Raben
Drogowy

System IMI a pakiet mobilności – czym jest i co warto wiedzieć o IMI?

Jednym z elementów pakietu mobilności, który został wprowadzony w lutym 2022 roku, jest obowiązek założenia przez przedsiębiorców konta w specjalnym systemie IMI, który służy do wymiany informacji w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. W poniższym artykule wyjaśniamy wszystko, co warto wiedzieć na temat systemu IMI. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Czym jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności to określenie dla pakietu zmian w przepisach prawa unijnego, które wprowadzają nowe zasady w zakresie czasu jazdy i odpoczynku kierowców, wytyczne w zakresie delegowania kierowców czy stosowania tachografów. Pierwszy pakiet zmian został przyjęty przez Parlament Europejski w lipcu 2020 roku, zaś przepisy weszły w życie 20 sierpnia 2020 roku.

Twórcy pakietu mobilności przekonują również, że podstawową przesłanką przemawiającą za uchwaleniem tego prawa była chęć poprawy wynagrodzeń kierowców – zwłaszcza w tych państwach, w których wynagrodzenie minimalne nie jest wysokie.

Z kolei krytycy podkreślają, że w związku z koniecznością wypłacania kierowcom wynagrodzenia adekwatnego do poziomu pensji w danym kraju, przedsiębiorcy działający w branży transportowej mogą utracić swoje przewagi konkurencyjne, a rentowność prowadzonych przez nich biznesów może znacząco spaść. Więcej informacji na temat pakietu mobilności i systemu IMI można znaleźć na ocrk.pl.

OCRK

Do czego służy system IMI?

System IMI (ang. Internal Market Information System), System Wymiany Informacji na rynku Wewnętrznym, został wprowadzony w ramach pakietu mobilności w lutym 2022 roku. Od tego momentu wszystkie przedsiębiorstwa transportowe prowadzące działalność na terytorium Unii Europejskiej są zobowiązane do założenia konta w tym systemie.

Omawiany system służy przede wszystkim do wymieniania najważniejszych informacji pomiędzy organami administracji w różnych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu wspólny rynek funkcjonuje znacznie sprawniej, zaś procedury realizowane są w szybszym tempie.

Działanie systemu IMI w praktyce

System IMI jest oparty w sposób bezpośredni na serwerach należących do Unii Europejskiej. Unijni specjaliści przygotowali wersje językowe dla wszystkich 27 państw członkowskich Wspólnoty. Za pośrednictwem systemu IMI będą odbywały się wszystkie zgłoszenia do delegowania kierowców do danego państwa członkowskiego innego niż kraj, w którym jest siedziba firmy zatrudniającej daną osobę.

OCRK

Ponadto system służy także do dostarczania niezbędnych dokumentów do wszystkich państw należących do Unii Europejskiej, w których realizowane są usługi przewozu. Administracja poszczególnych państw za pośrednictwem platformy ma prawo do wnioskowania o uzupełnienie bądź przedstawienie konkretnych dokumentów związanych z realizacją usługi transportu.

Delegowanie kierowcy – dane potrzebne do uzupełnienia w IMI

Firma, która decyduje się na delegowanie kierowcy za granicę, musi wypełnić w systemie IMI stosowny formularz. Należy tam zamieścić informacje takie jak kraj delegowania, data rozpoczęcia i zakończenia delegowania, rodzaj przewozu i usług transportowych. Ponadto muszą tam być także dane firmy przewozowej i pojazdu, którym będzie realizowana usługa.

Truck rushes down the highway in the background Atlantic Ocean Road Norway. Truck Car in motion blur.

Wdrożenie w firmie wszystkich wytycznych dotyczących pakietu mobilności może być prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście, pakiet mobilności z OCRK.pl nie będzie już udręką. OCRK to profesjonalna usługa, która oferuje m.in. pełne wsparcie merytoryczne w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button