Info z rynku

Nowy Zarząd ORLEN. Kim są jego członkowie?

Minister Aktywów Państwowych powołał z dniem 6 lutego 2024 r. Witolda Literackiego do Zarządu ORLEN. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Witolda Literackiego z dniem 6 lutego 2024 roku na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN.

Nowy Zarząd ORLEN: Skład

W wyniku podjętych przez Radę Nadzorczą ORLEN decyzji Zarząd Spółki od 7 lutego 2024 r. będzie pracować w składzie:

  1. Witold Literacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
  2. Kazimierz Mordaszewski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
  3. Tomasz Sójka, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
  4. Józef Węgrecki, Członek Zarządu
  5. Tomasz Zieliński, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Kim jest Witold Literacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN?

Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii, w 2006 roku. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menedżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN ORLEN.

Zobacz także: ORLEN: czy strategia oraz fuzje miały sens?

W latach 2022 – 2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej w latach 2020 – 2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. W latach 2008  – 2020 był dyrektorem biura podatków w PKN ORLEN SA. W latach 2007 – 2008 – manager ds. podatkowych w RWS Stoen SA. W latach 1999-2007- senior manager ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska Sp. z o.o. W latach 1997 – 1999 zatrudniony był jako konsultant w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. Od 1991 do 1997 był inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Kazimierz Mordaszewski, prawnik z wieloletnim doświadczeniem

Kazimierz Mordaszewski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył również studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zdobył doświadczenie zawodowe jako aplikant sędziowski, a następnie aplikant radcowski w Zespole Radców Prawnych, pracując następnie jako nauczyciel akademicki na białostockiej filii Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po powrocie do kraju, w 2002 roku, otworzył praktykę prawniczą w ramach spółki partnerskiej adwokatów i radców prawnych KMMG Mordaszewski & Gliński.

Zobacz także: Nowe gazowce Grupy ORLEN: „Józef Piłsudski” i „Ignacy Jan Paderewski”

W 2006 roku dołączył do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie do 2012 r. był dyrektorem Biura Prawnego, a od 2012 do 2015 roku Zastępcą Szefa Agencji. Kazimierz Mordaszewski był także członkiem Rady Nadzorczej PHZ Cenzin Sp. z o.o. oraz w latach 2010-2014 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Kim jest prof. Tomasz Sójka, tymczasowy członek Zarządu ORLEN?

Pan Tomasz Sójka jest profesorem nauk prawnych pracującym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku kapitałowego i nowych technologii. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje ponad sto publikacji w wyżej wymienionym zakresie. Jest autorem 4 monografii z zakresu prawa handlowego oraz redaktorem i współautorem wiodącego komentarza do prawa rynku kapitałowego. Uczestniczył także w procesie legislacyjnym ustaw z zakresu prawa gospodarczego. Przez wiele lat pozostawał członkiem European Corporate Governance Institute w Brukseli. Był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, gdzie uczestniczył w pracach nad Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Przez 15 lat był partnerem zarządzającym jednej z większych polskich kancelarii prawnych.

Zobacz także: Nowe koncesje ORLENU w Norwegii

W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym fuzji i przejęć (M&A). Doradzał w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Jego działalność doradcza skierowana była przede wszystkim do spółek publicznych, zwłaszcza z sektora energetycznego i finansowego. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych, także w charakterze arbitra. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, Instytutu TMC Assera w Hadze oraz Instytutu Маха Plancka w Hamburgu. (*Aktualizacja: prof. Tomasz Sójka złożył rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej ORLEN. Decyzja wejdzie w życie 16 lutego 2024 roku.)

Tomasz Zieliński od dawna jest związany z polskim przemysłem

Tomasz Zieliński jest ekspertem sektora chemicznego z ponad 20-letnim stażem pracy na najwyższych stanowiskach menadżerskich, zarządczych oraz w obszarze naukowo-akademickim. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego oraz rafineryjno- petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej (m.in. Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Orlen Unipetrol a.s, Spolana s.r.o.), w doradztwie strategicznym i biznesowym oraz na Politechnice Warszawskiej. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą oraz zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych.

Zobacz także: Inwestycje ORLENU w wydobycie ropy i gazu wzrosły o 1 mld złotych

Od 2016 roku jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego w Brukseli (CEFIC), gdzie reprezentuje interesy 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji). Od prawie 10 lat zasiada również w Zarządzie i Komitecie Sterującym Europejskiej Grupy Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Brukseli (ECEG). Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, a także Prezydium Rady i Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Ponadto zasiada w Radach Instytutów Sieci Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Członek rad gospodarczych polskich uczelni technicznych, rad programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.

W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie. Absolwent kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu tejże uczelni. Uzyskał ponadto stopień Master of Business Administration (MBA) University of Illinois at Urbana-Champaign w kooperacji z Politechniką Lubelską. Ukończył m.in. Professional Development Program: Strategic Business Management na Harvard University Extension School oraz kurs Strategies for Sustainability na Stanford University. Od czerwca 2013 jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego — najważniejszej instytucji reprezentującej polski przemysł chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN dobiegło końca. Jakie decyzje zapadły?

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button