DrogowyIntralogistykaTransport

Nowe wyniki finansowe Grupy Wielton pozytywnie zaskakują

W pierwszym półroczu tego roku Grupa sprzedała 10 762 pojazdów, co stanowi spadek o 10%

Grupa Wielton, trzeci największy producent naczep i przyczep w Europie, odnotowała w pierwszym półroczu tego roku 1701,2 miliona złotych przychodu ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniki finansowe Grupy Wielton wzrosły pomimo faktu, że sprzedaż ilościowa wyniosła 10 762 sztuki, co stanowi spadek o 10% w stosunku do roku poprzedniego. 

Wyniki finansowe Grupy Wielton napawają optymizmem

Wynik EBITDA Grupy wzrósł o 11%, osiągając poziom 108,5 miliona złotych, a marża EBITDA wzrosła o 0,4 punktu procentowego, osiągając 6,4% w pierwszym półroczu 2023 roku. Wyniki finansowe Grupy Wielton należy uznać za bardzo udane, bowiem zysk netto wyniósł 53,5 miliona złotych.

Grupa skupiła się na kontroli kosztów i realizacji projektów mających na celu oszczędności w poszczególnych spółkach. W drugiej połowie roku Grupa skupi się z kolei na aktywnym pozyskiwaniu nowych zamówień, rozwijaniu oferty produktowej i dostosowywaniu jej do potrzeb klientów. Poziom wydatków inwestycyjnych Grupy został obniżony z 187 milionów złotych do 140 milionów złotych, co jednak nie wpłynęło negatywnie na realizację projektów w najbliższej przyszłości.

Czytaj też: Wyniki finansowe Grupy Wielton. Dynamiczny wzrost sprzedaży w III kwartale

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym, utrzymaliśmy pozytywny trend na poziomie przychodów ze sprzedaży i wyniku EBITDA. Osiągnęliśmy satysfakcjonującą sprzedaż wolumenową, jednak jesteśmy świadomi, że to czas dalszej koncentracji na kliencie i pozyskiwaniu kontraktów. Jednocześnie zwiększamy dyscyplinę kosztową i redukujemy koszty produkcji, m.in. realizując projekty oszczędnościowe w spółkach Grupy. Dobra kondycja finansowa pozwala nam na kontynuację projektów inwestycyjnych, a poziom wydatków dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej. Mamy świadomość, że dalszy rozwój pozwoli Grupie Wielton skutecznie reagować na zmiany i ryzyka rynkowe zarówno w kolejnych kwartałach 2023 r., jak i w dłuższej perspektywie – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Dobre wyniki pomimo spowolnienia na rynku

W pierwszym półroczu tego roku Grupa sprzedała 10 762 pojazdów, co stanowi spadek o 10% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku. Pomimo malejącego zapotrzebowania na usługi transportowe i budowlane, ponoszenia wysokich kosztów operacyjnych oraz braku wykwalifikowanych kierowców zawodowych, co skutkowało opóźnieniami w decyzjach zakupowych klientów, Grupa utrzymała sprzedaż na zbliżonym poziomie jak w pierwszym półroczu 2021 roku (10 910 pojazdów). Największy udział (48%) w portfelu sprzedaży Grupy stanowiły naczepy uniwersalne. Największy wzrost sprzedaży w ofercie Grupy odnotowano w przypadku zestawów przestrzennych.

