Info z rynku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN dobiegło końca. Jakie decyzje zapadły?

Zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN. Akcjonariusze zadecydowali między innymi o zmianach w Radzie Nadzorczej oraz wyrazili zgodę na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland.

Akcjonariusze ORLEN zdecydowali, że Rada Nadzorcza w nowym składzie będzie liczyła 10 osób. Następnie wybrali oni członków rady zgłoszonych przez Skarb Państwa, czyli kolejno: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego, Tomasza Sójkę* oraz Tomasza Zielińskiego. Na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN wybrany został prof. Wojciech Popiołek, który funkcję tę objął 7 lutego bieżącego roku.

Zobacz także: Nowe gazowce Grupy ORLEN: „Józef Piłsudski” i „Ignacy Jan Paderewski”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN wyraziło również zgodę na zbycie 100 proc. udziałów w będącej operatorem magazynów gazu spółce Gas Storage Poland w Dębogórzu. Przy czym magazyny, którymi dotychczas zarządzało wspomniane przedsiębiorstwo, pozostaną własnością Grupy ORLEN. Nabywcą udziałów, zaakceptowanym przez urząd antymonopolowy, będzie operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System.

*Tomasz Sójka w dniach następujących po zakończeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Decyzja wejdzie w życie z dniem 16 lutego.

Inne ważne decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN

Z innych ważnych decyzji, podjętych przez akcjonariuszy koncernu, warto wspomnieć o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci m.in. magazynów do PGNiG Upstream Polska. Ma to nastąpić 1 lipca 2024 roku. Sprzedaż ta ma na celu zwiększyć efektywność ekonomiczną wykorzystania aktywów przejętych przez ORLEN po połączeniu z PGNiG oraz Grupą LOTOS. W ramach pierwszego etapu do PGNiG Upstream Polska przeniesione zostaną m.in. magazyny stanowiące element systemu wydobycia gazu. Z kolei w drugim etapie dojdzie do przeniesienia magazynów stanowiących element systemu magazynowania gazu ziemnego.

Zobacz także: ORLEN: czy strategia oraz fuzje miały sens?

Akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORLEN wyrazili swoją aprobatę także dla zbycia nieruchomości w gminie Stara Biała i w Płocku, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ORLEN Olefiny, należącej do Grupy ORLEN. Jest to związane z kontynuacją rozbudowy Kompleksu Olefiny III. Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ORLEN dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Grupa ORLEN sprzedała 8423 cysterny LNG. To rekord

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button