Info z rynkuIntermodalnyTransport
Gorące newsy

Poznaliśmy wyniki finansowe K+N. Czy passa się utrzyma?

K+N przedstawiło również swój nowy strategiczny plan działania "Roadmap 2026" na najbliższe cztery lata

Grupa Kuehne+Nagel zakończyła rok obrotowy i przedstawiła swoje wyniki za ten okres. Wyniki finansowe K+N wzrosły o kilkadziesiąt procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto jednak pamiętać, że ostatnie kilka lat było wynikiem szczególnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa.

Wyniki finansowe K+N w górę

Obroty netto Kuehne+Nagel wzrosły rok do roku o 20% do 39,4 mld franków szwajcarskich. EBIT firmy wzrósł o 28% do 3,8 mld franków szwajcarskich, a zysk netto o 30% do 2,8 mld franków szwajcarskich. Do wzrostu przyczyniły się wszystkie jednostki biznesowe firmy, współczynnik konwersji opisujący relację zysku operacyjnego do zysku ze sprzedaży grupy wyniósł 33,9%. Wyniki finansowe K+N za 2022 rok napawają firmę optymizmem i spodziewa się ona kontynuacji pozytywnego trendu wzrostu również w tym roku, choć zauważa, że nie będzie to łatwe ze względu na otoczenie makroekonomiczne.

Grupa Kuehne+Nagel
[CHF mln]
FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ
Obrót netto 39,398 32,801 20% 8,795 10,960 -20%
Zysk brutto 11,109 9,896 12% 2,499 3,025 -17%
Wynik operacyjny (EBITDA) 4,532 3,679 23% 843 1,310 -36%
EBIT 3,763 2,946 28% 644 1,121 -43%
Zysk za okres 2,810 2,155 30% 494 813 -39%
Wolne przepływy pieniężne 3,751 1,793 109% 1,122 793 41%

Rok finansowy 2022 był dla Kuehne+Nagel wyjątkowy pod wieloma względami. To rok zarówno sukcesów finansowych, jak i wyzwań dla nas i naszych klientów. Dzięki oddanym pracownikom mogliśmy zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoko jakościowe usługi logistyczne. Teraz jest właściwy czas, aby rozpocząć realizację strategicznego planu działania na rok 2026 i zapewnić trwały sukces Kuehne+Nagel w przyszłości, koncentrując się na jakości, zadowoleniu klientów i motywacji pracowników – mówi Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG.

Jeśli chodzi o segment logistyki morskiej firmy, ta zagraniczna jednostka biznesowa K+N osiągnęła w zeszłym roku obrót w wysokości 18,8 miliarda franków szwajcarskich i zysk operacyjny w wysokości 2,0 miliarda franków szwajcarskich. Współczynnik konwersji wyniósł 58,1%, a wolumen kontenerów na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 4,4 mln TEU. Firma wskazuje, że w ubiegłym roku marża na kontener była na historycznie wysokim poziomie.

Logistyka morska Kuehne+Nagel
[CHF mln]
FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ
Obrót netto 18,753 13,706 37% 3,914 4,560 -14%
Zysk brutto 3,479 2,754 26% 670 865 -23%
EBIT 2,021 1,529 32% 310 538 -42%

W przypadku logistyki lotniczej, jednostka osiągnęła w 2022 roku obrót w wysokości 11,7 miliarda franków szwajcarskich i zysk operacyjny w wysokości 1,4 miliarda franków szwajcarskich. Współczynnik konwersji wyniósł 47,5%, a wolumen ładunków lotniczych na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 2,2 mln ton. Jak wskazuje K+N, na większości szlaków handlowych popyt utrzymywał się na wysokim poziomie, ale podaż pozostawała niestabilna w drugiej połowie roku.

Logistyka lotnicza Kuehne+Nagel
[CHF mln]
FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ
Obrót netto 11,715 10,810 8% 2,598 4,232 -39%
Zysk brutto 2,965 2,556 16% 645 989 -35%
EBIT 1,409 1,167 21% 260 522 -50%

Czytaj też: Kuehne+Nagel obchodzi 30-lecie działalności w Polsce!

