Info z rynku

Struktura zaopatrzenia Polski w gaz przeszła zasadnicze zmiany

Ponad połowa gazu, który PGNiG z Grupy ORLEN sprowadziło w 2022 roku z zagranicy, to LNG oraz dostawy gazociągami z nowych kierunków – Norwegii i Litwy. Prawie jedna czwarta całego importowanego gazu pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Struktura zaopatrzenia Polski w gaz przeszła zasadnicze zmiany dzięki poszerzeniu grona dostawców oraz efektywnemu wykorzystaniu zwiększonych możliwości odbioru w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, oraz nowych połączeń transgranicznych, w tym gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę z Norwegią, gdzie Grupa ORLEN posiada własne złoża gazu.

Struktura zaopatrzenia Polski w gaz: głównym źródłem są dostawy LNG

W 2022 r. głównym źródłem pozyskania zagranicznego gazu przez Grupę ORLEN były dostawy LNG, które odpowiadały aż za 43 proc. całego importu tego surowca i sięgnęły 6,04 mld metrów sześciennych. Dla porównania – udział dostaw LNG w strukturze importu PGNiG w 2021 r. wynosił 24 proc. przy wolumenie 3,94 mld metrów sześciennych. W samym tylko roku 2022 ilość dostarczonego LNG wzrosła w stosunku do roku 2021 o ponad 50 proc. Tak dynamiczny wzrost był odpowiedzią na kryzys podażowy na europejskim rynku gazu wywołany działaniami Gazpromu i rosyjską agresją na Ukrainę. W szczególności zwiększony został wolumen importu LNG ze Stanów Zjednoczonych, skąd do Polski trafiło w ubiegłym roku ok. 3,4 mld metrów sześciennych surowca (po regazyfikacji).

Zobacz także: Odkryto znaczne zasoby gazu ziemnego w województwie lubelskim

Z kolei w przypadku gazu sprowadzanego z zagranicy poprzez gazociągi dominował kierunek zachodni. Przez połączenia międzysystemowe Polska-Niemcy do kraju trafiło 3,4 mld metrów sześciennych gazu, co odpowiadało ok. 25 proc. całego importu PGNiG/Grupy ORLEN. Łącznie z kierunku zachodniego i południowego import gazu zimnego do Polski w roku 2022 wyniósł ok. 3,8 mld metrów sześciennych, czyli ponad 27 proc. całego importu. Dla porównania, w 2021 r. udział gazu łącznie z kierunku zachodniego i południowego w imporcie PGNiG wyniósł 14 proc. przy wolumenie ok. 2,3 mld metrów sześciennych.

W 2022 r. wolumen importu gazu z Rosji wyniósł zaledwie 2,9 mld metrów sześciennych, a więc niewiele ponad 20 proc. całego gazu sprowadzonego z zagranicy. Rok wcześniej udział i wolumen dostaw z tego kierunku wynosił odpowiednio 61 proc. i 9,9 mld metrów sześciennych. Polska nie importuje gazu z Rosji od 27 kwietnia 2022 roku, kiedy Gazprom wstrzymał dostawy dla PGNiG po tym, jak spółka odrzuciła niezgodne z kontraktem jamalskim żądanie Rosjan dotyczące zmiany waluty rozliczeniowej na ruble. Kwietniowe wstrzymanie dostaw tylko przyspieszyło proces odejścia od importu surowca z Rosji, który i tak ustałby z końcem 2022 r. wraz z wygaśnięciem kontraktu jamalskiego.

Portfel importowy Grupy ORLEN wzbogacił się o nowe kierunki

W ubiegłym roku zostały oddane do użytku nowe połączenia gazowe z zagranicą, umożliwiające dalszą dywersyfikację dostaw gazu i zwiększające integrację rynków w naszym regionie. W tym czasie portfel importowy Grupy ORLEN wzbogacił się o nowe, wcześniej niewykorzystywane kierunki, wzmacniając dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i bezpieczeństwo dostaw gazu. Było to możliwe dzięki oddaniu do użytku nowych połączeń międzysystemowych: gazociągu Baltic Pipe, połączenia Polska-Litwa i Polska-Słowacja. W sumie wolumen surowca dostarczonego do Polski z nowych kierunków wyniósł 1,26 mld metrów sześciennych, co odpowiada ok. 9 proc. całego importu Grupy ORLEN w 2022 roku.

Zobacz także: PKN ORLEN podpisał umowę kupna gazu od Sempra Infrastructure

Uruchomiony w IV kw. 2022 r. gazociąg Baltic Pipe umożliwia import surowca z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, gdzie Grupa ORLEN posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. Przez pierwsze dwa miesiące Baltic Pipe działał z ograniczoną przepustowością, co wynikało z konieczności zakończenia wszystkich prac technicznych w duńskiej części projektu. W efekcie wolumen gazu sprowadzonego tą drogą przez Grupę ORLEN wyniósł ok. 0,7 mld metrów sześciennych. Surowiec pochodził zarówno z wydobycia własnego Grupy w Norwegii, jak i dostaw zrealizowanych na podstawie kontraktów podpisanych z dostawcami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W maju 2022 r. został oddany do użytku Gazociąg Polska-Litwa, którym Grupa ORLEN sprowadziła w ubiegłym roku ok. 0,55 mld metrów sześciennych gazu. Surowiec pochodził z 8 dostaw LNG odebranych przez Grupę w terminalu regazyfikacyjnym w Kłajpedzie. Pierwsza taka dostawa miała miejsce 6 maja 2022 roku. Trzecim nowym kierunkiem zaopatrzenia była zaś Słowacja. Przez połączenie międzysystemowe z tym krajem ORLEN sprowadził w 2022 r. 0,03 mld metrów sześciennych gazu.

Grupa ORLEN będzie działać na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz regionu

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, dzięki szybkiej i efektywnej reorientacji kierunków importu gazu w 2022 r. koncern zapewnił bezpieczeństwo polskim odbiorcom tego surowca. To zwieńczenie realizowanego od 7 lat procesu dywersyfikacji i budowy suwerenności energetycznej Polski. Grupa ORLEN przyspieszyła finalizację tego procesu w odpowiedzi na europejski kryzys gazowy wywołany działaniami Rosji. Mimo ogromnej konkurencji ze strony innych państw koncern zwiększył import LNG i podpisał kontrakty na zakup norweskiego gazu. Grupa ORLEN zaczęła sprowadzać gaz z Litwy i odebrała pierwsze dostawy ze Słowacji. Koncern idzie jednak dalej – 2023 będzie pierwszym pełnym rokiem bez importu gazu z Rosji. Zastąpią go dostawy gazociągiem Baltic Pipe oraz gaz skroplony pochodzący z długoterminowych kontraktów z firmami z USA. Zdywersyfikowany portfel importowy pozwoli Grupie ORLEN działać na rzecz dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa paliwowo-surowcowego nie tylko Polski, ale całego regionu.

Gazowiec „Lech Kaczyński” dotarł do Świnoujścia z dostawą 70 tys. ton LNG

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button