PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
DrogowyTransport
Gorące newsy

Rusza budowa kolejnego odcinka Via Carpatia na Podkarpaciu

Nowa droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który połączy Europę Północną i Południową

Rozpoczyna się budowa kolejnego fragmentu trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. Inicjatorzy projektu zdecydowali się na wybudowanie 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe. Prace budowlane potrwają co najmniej do III kwartału 2025 roku.

Kolejny odcinek Via Carpatia na Podkarpaciu w budowie

Prace nad odcinkiem drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Krosno a Miejsce Piastowe są prowadzone w ramach systemu „Projektuj i buduj”. Zadanie to zostało powierzone konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, które już opracowało odpowiednią dokumentację techniczną i uzyskało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Teraz natomiast konsorcjum rozpoczęło prace budowlane na kolejnym odcinku Via Carpatia na Podkarpaciu. Po zakończeniu budowy, wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu na realizację inwestycji wynosi 365 074 863,34 zł.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie nowego odcinka drogi ekspresowej o dwujezdniowym przekroju, z po dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasem awaryjnym. Prace obejmą także wybudowanie dwóch węzłów drogowych – Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno umożliwi połączenie drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, zaś węzeł Miejsce Piastowe umożliwi połączenie z drogą krajową nr 28.

GDDKiA

W ramach prac przewidziane jest zbudowanie szeregu obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jednego przepustu pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa będzie poprowadzona wiaduktem nad linią kolejową nr 108 łączącą Stróże z Krościenkiem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, zostaną zamontowane odpowiednie urządzenia BRD oraz środki ochrony środowiska. Kolidujące z drogą ekspresową drogi poprzeczne, infrastruktura techniczna, cieki wodne i urządzenia melioracyjne zostaną przebudowane lub rozbudowane. Dodatkowo, w celu zapewnienia bieżącego utrzymania drogi, zostanie zbudowany Obwód Drogowy w Miejscu Piastowym.

Trasa drogi ekspresowej S19 między Krosnem a Miejscem Piastowym przebiegać będzie głównie przez obszary rolnicze, charakteryzujące się małą różnicą wzniesień. Na południowej części odcinka teren będzie bardziej zróżnicowany morfoligcznie, a droga przetnie wiele kotlin i dolin rzecznych. Pod kątem geologicznym, teren inwestycji będzie miał złożoną budowę w związku z obecnością warstw skał osadowych fliszu karpackiego.

Czytaj też: Via Carpatia: otwarcie ostatniego odcinka usprawni transport we wschodniej Polsce

Problemy na budowie

Dla Wykonawcy największym wyzwaniem w trakcie realizacji inwestycji stanowić będą niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Wysokie opady deszczu będą powodować zatrzymania wody i namoknięcie terenów, co będzie stanowić poważne utrudnienie podczas prac ziemnych, zwłaszcza w okolicach wykopów. Bezpośrednio obok miejsca inwestycji znajduje się teren narażony na osuwiska i procesy geodynamiczne, co może stanowić poważne wyzwanie dla Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzono dokładne badania geologiczne, w ramach których wykonano 1 262 otwory badawcze i 467 sondowań sprawdzających. Sumarycznie, wierceń wykonano na łączną długość 9,5 km, a sondowań na długość 1,4 km. Na placu budowy już przeprowadzono badania saperskie oraz dokonano inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych. Tereny zadrzewione i zakrzaczone zostały wycięte przez wykonawcę robót oraz Lasy Państwowe. Obecnie trwa usuwanie korzeni, karpin i gałęzi, a pozyskane drewno jest wywożone. Wykonawca przygotowuje plac budowy i drogi technologiczne wzdłuż trasy.

W ramach planowanych robót przewidziano wykonanie około 833 tysięcy metrów sześciennych nasypów i prawie 720 tysięcy metrów sześciennych wykopów. Wymagane będzie użycie około 2 380 ton stali i 17 800 metrów sześciennych betonu. Planuje się również ułożenie 185 tysięcy ton masy bitumicznej. Poza tym, planowana jest budowa 1,86 kilometra dróg poprzecznych i ponad 20 kilometrów dodatkowej jezdni. W celu zapewnienia komunikacji na placu budowy, planowane jest również wybudowanie 19 kilometrów dróg technologicznych.

Ministerstwo Infrastruktury

Nowa droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który połączy Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała długość około 700 km i będzie składała się z odcinków dróg ekspresowych S61, S16 i S19, łączących miejscowości Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek (granica państwa). Droga będzie przebiegać przez tereny pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Budowa drogi ekspresowej S19 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast położonych wzdłuż obecnej DK19, co obecnie powoduje znaczne problemy dla mieszkańców. Nowa trasa zwiększy bezpieczeństwo i skróci czas przejazdu na osi północ-południe, co wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego.

Czytaj też: Via Carpatia: ruszył przetarg na ostatni odcinek S19

Nowy Krajowy Program Kolejowy. Ruszają konsultacje publiczne

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button