DrogowyTransport
Gorące newsy

Mieszkańcy Małopolski długo czekali na tę nową drogę!

W ramach projektu powstanie obwodnica Zabierzowa, będąca drogą o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 10,3 km

Rozpoczęły się prace związane z utworzeniem obwodnicy Zabierzowa. Na początkowym etapie wykonawca skupi się na przygotowaniu gruntów, co obejmuje między innymi rozbiórkę budynków oraz prace saperskie, a także stworzenie niezbędnych tras technologicznych. Obwodnica Zabierzowa zostanie zbudowana w ramach drogi krajowej nr 79, a za realizację wartego blisko 676 mln złotych kontraktu odpowiedzialna jest firma Budimex.

Powstanie 10-kilometrowa obwodnica Zabierzowa

Nowa obwodnica Zabierzowa o długości przekraczającej 10 kilometrów połączy rejon węzła Modlniczka oraz miejscowości Rudawa. W skład opracowanej obwodnicy wchodzi między innymi budowa około 300-metrowego tunelu. Realizacja inwestycji jest uwzględniona w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z możliwością przedłużenia do 2033). Według założeń obwodnica ma zostać udostępniona do użytku w drugiej połowie 2027 roku.

Dokładnie miesiąc temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę obwodnicy Zabierzowa, już dziś rozpoczynają się prace na tym odcinku. Przez tę miejscowość codziennie przejeżdża nawet przeszło 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej ukończyć to zadanie i ulżyć mieszkańcom Zabierzowa, a także kierowcom, którzy korzystają z drogi prowadzącej przez Zabierzów. Na tę chwilę mieszkańcy tej ziemi czekali ponad 20 lat – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

GDDKiA/Kacper Michna

Czytaj też: Obwodnica Olesna już przejezdna! Odcinek S11 oddany kierowcom

Zawarcie umowy dotyczącej realizacji obwodnicy Zabierzowa w ramach drogi krajowej nr 79 oraz rozpoczęcie prac stały się możliwe dzięki akceptacji aneksu do Programu inwestycji na to zadanie. Aneks umożliwił przydzielenie dodatkowych środków, rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie faktycznej realizacji projektu. W trakcie przetargu dotyczącego budowy obwodnicy Zabierzowa wzdłuż DK79, wykonawcy dwukrotnie zdecydowali się na złożenie odwołań od wyboru oferty uważanej za najbardziej korzystną. Krajowa Izba Odwoławcza wzięła te odwołania pod uwagę i unieważniła pierwotny wybór dokonany przez GDDKiA. W efekcie tej decyzji za najbardziej korzystną opcję uznano ofertę z kosztorysem przewyższającym założenia GDDKiA.

GDDKiA

Infrastruktura towarzysząca

W ramach projektu powstanie obwodnica Zabierzowa, będąca drogą o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 10,3 km. W jej początkowym fragmencie, za węzłem Modlniczka, zostanie stworzony odcinek dwujezdniowy, który w dalszym ciągu przechodzić będzie w jednojezdniową konstrukcję. W kierunku północnym obwodnica ominie tereny podkrakowskiego Zabierzowa, a w ramach tego zadania uwzględniona jest również budowa tunelu o długości około 300 metrów, czterech mostów, siedmiu wiaduktów, przejść dla pieszych i ronda. Planuje się także modernizację istniejącej infrastruktury, włącznie z systemami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, jak również sieciami wodno-kanalizacyjnymi i gazowymi. W projekcie uwzględnione zostaną elementy odwodnienia, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. Ponadto, powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów, zatoki autobusowe oraz zaawansowany system zarządzania ruchem.

GDDKiA

Czytaj też: 100 obwodnic za 28 mld zł do 2030 roku – ambitny plan GDDKiA

Droga krajowa nr 79, biegnąca przez obszar Zabierzowa, służy jako trasa tranzytowa między Krakowem a zachodnią Małopolską oraz województwem śląskim. Według najnowszych badań ruchu, przez tę lokalizację przejeżdża średnio 21,4 tysiąca pojazdów każdego dnia. Z uwagi na znaczną intensywność tego ruchu, mieszkańcy i władze lokalne dążyły do stworzenia obwodnicy. Jej konstrukcja pozwoli na odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo oraz jakość życia mieszkańców. Nowa droga pełnić będzie również rolę uzupełnienia sieci komunikacyjnej w kontekście dostępu do lotniska Kraków Airport.

Obwodnica Łodzi gotowa! Ring dróg szybkiego ruchu otwarty

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button