KolejowyTransport

Liczba wypadków kolejowych w UE sukcesywnie spada

Przez ostatnią dekadę liczba wypadków kolejowych w UE sukcesywnie spadała. Potwierdzają to najnowsze dane Eurostatu. Liczba ofiar śmiertelnych w 2020 r. była o 45 proc. niższa od danych z 2010 r. Jakie są przyczyny takiej poprawy?

Spadek liczby wypadków kolejowych w UE

Liczba poważnych wypadków kolejowych w UE spadała niemal nieprzerwanie w latach 2010–2020, z jedynymi wyjątkami: gwałtowny wzrost w 2014 r. i niewielki wzrost w 2017 r. W 2020 r. było takich wypadków łącznie 1 331, czyli o 184 mniej niż w 2019 r. Bezpieczeństwo kolei w UE znacznie się poprawiło – aż 898 mniej poważnych wypadków w 2020 r. w porównaniu z 2010 r., co oznacza spadek o 40%. Dane liczbowe dotyczące wypadków w krajach UE są porównywane od 2010 r., czyli po wdrożeniu wspólnych definicji we wszystkich państwach członkowskich (wcześniej państwa podawały dane bez ujednolicenia ich segregowania).

Zobacz również: UE: Przez ocieplenie klimatu nastąpi rozwój nocnych pociągów

Liczba wypadków kolejowych w UE
Źródło: Eurostat

Niemcy zarejestrowały 294 wypadki, co stanowi najwyższą liczbę wśród państw członkowskich. Na drugim miejscu była Polska – 179. Razem te dwa kraje odnotowały ponad jedną trzecią (36 proc.) wszystkich znaczących wypadków kolejowych w UE w 2020 r. Na kolejnych miejscach znalazły się Francja (104 wypadki), Rumunia (102) i Węgry (98). W 2020 r. w Irlandii oraz w tunelu pod kanałem La Manche nie odnotowano żadnych poważnych wypadków kolejowych. Na końcu statystyki znalazł się również Luksemburg, który zgłosił tylko jeden poważny wypadek kolejowy w 2020 r.

Maleje liczba ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych

Całkowita liczba ofiar śmiertelnych stopniowo spadała z 1 245 osób zabitych w wypadkach kolejowych w 2010 r. do 687 w 2020 r. Oznacza to, że w latach 2010-2020 liczba zabitych zmniejszyła się prawie o połowę (-45 proc.). W tej statystyce jednak występują duże różnice między państwami. Dwa państwa zarejestrowały ponad 4 zgony na milion mieszkańców: Słowacja (4,9) i Rumunia (4,1). Z kolei aż dziewięć zarejestrowało mniej niż jedną ofiarę na milion mieszkańców (Słowenia, Finlandia, Włochy, Francja, Holandia, Szwecja, Hiszpania, Irlandia i Grecja). Ponownie bardzo dobrze wypadł Luksemburg, który nie odnotował żadnych ofiar śmiertelnych w 2020 r.

Zobacz również: W tym roku zmarło już pół miliona Polaków. To najgorszy rok od wojny

Liczba wypadków kolejowych w UE
Źródło: Eurostat

Oddzielna statystyka dla samobójstw

Niestety, dramatycznie wygląda statystyka samobójstw na terenie kolejowym, która jest podawana oddzielnie od liczby wypadków na kolei. W tym przypadku niestety nie obserwujemy tendencji spadkowej. W całej UE liczba takich samobójstw utrzymywała się na poziomie od 2200 do 2800 rocznie w latach 2010-2020. Największą liczbę odnotowano w 2012 r. – 2 734. W 2020 r. zgłoszono 2 204 samobójstwa na kolei, o 109 mniej niż rok wcześniej. Same Niemcy z 678 odnotowanymi samobójstwami w 2020 r., odpowiadały za prawie jedną trzecią (31 proc.) wszystkich w UE. Znaczącą liczbę takich samobójstw odnotowano również w Czechach (204), Francji (203) i Holandii (198).

Zobacz również: Szybka kolej w UE. Jakie plany przedstawiła Komisja Europejska?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button