PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynkuKolejowyMagazynyTransport

Nowosielec na Podkarpaciu zyska nowy terminal przeładunkowy?

Plany są, marzenia też. Jest jednak jedno "ale".

Czy niewielka wieś Nowosielec na Podkarpaciu stanie się nowym logistycznym hubem na południu Polski? Gmina Nisko przedstawia ambitny plan budowy terminalu przeładunkowego przy linii szerokotorowej i węźle drogowym S19. Ta pionierska inwestycja ma potencjał nie tylko do transformacji regionalnej gospodarki, ale także do przyciągnięcia znaczących inwestycji przemysłowych. Pytanie tylko, czy inwestycja na pewno powstanie?

  • Ambitny plan budowy terminalu przy szerokim torze i S19 w Nowosielcu.
  • Strategiczne położenie gminy jako jeden z głównych atutów inwestycji
  • Integracja Parku Przemysłowo-Logistycznego z planowanym terminalem przeładunkowym dla synergii logistycznej.

Czy powstanie terminal przeładunkowy na Podkarpaciu? Ma pomóc w tym budowa Parku Przemysłowo-Logistycznego w Nowosielcu

Gmina Nisko, na czele z Nowosielcem, rozważa budowę terminalu przeładunkowego. Niemniej jednak projekt ten wywołuje zróżnicowane reakcje. Nie ma bowiem wątpliwości, że inwestycja przy linii szerokotorowej i węźle S19 mogłaby znacząco wpłynąć na logistykę. Choć sama lokalizacja jest strategiczna, to jednak projekt niesie ryzyka i wyzwania.

Otóż z jednej strony, terminal może przyciągnąć inwestycje i zwiększyć zatrudnienie. Z drugiej, pojawiają się pytania o wpływ na środowisko i koszty. Realizacja wymaga pozyskania terenu i negocjacji z Lasami Państwowymi. Konieczne jest także przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Zacznijmy jednak od początku.

Wszystko dlatego, że w ramach rozwoju Strefy Ekonomicznej w Nowosielcu realizowany jest projekt Parku Przemysłowo-Logistycznego. Inicjatywa ta, prowadzona przez spółki Novo Park, Stalbud, oraz Grupę Borys Deweloper, obejmuje budowę nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurową. Pierwszy etap przewiduje powierzchnię 27 000 m², a drugi – ponad 53 000 m². Lokalizacja blisko węzła „NISKO” trasy S19 oraz planowanej S74 oraz linii kolejowej PKP LHS ma być dużym atutem.

Rozwój Parku Przemysłowo-Logistycznego NOVOPARK w Nowosielcu jako część szerszej strategii gospodarczej

Jak jeszcze w czerwcu bieżącego roku informował lokalny serwis Nizanskie.info, otwarcie Strefy planowane jest na 2024 rok. Ogromna działka o powierzchni 17 hektarów została podzielona i sprzedana pod budowę tej Strefy. Na jednej z części działki już rozpoczęła się budowa Parku Przemysłowo-Logistycznego NOVOPARK, składającego się z dwóch hal: Hala WEST i Hala EAST. Choć pojawiły się problemy z terminami, to Urząd Gminy w Nisku informuje, że otwarcie Parku przewidywane jest w I kwartale przyszłego roku.

Inna sytuacja dotyczy Hali EAST. Działka o powierzchni 10 hektarów, sprzedana przez gminę rok temu, jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego „Nowosielec produkcyjno-usługowy”. Oznacza to, że można na niej budować tylko obiekty produkcyjne lub usługowe. Decyzja o sprzedaży działki była przedmiotem kontrowersji. Wycena rzeczoznawcy wynosiła 38 zł/m², a Rada Miejska w Nisku po burzliwych obradach zatwierdziła sprzedaż. Kwestia ceny była przedmiotem dyskusji, z uwagi na niższą cenę w porównaniu do innych działek gminnych.

Czytaj również: Polska 20. gospodarką świata. G20 już za rogiem?

Projekt Parku Przemysłowo-Logistycznego w Nowosielcu ma ogromny potencjał rozwojowy dla regionu. Jednakże realizacja projektu napotyka na wyzwania zarówno w zakresie zarządzania, jak i spełnienia oczekiwań czasowych. Właściwe zarządzanie i koordynacja prac są kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych celów projektu i pełnego wykorzystania jego potencjału.