Dobre wyniki regionalne

W przypadku logistyki drogowej, w ubiegłym roku obroty netto wyniosły 4,0 mld franków szwajcarskich, a EBIT 146 mln franków szwajcarskich. Firma wskazuje, że sytuacja dochodowa drogowej jednostki biznesowej pozytywnie rozwijała się w ubiegłym roku.

Logistyka drogowa Kuehne+Nagel
[CHF mln]
FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ
Obrót netto 3,997 3,689 8% 981 958 2%
Zysk brutto 1,334 1,253 7% 324 312 4%
EBIT 146 94 55% 26 19 37%

Jeśli zaś chodzi o logistykę kontraktową, obroty netto wyniosły 4,9 mld franków szwajcarskich, a EBIT 187 mln franków szwajcarskich. Jednostka ta zrealizowała ponad 150 nowych projektów logistycznych, a na koniec roku zarządzała łącznie 10,3 mln mkw. powierzchni magazynowych.

Logistyka kontraktowa Kuehne+Nagel
[CHF mln]
FY 2022 FY 2021 Δ Q4 2022 Q4 2021 Δ
Obrót netto 4,933 4,596 7% 1,302 1,210 8%
Zysk brutto 3,331 3,333 0% 860 859 0%
EBIT 187 156 20% 48 42 14%

Dobre wyniki finansowe K+N sprawiły, że zarząd planuje wypłatę dywidendy w wysokości 14,00 franków szwajcarskich na akcję, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyniki regionalne Kuehne+Nagel
[CHF mln]
Zysk netto
FY 2022
Udział
w obrotach netto Grupy
EBIT

FY 2022

Udział
w EBIT Grupy
Europa, Bliski Wschód i Afryka 19,691 50% 1,322 35%
Ameryka Północna
i Południowa
14,198 36% 1,188 32%
Azja i Pacyfik 5,509 14% 1,253 33%

Strategia „Roadmap 2026”

K+N przedstawiło również swój nowy strategiczny plan działania „Roadmap 2026” na najbliższe cztery lata. Firma przekonuje, że stanowi on podstawę do dalszego rozwoju dotychczasowej strategii, którą zakończono pod koniec grudnia 2022 r. Celem strategicznym „Roadmap 2026” jest znaczące zwiększenie zdolności firmy do generowania wyników. Na poziomie Grupy, Kuehne+Nagel dąży do osiągnięcia współczynnika konwersji od 25% do 30% do 2026 roku.

Plan „Roadmap 2026” składa się z czterech wzajemnie wspierających się międzywydziałowych kamieni milowych:

  1. Kuehne+Nagel Experience: jakość, zadowolenie klientów i motywacja pracowników,
  2. Digital Ecosystem: dane i technologia jako przewaga konkurencyjna,
  3. Living ESG: konkretne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju,
  4. Market Potential: plany rozwoju geograficznego i wysokomarżowe usługi.

Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła wyjątkowo dobre wyniki w roku finansowym 2022 i wykorzystała możliwości, które pojawiły się w trudnej i złożonej sytuacji makroekonomicznej. Firma osiągnęła nowy rekord zarówno pod względem obrotów netto, jak i zysku. Proponując dywidendę w wysokości 14,00 CHF na akcję za rok obrotowy 2022 chcemy, aby nasi akcjonariusze mieli udział w sukcesie spółki. Podczas Capital Market Day 2023 Zarząd przedstawi założenia strategii Kuehne+Nagel do 2026 roku. W ten sposób stawiamy sobie za cel zapewnienie sukcesu firmy i jej dalszy rozwój w nadchodzących latach pomimo trudnych warunków rynkowych – wskazuje dr Joerg Wolle, Prezes Zarządu Kuehne+Nagel International AG.

Czytaj też: Czy stagnacja gospodarcza jest właściwym rozwiązaniem dla ludzkości?

Grupa Kuehne+Nagel po raz pierwszy znalazła się w rankingu Fortune Global 500

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button