Info z rynkuIntermodalnyKolejowyTransport

CLIP i Alstom rozwijają transport intermodalny na osi Polska-Francja

W pierwszym kwartale 2024 roku, Alstom i CLIP Intermodal podpisały umowę na dostawę 13 lokomotyw wielosystemowych Traxx. Inicjatywa ta ma na celu poprawę efektywności transportu intermodalnego łączącego Polskę, Niemcy, Belgię, Luksemburg, Austrię i Francję.

  • Wzmocnienie transportu intermodalnego: Lokomotywy Traxx wspierają rozwój zrównoważonych korytarzy transportowych.
  • Nowe lokomotywy charakteryzują się efektywnością energetyczną i adaptacją do różnych systemów sygnalizacji.
  • Alstom utrzymuje niemal 600 lokomotyw Traxx, zapewniając niezawodność i dostępność taboru.

Rozbudowa transportu intermodalnego

Umowa, którą Alstom i CLIP Intermodal zawarły dotycząca dostawy 13 wielosystemowych lokomotyw Traxx, stanowi strategiczny krok ku rozbudowie sieci transportu intermodalnego. Powyższa inicjatywa nie tylko łączy Polskę, Niemcy, Belgię, Luksemburg, Austrię i Francję, ale również ma na celu podniesienie efektywności i przepustowości transportu międzynarodowego. Planowane do produkcji w niemieckim zakładzie Alstom, z nadwoziami pochodzącymi z Wrocławia, nowe lokomotywy uzyskają dopuszczenie do eksploatacji na wymienionych trasach. Co równie istotne, firma również podkreśliła, że zamówienie obejmuje, oprócz wyprodukowania taboru, również dwuletni program serwisowy utrzymania prewencyjnego, który będzie realizowany w czasie trwania gwarancji.

Jednocześnie, rozbudowa terminalu intermodalnego w Swarzędzu stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na ekologiczne metody przewozu. Ponadto ta inwestycja poszerza możliwości przewozowe CLIP Intermodal, wzmacniając jego pozycję na rynku i promując zwiększone wykorzystanie transportu kolejowego towarów. Tym samym działania te przyczyniają się nie tylko do wzrostu efektywności, ale i do znaczącej redukcji emisji CO2, co jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju.

Czytaj również: Alstom z gigantycznym kontraktem w Arabii Saudyjskiej!

Jak podkreśla Agnieszka Hipś, Prezes Zarządu CLIP Group S.A.:

Po rozbudowie Terminalu Intermodalnego w Swarzędzu zakup nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych stanowi kolejny znaczący krok w rozwoju CLIP Group. Skoro posiadamy terminal z ośmioma torami przeładunkowymi o rocznych możliwościach ponad 1 mln TEU, własną flotę 500 wagonów intermodalnych, to naturalną konsekwencją jest inwestycja we własne lokomotywy.

Jestem przekonana, że lokomotywy Traxx 3 MS wzmocnią pozycję CLIP Intermodal, przyczyniając się do dalszego rozwoju zrównoważonych i niskoemisyjnych europejskich korytarzy transportowych. Stawiamy na transport intermodalny, ponieważ ma on ogromny potencjał, zwłaszcza w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozwój tego rodzaju transportu jest też najlepszą odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją na drodze do poprawy przepustowości sieci oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie.

Efektywność operacyjna i odpowiedź na potrzeby rynku

Lokomotywy wielosystemowe Traxx trzeciej generacji (3 MS), zaprojektowane przez firmę Alstom, skutecznie odpowiadają na rosnące potrzeby nowoczesnego transportu towarowego w Europie. Z ich wysoką wydajnością operacyjną, umożliwiają one przewóz cięższych ładunków w porównaniu do konkurencyjnych lokomotyw tej samej klasy, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla przewoźników. Ponadto, osiągając prędkość do 160 km/h, te jednostki wyróżniają się na tle innych dostępnych na rynku, oferując zwiększone możliwości w zakresie szybkości przewozów.

