KolejowyTransport
Gorące newsy

Intercity kupi piętrowe pociągi! Poprzedni przetarg anulowano…

Nowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zamiast jak wcześniej w trybie dialogu konkurencyjnego

PKP Intercity ogłosiło nowy przetarg na zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Intercity unieważniło poprzednie postępowanie na piętrowe pociągi, ponieważ złożona oferta znacznie przekroczyła założony budżet. Jednak teraz przewoźnik wprowadził zmiany w warunkach realizacji przyszłego zamówienia, jednocześnie zwiększając kwotę przeznaczoną na realizację tego projektu.

Intercity kupi nowe piętrowe pociągi

Do roku 2030 PKP Intercity ma ambitne plany, aby uruchamiać prawie dwukrotnie większą liczbę pociągów i zwiększyć liczbę przewożonych pasażerów do niemal 90 milionów rocznie. W tym celu spółka przyjęła strategię „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji„, której kluczowym założeniem jest alokacja 27 miliardów złotych na inwestycje w nowoczesny tabor oraz rozwój infrastruktury. Centralnym elementem tej strategii jest nabycie 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull oraz 45 lokomotyw wielosystemowych. Szybkie, nowoczesne pojazdy, zdolne do przewiezienia aż 700 pasażerów jednorazowo, stanowią kluczowe narzędzie do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych przez przewoźnika.

W roku 2020 przewoźnik rozpoczął przygotowania do ogłoszenia przetargu poprzez dialog techniczny z potencjalnymi producentami pojazdów. Dzięki temu udało się precyzyjnie określić potrzeby i wymagania niezbędne do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. W roku 2021 PKP Intercity ogłosiło przetarg na nowe piętrowe pociągi w trybie dialogu konkurencyjnego, a w 2022 roku zaprosiło uczestniczących producentów do składania ofert.

Czytaj też: PKP Intercity wzmocni flotę i znów stawia na wagony COMBO

W początkowej fazie bieżącego roku wpłynęła jedna oferta o wartości ponad 7,8 miliarda złotych brutto, co znacząco przewyższyło zakładany budżet o 2,4 miliarda złotych brutto. W związku z tym spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu nowego postępowania, którego przedmiot pozostaje taki sam, ale wprowadza się pewne zmiany dotyczące realizacji zamówienia. Te modyfikacje zostały dokonane z myślą o producentach, aby zachęcić ich do składania ofert i realizacji tego projektu.

Zmiany w przetargu

Nowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zamiast jak wcześniej w trybie dialogu konkurencyjnego. PKP Intercity podjęło decyzję o bardziej elastycznym terminie realizacji dostaw wszystkich pojazdów. Wcześniej spółka wymagała, aby cały projekt został zrealizowany do 31 maja 2026 roku. Obecnie przewidziany czas to maksymalnie 54 miesiące od dnia zawarcia umowy. Zmiany dotyczą również zasad płatności za realizację zamówienia. W wcześniejszym postępowaniu przewidziana była 5% zaliczka. Teraz PKP Intercity oprócz tej zaliczki, wprowadza dodatkowo płatności cząstkowe:

  • po wykonaniu pudła każdego pojazdu i pozytywnym dokonaniu odbioru cząstkowego – 15% wartości ceny jednostkowej danego pojazdu,
  • po pozytywnym dokonaniu odbioru fabrycznego każdego pojazdu – 15% wartości ceny jednostkowej danego pojazdu.
  • po pozytywnym dokonaniu odbioru końcowego każdego pojazdu – 65% wartości ceny jednostkowej danego pojazdu.
PKP Intercity

Przewoźnik wprowadza również odmienne podejście do kwestii waloryzacji. Wcześniejsze postępowanie zakładało dwustronną waloryzację za usługi utrzymania z cap (maksymalne ograniczenie) w wysokości do 2,06% oraz nie więcej niż 15% w stosunku do cen z oferty. W obecnym przetargu przyjęto dwustronną waloryzację bez cap, pod warunkiem spełnienia szczegółowych okoliczności określonych w umowie. Finansowanie zakupu składów push-pull i lokomotyw nie będzie już oparte na Krajowym Planie Odbudowy, ale zostanie zrealizowane dzięki innym źródłom finansowania przewidzianym w ramach strategii rozwoju. Obejmować będzie finansowanie zewnętrzne, środki własne oraz fundusze pozyskane z emisji obligacji.

Czytaj też: Nowy plan inwestycyjny PKP Intercity – pociągiem ku przyszłości?

Dla PKP Intercity piętrowe pociągi będą nowością. Składy będą zapewniały wygodne podróże nawet 700 pasażerom jednocześnie. Dodatkowo, pojazdy te zostaną dopasowane do zmodernizowanych linii kolejowych, wyposażonych w europejski system bezpieczeństwa ETCS, co umożliwia podróże z prędkością do 200 km/h. Podstawowy skład będzie składał się z siedmiu wagonów, zapewniając dużą liczbę miejsc siedzących. Dzięki elastycznej konfiguracji, pojazd będzie dostosowany do popytu na różnych trasach, umożliwiając eksploatację w trybie push-pull w różnych wariantach, od 2 do 10 wagonów środkowych. Pasażerowie będą korzystać z klimatyzowanych wagonów, gdzie będą dostępne gniazdka elektryczne 230V oraz USB. Zapewniony zostanie również dostęp do Wi-Fi. Pojazdy będą przyjazne dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodzin z dziećmi.

Narzekają, a i tak kupują. Milion biletów kupionych w apce Intercity 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button