IntermodalnyTransport

Miliony na polski transport intermodalny! KE zatwierdziła finansowanie

Finansowanie ma mieć „efekt motywacyjny” dla firm

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie w wysokości 180 milionów euro na polski transport intermodalny. Inwestycje będą finansowane ze środków Funduszu Odbudowy UE.

Polski transport intermodalny z unijnym dofinansowaniem

Według KE celem finansowania jest rozwój transportu intermodalnego jako alternatywy dla transportu drogowego poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. 180 milionów euro zostanie przeznaczone w formie bezpośrednich dotacji i może pokryć do połowy kwalifikowalnych kosztów. Program będzie działał do 30 czerwca 2026 roku.  Do skorzystania z programu uprawnione są firmy planujące rozpoczęcie projektów transportu intermodalnego w Polsce, a finansowanie ma mieć „efekt motywacyjny”. Według KE, bez wsparcia publicznego firmy nie przeprowadziłyby pożądanych inwestycji w polski transport intermodalny. Program pomoże zmniejszyć zatory drogowe i zanieczyszczenie.

Czytaj też: CLIP i Alstom rozwijają transport intermodalny na osi Polska-Francja

Na początku marca 2024 roku ankieta rynkowa przeprowadzona wśród spedytorów, operatorów kolejowych i klientów w Polsce wykazała, że transport drogowy dominuje nad transportem kolejowym w kraju. Według respondentów transport kolejowy jest po prostu droższy niż transport drogowy. Ponadto transport drogowy uzyskuje nieproporcjonalny dostęp do infrastruktury, a infrastruktura kolejowa jest niewystarczająca. Ponadto sektor kolejowy ponosi dodatkowe koszty związane z korzystaniem z kolei i innymi wymogami formalnymi, co prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności.

Transport intermodalny w Polsce

Jednym z głównych atutów transportu intermodalnego w Polsce jest jego zdolność do redukcji kosztów i optymalizacji czasu przewozu. Dzięki możliwości korzystania z różnych środków transportu, w zależności od specyfiki ładunku oraz tras transportowych, firmy mogą znacząco zmniejszyć koszty przewozu, a także minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2. Kolejnym istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi transportu intermodalnego w Polsce jest infrastruktura transportowa. Nasz kraj dysponuje nie tylko rozbudowaną siecią autostrad czy dróg ekspresowych, ale także linii kolejowych, co sprzyja płynności przemieszczania się ładunków różnymi środkami transportu. Dodatkowo, istnieje rozbudowana infrastruktura portowa w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, umożliwiająca skuteczne połączenia morskie.

Czytaj też: Smog zabija ludzi, gospodarkę oraz społeczeństwo [RAPORT OG]

Transport intermodalny w Polsce ma również istotne znaczenie dla rozwoju międzynarodowego handlu. Dzięki dogodnemu położeniu kraju, łączącemu Europę Zachodnią i Wschodnią, Polska staje się kluczowym węzłem w transporcie towarów między krajami Unii Europejskiej, a także pomiędzy Europą a Azją. Wyzwaniem dla dalszego rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest jednak potrzeba ciągłej modernizacji infrastruktury oraz dostosowywania przepisów regulujących transport multimodalny. Konieczne jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z tego rodzaju transportu oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

Transport Intermodalny w Polsce: GUS opublikował dane na 2022 Rok

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button