Info z rynkuKolejowyTransport

Ukraińskie Koleje dołączą do Rail Baltica? Wszystko dzięki Litwie

Ukraińskie Koleje Państwowe (UZ) nawiązały współpracę z Litewskimi Kolejami Państwowymi (LTG), przystępując do innowacyjnego programu Litewskich Wolnych Kolei. Ta inicjatywa ma na celu stworzenie ujednoliconej sieci kolejowej, która obejmuje rozwiązania techniczne, prawne oraz elementy informatyczne. Jej celem jest harmonizacja tych różnych obszarów w ramach sieci kolejowej. Program ten jest przełomowy, ponieważ na celu połączenie regionu bałtyckiego z resztą Europy.

Czym jest Program Litewskich Wolnych Kolei?

Znany jako Free Rail, program ma na celu wzmocnienie połączeń biznesowych między krajami bałtyckimi a Ukrainą do 2030 roku. Skupia się na krajach, gdzie tory mają szerokość 1520 mm i dąży do lepszej integracji z ogólną europejską siecią kolejową. Wciąż nie jest jednak jasne, które inne kraje przystąpiły do tego ambitnego programu kolejowego.

Integracja programu Free Rail z budowaną już siecią Rail Baltica oraz z transeuropejską siecią transportową (TEN-T) to kwestia, która jeszcze czeka na rozwój. Sam projekt Rail Baltica to plan budowy szybkiej sieci kolejowej, łączącej państwa bałtyckie z europejską siecią bazową. Projekt Rail Baltica dotyczy połączenia miast takich jak Tallin i Parnawa w Estonii, Ryga na Łotwie oraz Poniewież, Kowno i Wilno na Litwie. Kluczowym celem jest stworzenie bezpośredniego połączenia z Warszawą w Polsce.

Źródło: Rail Baltica

Czytaj również: CPK i Rail Baltica połączą siły. Nowe porozumienie na Szczycie Trójmorza

Co równie istotne, na Litwie trwa już budowa mostu przez rzekę Wilia, który po ukończeniu stanie się najdłuższym mostem kolejowym w regionie bałtyckim. Koszt tej inwestycji to około 64 miliony euro.

Czym jest Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T)? Jakie korzyści przyniesie integracja sieci?

Transeuropejska Sieć Transportowa to skomplikowana sieć dróg, kolei, śródlądowych dróg wodnych, lotnisk i portów. Jej głównym celem jest poprawa infrastruktury transportowej i połączeń w całej Unii Europejskiej. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła zmiany do wniosku w lipcu 2022 r. Ponadto w grudniu 2021 r. przedstawiono również wniosek ustawodawczy dotyczący zmienionego rozporządzenia. Ma on wspierać zmiany w zakresie brakujących połączeń oraz przejście na czystszą, bardziej ekologiczną i inteligentną mobilność.

Jak informuje serwis Rail Freight, przystąpienie Ukraińskich Kolei do programu Litewskich Wolnych Kolei może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, ujednolicenie standardów technicznych, prawnych i IT zdecydowanie usprawni działanie sieci kolejowej na dużą skalę. Wzmocnione połączenia biznesowe między krajami bałtyckimi a Ukrainą będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w całym regionie.

Ponadto, poprzez współpracę z projektami takimi jak Rail Baltica i TEN-T, inicjatywa Free Rail może przyczynić się do lepszej integracji regionu bałtyckiego z resztą Europy. Może to również przyspieszyć rozwój infrastruktury transportowej, poprawiając połączenia między różnymi krajami i miastami.

Rozwój Ukraińskich Kolei Państwowych szansą na rozwój Rail Baltica?

Nie ma zatem wątpliwości, że przystąpienie Ukraińskich Kolei do programu Litewskich Wolnych Kolei jest ważnym krokiem w kierunku integracji regionu bałtyckiego z resztą Europy. Ambitnym celem jest ujednolicenie standardów technicznych, prawnych i IT.

Czytaj również: Rosyjska gospodarka przetrwała sankcje, ale nie przetrwa nieuniknionej zagłady

Inicjatywa ma na celu wzmocnienie połączeń biznesowych między krajami bałtyckimi a Ukrainą. Może to przynieść znaczące korzyści zarówno dla gospodarek poszczególnych krajów, jak i dla całego regionu. Przystąpienie do programu Free Rail, w kontekście trwających prac nad Rail Baltica i TEN-T, stanowi kolejny krok w kierunku tworzenia skoordynowanej, efektywnej i zintegrowanej sieci transportowej w Europie.

Łotwa chce połączyć Rail Baltica z Azją Centralną dzięki TRACECA

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button