DrogowyTransport

Problemy kadrowe w transporcie się pogłębiają. Jak zatrudnić kierowcę spoza UE?

W krajach całego kontynentu, również i w Polsce, mówi się o braku ok. 400 tys. pracowników

W Europie coraz większym problemem staje się niewystarczająca dla potrzeb rynku liczba kierowców zawodowych. W krajach całego kontynentu również i w Polsce, mówi się o braku ok. 400 tys. pracowników. Lokalne firmy dokładają starań, aby móc zachęcić do pracy kierowców spoza UE, z czego największym zainteresowaniem cieszą się kraje położone na Wschodzie. Jak zatrudnić kierowcę spoza UE?

Jak zatrudnić kierowcę spoza UE

Już wielokrotnie analizowaliśmy obecną sytuację, informując o pogłębiających się problemach w transporcie europejskim (Więcej: W ciągu kilku lat niedobór kierowców w Europie może się potroić).

Przedsięwzięcie to może się opłacać, jednakże powiązane jest ze spełnieniem pewnych zabiegów formalnych, wymaganych przy zatrudnianiu takich osób. O tej procedurze mówi Paweł Łazarewicz, prawnik z TC Kancelaria Prawna:

Obywatele Ukrainy mogą podjąć pracę bez żadnych wstępnych formalności, jeżeli wjechali legalnie do naszego kraju z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022, a więc w domyśle w związku z wybuchem wojny i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Pracodawca, który zatrudnia osobę z tego kraju powinien wysłać powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy do powiatowego urzędu pracy. Uprawnienie to obowiązuje w okresie 18 miesięcy od 24 lutego 2022, niezależnie od daty przekroczenia granicy RP.

Zobacz także: Polska branża transportu, spedycji i logistyki ma ogromne długi!

Istotne procedury prawne

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest niezbędne dla osoby z innego kraju, która zostać legalnie zatrudniona w Polsce. Możliwe jest uzyskanie obu dokumentów w ramach jednej procedury. Wniosek składany jest przez osobę zainteresowaną do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Do wniosku należy załączyć ważny dokument podróży, aktualne zdjęcia oraz zaświadczenie o zapewnionym miejscu zamieszkania w Polsce. Ponadto wymagane są dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz źródła dochodu wraz z umową o pracę lub cywilnoprawną. Zezwolenie na pobyt czasowy jest przyznawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Pracodawca wystawia oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w którym musi zostać zawarte: nazwa zawodu, miejsce wykonywania pracy, data rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia brutto. Wedle obowiązujących przepisów w prawie jazdy zawodowego kierowcy musi być wpisany kod 95. W przypadku jego braku osoba taka musi uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy.

Paweł Łazarewicz, prawnik w TC Kancelarii Prawnej, dodaje:

Dokument ten potwierdza uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego kierowcom w zakresie kat. C,CE,D i DE zarówno w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w tzw. państwach trzecich. Kartę kwalifikacji kierowcy należy mieć zawsze przy sobie i okazywać na każde żądanie uprawnionego organu. Wydaje ją  starosta właściwy dla miejsca zamieszkania.

Świadectwo kierowcy, wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na wniosek przedsiębiorcy, który chce zatrudnić cudzoziemca jako kierowcę w swojej firmie transportowej do wykonywania przewozów międzynarodowych towarów, jest potwierdzeniem legalności zatrudnienia kierowców państw trzecich. Za jego brak przedsiębiorca może otrzymać karę w wysokości 5 tys. zł.

W kwietniu 2022 roku wprowadzony został system informatyczny o nazwie Profil Kierowcy Zawodowego. Kierowcy zawodowemu po otrzymaniu indywidualnego numeru informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych będą na bieżąco aktualizowane, podobnie jak informacje o przebytych szkoleniach czy wynikach badań lekarskich. Dane te są konieczne do rozpoczęcia wymaganych szkoleń oraz kursów.

Zobacz także: Strefa euro nie ma prawdziwych zwycięzców gospodarczych. Ma za to kilku przegranych [BADANIE]

Jak alarmują eksperci, niedobory kierowców będą się pogłębiać. Wynika to ze struktury wiekowej tej grupy zawodowej. Według danych CEPiK aż 1,5 mln kierowców zawodowych ma ponad 65 lat. Średnia wieku oscyluje wokół 50 lat, według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Transportu. Dlatego jedną z opcji ratunku dla branży mogą okazać się kierowcy zza wschodniej granicy.

Rumunia obniży wiek uzyskania prawa jazdy? Brakuje kierowców

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button