PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynku

Zgodnie z decyzją UOKiK ORLEN sprzedał Gas Storage Poland

ORLEN podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Gas Storage Poland. Tym samym koncern spełnił warunek połączenia ORLEN i PGNiG wskazany przez prezesa UOKiK.

Sprzedaż Gas Storage Poland była konieczna

W marcu 2022 roku prezes UOKiK wyraził warunkową zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (obecnie oba te przedsiębiorstwa działają wspólnie w ramach koncernu ORLEN). Zgodnie z decyzją, która wówczas zapadła, aby transakcja doszła do skutku powstały w wyniku fuzji podmiot musi sprzedać spółkę Gas Storage Poland, zajmującą się zarządzaniem magazynami gazu należącymi do PGNiG.

Zobacz także: Grupa ORLEN sfinalizowała proces połączenia z PGNiG

Ponadto prezes UOKiK zastrzegł, że nabywca przedsiębiorstwa nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym. Z tego powodu w lutym bieżącego roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN wyraziło zgodę na sprzedaż 100 proc. udziałów w Gas Stoarge Poland należącemu do Skarbu Państwa operatorowi systemu przesyłowego, spółce Gaz-System. Aktualnie przejęcie wymaga jeszcze zgody prezesa UOKiK na koncentrację.

Magazyny gazu nadal w Grupie ORLEN

Transakcja dotyczy samej spółki, a nie magazynów, którymi dotychczas ona zarządzała. Te nadal będą należeć do Grupy ORLEN. Co więcej, koncern zawarł z Gas Storage Poland umowę, zgodnie z którą spółka ta nadal będzie zarządzać pojemnościami podziemnych magazynów gazu należących do Grupy ORLEN, zlokalizowanych w Kosakowie, Mogilnie, Wierzchowicach, Brzeźnicy, Swarzowie, Husowie oraz Strachocinie. Ich łączna pojemność magazynowa wynosi aktualnie ponad 3,3 mld metrów sześciennych.

Zobacz także: Agencja Fitch Ratings utrzymała rating Grupy ORLEN

ORLEN inwestuje w podziemne magazyny gazu

Podziemne magazyny gazu mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z tego powodu ORLEN realizuje obecnie inwestycję w rozbudowę pojemności magazynowych Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice, największego w Polsce obiektu tego typu wykorzystującego jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Obiekt zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Głównym zadaniem magazynu jest zatłaczanie i odbiór gazu ziemnego wysokometanowego. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Większą elastyczność instalacji

W wyniku rozbudowy Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach będzie w stanie magazynować o 800 mln metrów sześciennych gazu więcej. Oznacza to wzrost z obecnych 1,3 do 2,1 mld metrów sześciennych oraz zwiększenie całkowitych możliwości systemu magazynowania w Polsce o jedną czwartą — do ponad 4 mld metrów sześciennych. Ponadto, o jedną trzecią – do 19,2 mln metrów sześciennych na dobę – wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona o 66 proc. – do 24 mln metrów sześciennych na dobę. Przełoży się to na większą elastyczność instalacji i możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2025 i 2026 roku.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

ORLEN i GAZ-SYSTEM zmagazynują i zagospodarują CO2

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button