W pierwszej połowie bieżącego roku obserwujemy znaczne schłodzenie popytu na naczepy na większości rynków europejskich. Ze spadkową tendencją rynkową będziemy mieć do czynienia przez najbliższe miesiące. Podobnie jak cała branża, stoimy przed wieloma wyzwaniami, ale jestem przekonany, że dzięki dywersyfikacji rynkowej, szerokiemu portfolio produktowemu i rozbudowanej sieci sprzedaży wypracujemy satysfakcjonujące wyniki. Naszą dużą przewagą konkurencyjną są także synergie produktowe w Grupie, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko wprowadzić pojazdy do oferty kolejnych spółek. Z sukcesem wprowadziliśmy rozwiązania Guillén do oferty brytyjskiego Lawrence David, a obecnie wdrażamy produkty Wieltonu do portfolio hiszpańskiego Guillén. Efekt synergii sukcesywnie rozszerzamy o kolejne produkty i spółki, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku – dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Większość istotnych spółek w Grupie nadal utrzymuje swoje dominujące pozycje na europejskich rynkach. Rejestracje produktów francuskiej spółki Fruehauf wyniosły 2 216 jednostek, co stanowi spadek o niemal 11% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku. Mimo tego, udziały Fruehauf w rynku wynoszące 19,4% (w porównaniu do 20,0% w analogicznym okresie ubiegłego roku) pozwoliły spółce utrzymać swoje liderstwo na francuskim rynku, który skurczył się o około 8% w porównaniu do roku poprzedniego. Sprzedaż produktów pod marką Fruehauf zmniejszyła się o 13,0% do 2 273 jednostek. Mimo trudności wynikających z wyhamowania rynku francuskiego, przychody spółki pozostały na podobnym poziomie, wynoszącym 384,1 mln złotych (co stanowi wzrost o 0,2%), jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z kolei spółka Wielton zakończyła pierwszą połowę tego roku jako trzeci najważniejszy gracz na polskim rynku, posiadając udziały wynoszące 14,2% (w porównaniu do 15,5% w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku). Obecnie rynek w Polsce ustabilizował się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, z niewielkim wzrostem o 0,4%. Rejestracja produktów firmy wyniosła 2 006 jednostek, co stanowi spadek o około 8% w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku, a sprzedaż tych produktów zmniejszyła się o 9,0% do 2 692 jednostek. Przychody firmy wzrosły o 6,3% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 357,1 mln złotych.

Wyniki pozostałych spółek z branży

Spółka Lawrence David przewiduje, że liczba rejestracji jej własnych pojazdów wyniesie 1 471 sztuk w pierwszej połowie 2023 roku, co stanowi spadek o 10% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. W efekcie zajmie drugą pozycję na brytyjskim rynku. Aktualnie brak dostępnych danych dotyczących rejestracji naczep w Wielkiej Brytanii za pierwszą połowę 2023 roku. W omawianym okresie spółka zanotowała spadek sprzedaży swoich produktów o 10,5% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając liczbę 1 928 sztuk. Przychody firmy wzrosły o 11,5% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 291,8 mln złotych. Brytyjski rynek transportowy zmaga się z poważnym niedoborem zawodowych kierowców, który nasilił się po Brexicie.

Czytaj też: Ustawa o delegowaniu podpisana przez prezydenta – jakie zmiany czekają firmy transportowe?

Spółki Langendorf i Wielton GmbH osiągnęły siódmą pozycję na niemieckim rynku, który zanotował spadek o 8,6%. Sprzedaż produktów obu tych firm zmniejszyła się o 6,6% do 904 jednostek w pierwszej połowie 2023 roku, co spowodowało spadek przychodów o 11,0% do 184,8 mln złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Takie wyniki w Niemczech są wynikiem stagnacji w branży budowlanej i trudnej sytuacji firm transportowych, które borykają się z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności.

Mimo trudnej sytuacji na włoskim rynku, firma Viberti utrzymała swoje piąte miejsce, posiadając udziały wynoszące 6,4%. Sprzedaż produktów firmy Viberti wzrosła o 3,1% do 505 jednostek, co przekłada się na wzrost przychodów o 18,6% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 76,4 mln złotych. Włoskie firmy transportowe borykają się z malejącym popytem na usługi oraz wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Planem Viberti jest wzmocnienie swojej obecności na rynkach Bliskiego Wschodu.

Natomiast hiszpańska firma Guillén zajęła siódmą pozycję na rynku, posiadając udziały wynoszące 2,2%. Sprzedaż pojazdów Guillén zmniejszyła się o 24,3% do 240 jednostek w pierwszej połowie 2023 roku, co spowodowało spadek przychodów o 7,8% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 34,5 mln złotych. Na tym rynku, który wykazuje spowolnienie o około 7%, zaobserwowano spadek zainteresowania firm transportowych związany ze wzrostem stóp procentowych oraz niepewnością związaną z planowanymi zmianami w przepisach dotyczących dopuszczenia do ruchu pojazdów o większych gabarytach. W efekcie klienci opóźniają większość przetargów i zakupów.

Ciężarówki na słońce? Duvenbeck już rozpoczął testy

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button