Info z rynku

ORLEN Synthos Green Energy jest coraz bliżej budowy SMR-ów w Polsce

ORLEN Synthos Green Energy jest coraz bliżej budowy pierwszych małych reaktorów jądrowych (tzw. SMR-ów) w Polsce. To efekt umowy na współfinansowanie rozwoju technologii BWRX-300 podpisanej w Waszyngtonie przez firmy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po raz pierwszy w historii polska spółka jest stroną umowy na wykonanie projektu elektrowni jądrowej, uzyskując jednocześnie możliwość aktywnego udziału w procesie projektowania.

Pierwszy raz w historii prywatna polska firma inwestuje w projekt elektrowni jądrowej

Umowa podpisana przez Synthos Green Energy, z którą PKN ORLEN prowadzi budowę floty reaktorów SMR, umożliwi uzyskanie projektu uwzględniającego europejskie oraz polskie standardy i w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce reaktorze SMR. Dodatkowo projekt będzie miał zastosowanie przy kolejnych inwestycjach i znacznie usprawni cały proces oraz obniży koszty budowy floty reaktorów BWRX-300. W Polsce wyłączność na budowę reaktorów w tej technologii posiada spółka ORLEN Synthos Green Energy.

Zobacz także: Grupa ORLEN wspiera rozwój kadr dla sektora energetyki jądrowej

Partnerami polskiej firmy są Ontario Power Generation (OPG) — koncern energetyczny z Kanady, który buduje pod Toronto pierwszy na świecie reaktor BWRX-300 oraz jeden z największych wytwórców energii w Stanach Zjednoczonych — będąca własnością rządu federalnego — firma Tennessee Valley Authority (TVA). TVA wybuduje pierwszy w USA reaktor BWRX-300 i posiada już zaakceptowaną przez amerykański dozór jądrowy NRC lokalizację dla SMR-a w Clinch River. Stroną umowy jest również GE Hitachi – właściciel technologii BWRX-300, który dzięki inwestycji będzie mógł zintensyfikować prace nad technologią.

Dzięki współpracy i dodatkowemu finansowaniu przygotowany zostanie projekt, który będzie mógł być wdrażany w różnych częściach świata i różnych jurysdykcjach. W tym celu powstanie specjalny zespół złożony z przedstawicieli firm sygnatariuszy umowy (design centre working group), który będzie czuwał nad tym, by rozwój technologii był zgodny z przepisami i standardami różnych porządków prawnych. Celem jest, by technologia BWRX-300 została licencjonowana i następnie wdrożona w USA, Kanadzie i Polsce, ale także w innych krajach.

Jak zaznaczył Rafał Kasprów, Prezes Zarządu ORLEN Synthos Green Energy, pierwszy raz w historii prywatna polska firma inwestuje w projekt elektrowni jądrowej. ORLEN Synthos Green Energy robi to, ponieważ najnowocześniejsza technologia modułowa GE Hitachi jest po prostu idealna do dekarbonizacji produkcji energii i ciepła w Polsce, a także dla innych zeroemisyjnych projektów spółki w Wielkiej Brytanii i całej Europie Środkowej.

Zobacz także: Grupa ORLEN zamierza w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

ORLEN Synthos Green Energy jest coraz bliżej budowy SMR-ów w Polsce

W Polsce ORLEN Synthos Green Energy rozpoczął proces prelicencjonowania, składając w lipcu 2022 r. do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii w sprawie technologii BWRX-300. Firma prowadzi analizy dotyczące lokalizacji dla planowanej floty reaktorów BWRX-300. Pierwsza elektrownia będzie gotowa przed końcem bieżącej dekady. Szczegóły dotyczące planowanych lokalizacji zostaną przedstawione już w kwietniu br.

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, zawiązana współpraca dowodzi, że plany koncernu dotyczące wdrożenia technologii małego atomu w Polsce są realne. To ważny krok na drodze do budowy całej floty reaktorów, jakie koncern stworzyć razem ze swoim partnerem w ramach spółki ORLEN Synthos Green Energy. Dzięki temu jeszcze w tej dekadzie stabilna energia popłynie do polskiego przemysłu i do polskich gospodarstw domowych. Każdy kolejny SMR będzie wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne Polski, a mowa tutaj o całkowicie bezpiecznym, a do tego niskoemisyjnym źródle energii.

Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł!

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button