DrogowyTransport

Rusza budowa kolejnego odcinka S74! Droga połączy się z Via Carpatią!

W województwie świętokrzyskim obecnie realizowane są sześć odcinków drogi ekspresowej S74

Rusza budowa kolejnego odcinka drogi S74. GDDKiA sfinalizowała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka między Cedzyną a Łagowem w województwie świętokrzyskim. Ten fragment trasy stanowi najdłuższy spośród sześciu obecnie realizowanych odcinków, które połączą Łódzkie, Świętokrzyskie i Podkarpacie.

Kiedy budowa kolejnego odcinka S74?

Rusza budowa odcinka S74 między Cedzyną a Łagowem, wraz z obwodnicą Łagowa. To najbardziej kosztowna inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego i jednocześnie najdłuższy fragment ekspresowej trasy w regionie. Zgodnie z umową zawartą z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą Mota-Engil Central Europe, droga o wartości około 1,1 miliarda złotych zostanie zaprojektowana i wybudowana w ciągu 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych podczas prac budowlanych. Nową trasą będzie można podróżować już w pierwszym kwartale 2028 roku.

Planowany odcinek drogi o długości około 30 km, łączący się z istniejącą trasą S74 KielceCedzyna i realizowaną trasą Łagów – Opatów. Droga zostanie w większości poprowadzona nowym śladem na północ od obecnej DK74, tworząc w ten sposób obwodnicę Łagowa. W ramach tego projektu zaplanowano konstrukcję czterech węzłów drogowych (w Radlinie, Woli Jachowej, Makoszynie i Łagowie), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie.

Czytaj też: Powstanie droga ekspresowa na Podlasiu! To fragment Via Carpatii

W planach jest także budowa 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów wzdłuż drogi ekspresowej oraz innych dróg publicznych. Projekt uwzględnia także ekologiczne rozwiązania, takie jak przejścia dla zwierząt typu „zielony most” i ponad 30 przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Dodatkowo, wybudowane zostaną drogi dojazdowe, które połączą tereny przyległe. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną przedstawione po opracowaniu przez wykonawcę projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

GDDKiA

Szerszy projekt drogowy

W województwie świętokrzyskim obecnie realizowane są sześć odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości około 104 km w ramach systemu „Projektuj i buduj”. Ta ekspresowa trasa będzie łączyć województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie oraz stanowić połączenie między węzłami autostrad A1, A2 a trasą S19 Via Carpatia.

W zeszłym roku rozpoczęto prace budowlane na obwodnicy Opatowa wzdłuż DK9/S74 oraz na północnym łączniku do tej obwodnicy. Od przyszłego roku będzie można podróżować tymi odcinkami. W bieżącym roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną się prace budowlane na odcinku S74 MniówKielce (16,4 km), które potrwają do 2026 roku. Wniosek o wydanie decyzji został złożony przez wykonawcę w styczniu 2023 roku. Dla dwóch odcinków S74: od granicy między województwami łódzkim i świętokrzyskim do Mniowa (27,5 km) oraz od Łagowa do Opatowa (18,3 km), obecnie opracowywane są dokumentacje projektowe, a wnioski o wydanie decyzji ZRID zostaną złożone w tym roku.

Czytaj też: Via Carpatia: ruszył przetarg na ostatni odcinek S19

Umowy na realizację obu inwestycji zostały podpisane w zeszłym roku, a zakończenie robót planowane jest na 2027 rok. Proces przygotowania dokumentacji projektowej dla odcinka S74 węzeł Kielce ZachódKielce (5 km) został zakończony, a teraz trwa rozpatrywanie wniosku o wydanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla około 70-kilometrowego odcinka S74 OpatówNisko.

Rusza budowa kolejnego odcinka Via Carpatia na Podkarpaciu

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button