Źródło: Materiały inwestora

Integracja Parku Przemysłowo-Logistycznego z planami terminalu przeładunkowego w Nowosielcu

Realizacja Parku Przemysłowo-Logistycznego w Nowosielcu jest ściśle powiązana z planami budowy terminalu przeładunkowego w tej samej lokalizacji. Projekt ten, obejmujący budowę nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych, stanowi istotny element szerszej strategii rozwoju gminy Nisko. Terminal przeładunkowy, planowany przy linii kolejowej PKP LHS i węźle drogowym S19, ma być kluczowym punktem w logistycznym łańcuchu dostaw regionu.

Otwarcie Parku Przemysłowo-Logistycznego, przewidywane na początek 2024 roku, ma wspierać operacje logistyczne w terminalu. Budowa hal NOVOPARK, mimo obecnych opóźnień, jest zaplanowana tak, aby uzupełniać możliwości terminalu. Hala WEST i Hala EAST zapewnią infrastrukturę niezbędną do obsługi transportu towarowego. Natomiast całościowy plan zakłada, że Park Przemysłowo-Logistyczny i terminal przeładunkowy będą wzajemnie się uzupełniać. A z kolei to połączenie ma na celu stworzenie spójnego centrum logistycznego, które przyczyni się do wzrostu gospodarczego całego regionu.

Czytaj również: Autostrada A4 z trzecim pasem? Pierwszy krok zrobiony, ale jeszcze poczekamy…

Wszystko to sprawia, że realizacja terminalu przeładunkowego w Nowosielcu, w połączeniu z Parkiem Przemysłowo-Logistycznym, ma potencjał przekształcić gminę Nisko w ważny punkt na logistycznej mapie Polski. Jednakże sukces tego przedsięwzięcia zależy od skutecznego zarządzania i koordynacji między różnymi projektami oraz od przezwyciężenia wyzwań związanych z terminami i zarządzaniem gruntami. W innym wypadku marzenia mogą skończyć się jedynie na papierze.

Czy powstanie terminal przeładunkowy w Nowosielcu? Gmina Nisko ma ambitne plany

Sam projekt budowy terminalu przeładunkowego w Nowosielcu wywołuje zróżnicowane reakcje. Terminal przy linii szerokotorowej i węźle S19 mógłby znacząco wpłynąć na logistykę. A sama lokalizacja ta jest strategiczna, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Otóż z jednej strony, terminal może przyciągnąć inwestycje i zwiększyć zatrudnienie w regionie. Z drugiej, pojawiają się pytania o wpływ na środowisko i ewentualne koszty, które mogą okazać się zbyt duże. Co równie istotne, realizacja wymaga pozyskania terenu i negocjacji z Lasami Państwowymi. Konieczne jest także przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: Novopark.pl

Czytaj również: Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu oficjalnie zatwierdzona!

Fakt — dofinansowanie rządowe to ważne wsparcie, lecz potrzebni są dodatkowi inwestorzy. Co istotne, projekt balansuje między potencjałem rozwojowym a realnymi ograniczeniami. A to wymaga on starannego planowania i współpracy międzysektorowej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że terminal może jednak odmienić obraz gospodarczy gminy i regionu, a to samo w sobie jest walorem, z którym trudno polemizować. Niemniej jednak projekt wymaga przemyślanej strategii i odpowiedzialnego podejścia. Sama lokalizacja jest dodatkowym atutem, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji.

Regionalne i krajowe korzyści budowy terminalu w Nowosielcu

Jak wspomniano wcześniej — budowa terminalu w Nowosielcu otwiera nowe możliwości rozwoju dla całego regionu, jednocześnie przewidując tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowo może on przyciągnąć inwestorów z branż logistycznej i przemysłowej, co z kolei zwiększy efektywność transportu towarów w regionie.

Projekt ten nie tylko wzmacnia pozycję Podkarpacia jako centrum logistycznego w Polsce, ale także stwarza szansę na dalszy rozwój gospodarczy. Ponadto, zwiększenie efektywności transportu jest kluczowe dla sukcesu regionalnego i ma potencjał wpłynąć na gospodarkę całego kraju. Terminal będzie wspierał handel międzynarodowy, stając się ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Dla lokalnych społeczności oznacza to nowe możliwości rozwoju, zmieniając regionalny krajobraz gospodarczy.