Jedną z kluczowych cech lokomotyw Traxx 3 MS jest implementacja systemu sygnalizacji Onvia, który gwarantuje zgodność z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem (ETCS) oraz umożliwia ich adaptację do pracy w starszych systemach sygnalizacyjnych. Dzięki temu, te zaawansowane technologicznie jednostki mogą bezproblemowo operować w różnorodnych warunkach regulacyjnych i infrastrukturalnych na całym kontynencie, co jest kluczowe dla zapewnienia płynności międzynarodowego ruchu towarowego. Onvia, jako wiodące rozwiązanie pokładowe od Alstom, obejmuje najszerszy zakres krajów i linii kolejowych, zwiększając tym samym wszechstronność zastosowań tych lokomotyw w rozległej sieci europejskich korytarzy transportowych.

Dodatkowo Alstom poszerza zakres swoich usług, nie ograniczając się jedynie do projektowania i produkcji lokomotyw, ale również angażując się w ich kompleksowe utrzymanie. Obecnie firma efektywnie zarządza serwisem dla ponad 2450 lokomotyw na całym świecie, w tym niemal 600 jednostek należących do serii Traxx. To odzwierciedla wysoki poziom zaufania, jakim branża kolejowa darzy Alstom, wybierając jego usługi.

Bogaty zakres oferowanych usług serwisowych, rozciągający się od regularnej konserwacji aż po zaawansowane naprawy, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanej gotowości taboru do użytku. Efektywne zapobieganie potencjalnym przestojom operacyjnym, dzięki tak szerokiej ofercie serwisowej, gwarantuje zwiększoną ciągłość i efektywność przewozów towarowych, co stanowi solidne wsparcie dla operatorów kolejowych w utrzymaniu wysokiej jakości usług transportowych.

Wpływ na przyszłość transportu intermodalnego: Od dostaw do strategii rozwoju

Nie ma przy tym w wątpliwości, że dostarczenie nowych lokomotyw Traxx przez Alstom dla CLIP Intermodal odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości transportu intermodalnego w Europie. Wszystko dlatego, że poprzez zwiększoną kompatybilność taboru z różnorodnymi systemami sygnalizacji oraz jego zgodność operacyjną w wielu krajach, te innowacje ułatwiają i usprawniają przepływ towarów na trasie wschód-zachód.

Co więcej, dzięki tym zmianom, transport intermodalny zyskuje na atrakcyjności i konkurencyjności, skutecznie odpowiadając na współczesne wymagania rynku związane z efektywnością, niezawodnością oraz ochroną środowiska. W konsekwencji, nowe, wydajne lokomotywy Traxx nie tylko mają na celu zwiększenie efektywności transportu międzynarodowego, ale również mają za zadanie stymulować dalszy rozwój zrównoważonych metod przewozu. Ta inicjatywa harmonijnie wpisuje się w europejskie strategie promujące zrównoważoną mobilność, które zachęcają do zmniejszenia zależności od transportu drogowego na rzecz bardziej ekologicznych opcji, jak kolej.

Czytaj również: Kolej wodorowa w Polsce: PKN ORLEN i Alstom podejmują strategiczną współpracę

Podsumowując rozwój transportu intermodalnego, wspierany przez nowe technologie i inwestycje w tabor, otwiera drogę do rewolucji w sposobie, w jaki towary są przewożone przez kontynent. Jest to krok w kierunku budowy zrównoważonej przyszłości dla całej branży transportowej. Postęp w implementacji innowacyjnych rozwiązań, w połączeniu ze wzrostem świadomości na temat korzyści płynących z ekologicznych form transportu, może uczynić sektor intermodalny kluczowym elementem w osiąganiu globalnych celów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. Takie przekształcenie nie tylko zrewolucjonizuje logistykę, ale również przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych.

Od producenta do przewoźnika? Alstom uruchamia połączenie do Londynu

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button