DrogowyTransport

Droga ekspresowa do Jasionki coraz bliżej! Wojewoda wydał ważną decyzję 

W województwie podkarpackim odcinek S19 będzie mieć docelowo około 169 kilometrów długości

Wojewoda Podkarpacki wydał wiążącą decyzję zezwalającą na rozbudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Jest to decyzja o rygorze natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace budowlane można rozpocząć bez zbędnej zwłoki. Droga ekspresowa do Jasionki zostanie przebudowana do 2026 roku.

Droga ekspresowa do Jasionki zostanie rozbudowana

Wniosek o decyzję ZRID dotyczył fragmentu drogi S19 o długości około 13,8 kilometra. Droga ekspresowa do Jasionki zostanie przebudowana przez Strabag, a wartość kontraktu wynosi 272 830 814,75 złotych. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku. Teren budowy jest teraz w gestii wykonawcy. Odcinek ten jest realizowany w systemie „Projektuj i buduj” w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Firma Strabag przygotowała niezbędną dokumentację techniczną, która została złożona w celu uzyskania decyzji ZRID. Teraz, gdy ta decyzja została wydana, prace budowlane mogą się rozpocząć.

Teren budowy zostanie natychmiast przekazany wykonawcy, który jako pierwszy przeprowadzi niezbędną inwentaryzację geodezyjną, środowiskową oraz inwentaryzację dróg publicznych i obiektów budowlanych. Następnie będą prowadzone badania saperskie i środowiskowe, w tym ornitologiczne, przed wycinką drzew i usuwaniem krzewów. Kolejnym krokiem będzie wycinka drzew, usuwanie krzewów i karpin. Wykonawca będzie stopniowo wprowadzał tymczasową organizację ruchu (TOR) i usuwał wyspy dzielące oraz bariery. Usunięte zostanie także oznakowanie grubowarstwowe, które kolidują z elementami TOR. Następnie rozpoczną się prace ziemne, obejmujące odhumusowanie terenu, w tym dróg dojazdowych, oraz konstrukcję dróg technologicznych, a także ich wzmocnienie. Części nawierzchni bitumicznej od strony nowej jezdni będą frezowane.

Duża rozbudowa

Aktualnie na tym fragmencie drogi S19 istnieje trzypasmowa jezdnia w układzie 2+1, bez pasa rozdzielającego kierunki ruchu. Po przeprowadzonej rozbudowie droga ekspresowa do Jasionki zostanie poszerzona o dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 metra oraz pobocza. Projektowane obciążenie drogi to 11,5 ton na oś. Prace inwestycyjne będą realizowane na obszarze powiatów rzeszowskiego (gminy Sokołów Małopolski i Trzebownisko) oraz łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Rozbudowa S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynieryjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz obiektów ochrony środowiska. Przebudowane zostaną krzyżujące się drogi, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły drogowe Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka, posiadające pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą podlegać rozbudowie. Całkowita długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi około 13,8 kilometra.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynieryjne, w tym estakada o długości 155,6 metra w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z przejściem dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze. W zakresie ochrony środowiska przewidziano wykonanie czterech przejść dla zwierząt średnich (w tym jedno zintegrowane z wiaduktem), czterech przejść dla zwierząt małych, ośmiu przejść dla płazów, ponad 2,7 kilometra ekranów akustycznych oraz zbiorników retencyjnych (13 otwartych i 5 zamkniętych). Powstaną również urządzenia oczyszczające wody opadowe z jezdni oraz osłony przeciwśnieżne. Dodatkowo, w ramach inwestycji, istniejące Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Stobierna (w kierunku Lublina) zostanie rozbudowane, co umożliwi w przyszłości utworzenie stacji paliw oraz obiektów gastronomiczno-handlowych. Istniejąca stacja benzynowa w Stobiernej, zlokalizowana przy dawnej drodze krajowej nr 19, zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Dzięki temu kierowcy podróżujący z Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować na niej swoje pojazdy.

GDDKiA

Czytaj też: Wybrano wykonawcę odcinka S19! Kontrakt na ponad miliard złotych

Rozbudowa Via Carpatia

Głównym celem tej inwestycji jest zapewnienie minimalnego przekroju drogi 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na całej trasie Via Carpatia w naszym kraju. Ważnym aspektem jest również eliminacja tzw. „wąskiego gardła”, które powoduje trudności w ruchu tranzytowym oraz dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dodatkowo, poprzez dobudowę drugiej jezdni poprawi się komfort podróży oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze, co przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków. Via Carpatia to kluczowy szlak komunikacyjny łączący Europę Północną i Południową. W Polsce trasa będzie liczyć około 700 kilometrów. W skład tego szlaku drogowego wchodzą fragmenty dróg ekspresowych S61, S16 i S19, które przecinają pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Czytaj też: Via Carpatia: ruszył przetarg na ostatni odcinek S19

W województwie podkarpackim odcinek S19 będzie mieć docelowo około 169 kilometrów długości. Obecnie stan realizacji odcinka w tym województwie prezentuje się następująco:

  • 81,8 kilometra – oddane do użytku (odcinki: Lasy JanowskieRzeszów Południe),
  • 72,9 kilometra – w trakcie realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka oraz na etapie uzyskiwania decyzji ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek),
  • 11,6 kilometra – w fazie przygotowań (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Wojewoda się zgodził! Powstanie ważna obwodnica na Podlasiu

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button