Projekt ma również pozytywny wpływ na sąsiednie miasta, takie jak Stalowa Wola i Rzeszów. Oba miasta mogą skorzystać z budowy bocznicy kolejowej przy linii szerokotorowej. A to z kolei zwiększy ich potencjał logistyczny i przemysłowy, który już obecnie jest na wysokim poziomie jeśli chodzi o południowy region Polski. Można zatem powiedzieć, że to nie tylko lokalna inwestycja, ale także ważny krok na skalę kraju. Jest zatem szansa na to, że terminal w Nowosielcu mógłby stać się wzorem dla innych regionów, niosąc nadzieję na dynamiczny rozwój.

Czy terminal przeładunkowy w Nowosielcu ma rację bytu?

Projekty budowy Parku Przemysłowo-Logistycznego i terminalu przeładunkowego w Nowosielcu są kluczowymi inicjatywami, które mają potencjał zasadniczo zmienić gospodarczy krajobraz regionu Podkarpacia. Realizacja tych projektów, mimo obecnych wyzwań, takich jak opóźnienia w budowie hal NOVOPARK czy kontrowersje dotyczące sprzedaży działek, stanowi ważny krok w kierunku rozwoju infrastruktury logistycznej i przemysłowej gminy Nisko.

Terminal przeładunkowy, planowany w strategicznej lokalizacji przy linii kolejowej PKP LHS i węźle drogowym S19, wraz z Parkiem Przemysłowo-Logistycznym, ma potencjał stworzenia spójnego centrum logistycznego, przyczyniającego się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Kluczem do sukcesu jest jednak efektywne zarządzanie i koordynacja między różnymi aspektami projektów, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Jest jednak jedno wielkie „ale”, o którym nie można nie wspomnieć.

Niemniej jednak inwestycja w dalszym ciągu nie posuwa się do przodu. Dodatkowo, 10-hektarowa działka przeznaczona pod budowę hali EAST, objęta planem zagospodarowania „Nowosielec produkcyjno-usługowy”, wciąż pozostaje niezagospodarowana. Co więcej, jak informował serwis Nizanskie.info, firma, która nabyła działkę, zakończyła działalność po 23 latach, a działka trafiła na sprzedaż przez inną firmę o podobnej nazwie. Wartość działki wzrosła dramatycznie do 34 milionów złotych, co stanowi wzrost o 680% w stosunku do pierwotnej ceny sprzedaży. Ta sytuacja wywołuje pytania o przyszłość działki i realizację planu zagospodarowania.

Źródło: Nizanskie.info

Czy projekt powstanie? Są ku temu duże przesłanki.

Bez względu na bieżącą sytuację, Gmina Nisko zachowuje prawo do odkupu działki, jeśli w ciągu czterech lat od zakupu nie powstanie na niej żadna budowa zgodna z planem zagospodarowania. Tworzy to jednak dodatkową niepewność co do przyszłego wykorzystania terenu.

Pomimo zapewnień przedstawiciela nabywcy o przyszłych planach budowy, brak konkretnych działań i otwartość na różne możliwości mogą zakłócić realizację ambitnego planu gminy na rozwój przemysłowy. Wszystko to czyni przyszłość Hali EAST oraz jej wpływ na rozwój Nowosielca i całego regionu niepewnym. A tym samym wpływa to na pewne wątpliwości, jeśli chodzi o sam terminal przeładunkowego. Niemniej jednak samorząd otrzymał  otrzymał rządowe dofinansowanie na uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną planowanej strefy przemysłowej, co podkreśla strategiczne znaczenie całego przedsięwzięcia dla tego regionu.

Fakt jest jednak taki, że w obliczu tych planów, gmina Nisko stoi przed historyczną szansą na stanie się ważnym węzłem logistycznym na mapie Polski, przyciągając nowe inwestycje i tworząc nowe miejsca pracy. I choć trzymamy kciuki za tę inwestycje, to sukces tych projektów zależy od zdolności do przezwyciężenia wyzwań i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i możliwości. I przede wszystkim – za pełną klarowność, która powinna być stawiana na piedestale tego projektu.

Nowy most w Przemyślu ukończony. Ale na razie z jednym torem

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button