.

Po drugie, wzrost przeładunków jest także motorem do rozbudowy istniejącej infrastruktury. Obejmuje to nie tylko same terminale, ale również sieci komunikacyjne łączące je z innymi elementami systemu logistycznego. Dzięki temu efektywność całego łańcucha dostaw jest zwiększona, co przekłada się na niższe koszty operacyjne i większą konkurencyjność na rynku.

Źródło: GUS

Transport intermodalny w Polsce rozwija się z roku na rok

Nie ma co ukrywać, że rosnący popyt i wzrost przeładunków skutkują także zwiększeniem zatrudnienia w sektorze logistycznym. To z kolei generuje dodatkowe korzyści społeczno-gospodarcze, takie jak spadek bezrobocia czy wzrost kwalifikacji pracowników.

Równie istotnym jest fakt, że w 2022 roku, zdolność przeładunkowa terminali intermodalnych wyniosła 8,7 mln TEU. W tym samym okresie przeładowano 84,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych. To pokazuje, że sektor ten jest kluczowy dla gospodarki Polski i jego rozwój jest kontynuowany.

Ogólnie rzecz biorąc, wzrost przeładunków jest barometrem zdrowia sektora logistycznego i oznacza rosnący popyt na usługi. Jest to sygnał dla przedsiębiorstw i organów rządowych o potrzebie dalszych inwestycji i innowacji, które są kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju i spełnienia oczekiwań rynku.

Źródło: GUS

Wnioski z rosnącego ruchu intermodalnego w Polsce

Transport intermodalny nie tylko zyskuje na popularności, ale również na znaczeniu w kontekście globalnej logistyki i optymalizacji łańcuchów dostaw. Jest to technika, która doskonale wpisuje się w potrzeby dzisiejszego rynku, charakteryzującego się szybką dynamiką i wymagającym elastyczności. W Polsce sektor ten znajduje się na etapie intensywnego rozwoju, co otwiera pole do różnorodnych inwestycji i innowacji.

Jego rosnąca rola w przewozie różnorodnych towarów, jak na przykład towary mieszane czy produkty chemiczne, świadczy o dużym znaczeniu. A to z kolei wskazuje, że transport intermodalny w Polsce ma potencjał stać się kluczowym elementem w strukturze polskiej gospodarki. Odpowiednie planowanie i inwestycje w tym sektorze mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Źródło danych GUS, Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kuehne+Nagel dostarczy 1,4 miliona ton sprzętu do turbin wiatrowych

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button