DrogowyTransport

Tunel w masywie Białożyńskiego Gronia przebity! S1 coraz bliżej 

W ramach projektu budowy, tworzone są dwa tunele - pod masywem Barania Góra i pod masywem Białożyńskiego Gronia

Wydrążono tunel w masywie Białożyńskiego Gronia w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S1. Ten fragment trasy, który obejmuje odcinek między węzłem Przybędza a węzłem Milówka o długości 8,53 kilometra, znany również jako obwodnica Węgierskiej Górki, to inwestycja o wartości niemal 1,4 miliarda złotych. Rozpoczęcie prac na placu budowy miało miejsce 29 października 2019 roku.

Tunel w masywie Białożyńskiego Gronia wydrążony

Wydrążono tunel w masywie Białożyńskiego Gronia i tym samym zakończono proces wydrążania wszystkich tuneli. Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca ubiegłego roku w jednym z dwóch tuneli, które były budowane w masywie Białożyńskiego Gronia, zakończono wykonywanie nawy kierującej się w stronę Zwardonia. Natomiast ukończenie drugiego, krótszego tunelu, miało miejsce pod koniec roku 2022.

Przebicie tunelu to ważny krok w realizacji inwestycji, który przybliża nas do jej ukończenia. S1 to droga istotna nie tylko dla województwa śląskiego, ale również bezpośrednie, szybkie połączenie ze Słowacją i państwami Europy Południowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Tunel w masywie Białożyńskiego Gronia zaczęto budować w listopadzie 2020 roku od północnego portalu. Jednak po przebyciu 110 metrów, doszło do wystąpienia problemów z uskokiem skał stropowych, co spowodowało zawieszenie prac. Po rozwiązaniu tego problemu, górnicy wznowili swoje działania w grudniu 2021 roku. W styczniu 2022 roku rozpoczęto także drążenie tunelu od strony południowego portalu.

GDDKiA

Czytaj też: Kolejny tunel pod Baranią Górą przebity! Obwodnica coraz bliżej

Powstaną dwa tunele

W ramach projektu budowy, tworzone są dwa tunele: pierwszy, który przechodzi pod masywem Barania Góra, ma długość wynoszącą 834 metry, natomiast drugi, biegnący pod masywem Białożyńskiego Gronia, ma długość wynoszącą 1 kilometr. Oba tunele są wiercone przy użyciu Nowej Austriackiej Metody Górniczej (NATM), z uwzględnieniem pełnego przekroju, aby nie osłabiać struktury górotworu. W obu tunelach przewidziane są dwie nawy, połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi.

W ramach inwestycji budowana jest także estakada o długości 940 metrów, która przebiega nad ulicami Zielona Górna i Zielona w miejscowości Węgierska Górka. Dodatkowo, planowane są trzy mosty drogowe o łącznej długości 2,3 kilometra oraz pozostałe estakady w obrębie trasy S1, które w sumie będą miały długość 3,7 kilometra. Na całej trasie wznoszonych jest łącznie 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych, zajmujących łącznie 96 tysięcy metrów kwadratowych.

Węzły Przybędza i Milówka zostaną rozbudowane o dodatkowe łącznice. Przekrój trasy będzie jednojezdniowy przed i za tunelami na odcinku wynoszącym 3,7 kilometra, a po obu stronach tuneli i pomiędzy nimi będzie dwupasowa jezdnia o długości 4,8 kilometra.

Pod koniec czerwca, w krótszym tunelu, przystąpiono do betonowania najniżej położonej części struktury podstawowej. W tunelu kierującym się w stronę Zwardonia, z 69 segmentów spągu oraz 19 segmentów pozostałej części struktury (tzw. kaloty), już ukończono 59 segmentów spągu oraz 19 segmentów kaloty. Postęp prac w tym tunelu wynosi obecnie około 57 procent. W sąsiednim tunelu, kierującym się w stronę Żywca, od maja zabetonowano 19 segmentów spągu, co stanowi około 14 procent całkowitej liczby segmentów.

Ogólny postęp prac na całym odcinku S1 przekracza obecnie 66 procent. Jeśli chodzi o prace nad mostami, to wykonano już 85 procent prac, nad drogami 61 procent, wykopy zostały zrealizowane w 97 procentach, a nasypy w 87 procentach. 17 lipca zakończono betonowanie struktury nośnej na najdłuższej estakadzie, która ma długość 940 metrów.

GDDKiA

Czytaj też: Najdłuższy podwodny tunel na świecie coraz bliżej. Połączy Helsinki i Tallinn

Droga S1

Droga S1 Pyrzowice – Zwardoń stanowi element VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, który łączy kraje położone wokół Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej. Trasa ta biegnie od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Kontynuacją tej trasy na Słowacji jest autostrada D3, która prowadzi od Żyliny do Skalité. Całkowita długość trasy wynosi 148 kilometrów, gdzie częściowo jest to droga ekspresowa, a częściowo ma ona status GP (główna ruchu przyspieszonego). Za zarządzanie 136 kilometrami trasy odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast pozostałe fragmenty znajdują się pod nadzorem władz miast: Dąbrowa Górnicza (4,62 km), Tychy (4,98 km) i Bielsko-Biała (2,37 km).

Obecnie trwają prace nad 55 kilometrami drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim, obejmujące odcinki PodwarpieDąbrowa Górnicza (o długości prawie 7 km), Mysłowice KosztowyBielsko-Biała (cztery odcinki, łącznie niemal 40 km) oraz PrzybędzaMilówka (trasa objazdowa Węgierskiej Górki, 8,5 km). Całkowita wartość tych inwestycji przekracza 4 miliardy złotych. Po zakończeniu tych prac, cała trasa S1 zostanie przekształcona w drogę ekspresową.

Planowane wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na budowę trasy S1 OświęcimSuchy Potok, która docelowo będzie prowadzić do Bielsko-Biała Hałcnów, wynosi blisko 441 milionów złotych. Ta umowa jest ostatnim porozumieniem podpisanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Tunel w Świnoujściu otwarty! A politycy już się kłócą…

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button