KolejowyTransport
Gorące newsy

Kolejowe przewozy towarowe znów zdominowane przez węgiel 

Kolejowe przewozy towarowe w transporcie międzynarodowym stanowiły 37,7% pod względem przewiezionej masy towarów

W pierwszym kwartale tego roku, polskie pociągi towarowe przewiozły aż 60,5 miliona ton ładunków. Przeważająca część, czyli prawie 38% tej olbrzymiej masy, stanowiły towary z grupy „węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny”. Największy roczny wzrost odnotowały z kolei przewozy towarowe „produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa”.

Przewozy towarowe w Polsce zanotowały spadek

W pierwszym kwartale przewozy towarowe w Polsce zanotowały spadek całkowitej masy przewiezionych towarów o 2,8% rok do roku, natomiast wielkość pracy przewozowej wzrosła o 9,8%. Sytuacja, gdy masa przewiezionych towarów maleje, a praca przewozowa jednocześnie wzrasta, sugeruje, że pociągi towarowe przewoziły mniejsze ładunki na dłuższe dystanse. To wskazuje na zwiększenie średniej odległości przewozu 1 tony towarów z 235 km w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 265 km w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Największą ilość przewiezionych ładunków stanowiły towary z kategorii obejmującej węgiel kamienny, brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. Masa ładunków z tej grupy wyniosła 22,8 miliona ton, co stanowiło 37,7% ogólnej masy towarów przewiezionych koleją w tym okresie. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, udział tej kategorii zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego, a bezwzględna masa przewiezionych ładunków była mniejsza o 1,6 miliona ton (czyli o 6,7%).

Czytaj też: TX Logistik goni DB Cargo! Duże przejęcie na niemieckim rynku

Węgiel kamienny stanowił aż 98,5% całkowitej masy towarów z tej grupy, czyli aż 22,5 miliona ton. Praca przewozowa w tej kategorii w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła nieco mniej niż 5 miliardów tonokilometrów, co oznacza wzrost o 25,7% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. To sugeruje, że transport węgla kamiennego, odpowiadający za 98% pracy przewozowej w pierwszym kwartale, najczęściej realizowany był na odległości przekraczające kilkaset kilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru dla tej podgrupy w pierwszym kwartale ubiegłego roku wyniosła 162 km, natomiast w pierwszym kwartale tego roku wzrosła do 218 km.

Przewozy niektórych grup towarów wzrosły

W strukturze udziałów różnych grup towarów w przewozach w pierwszym kwartale tego roku zachowano zbliżone poziomy w porównaniu z czwartym kwartałem zeszłego roku. Największą zmianą było zwiększenie udziału towarów z grupy produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa. W pierwszym kwartale ubiegłego roku stanowiła one tylko 1,6% całkowitej przewiezionej masy, ale w pierwszym kwartale tego roku udział ten wzrósł o 2 punkty procentowe. Grupa ta była druga pod względem wzrostu udziału w pracy przewozowej, a jej udział w rynku wyniósł 4,6%. Jest to wynik o 2,6 punktu procentowego wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dane o przewozach grup towarów wskazują, że transport ładunków realizowany jest na większe odległości niż w latach poprzednich. Sytuacja międzynarodowa zmusiła przewoźników do zmiany kierunków transportu wielu towarów. Zmniejszenie transportu do punktów przeładunkowych w bliskim sąsiedztwie z Białorusią czy obwodem królewieckim, czy też uruchomienie dostaw niektórych surowców z wykorzystaniem dróg morskich, przełożyły się na wyniki transportowe. Polska kolej znajduje się w zupełnie innym położeniu niż jeszcze rok temu. Wojna za wschodnią granicą silnie oddziałuje na wyniki przewozowe, zarazem wymagając od przewoźników szukania nowych rozwiązań i kierunków rozwoju, jeśli przedsiębiorstwa mają uzyskiwać dochody z działalności przewozowej – komentuje wyniki przewozowe dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Węgiel niezmiennie na pierwszym miejscu

Najbardziej widoczne zmiany w wartościach bezwzględnych, porównując pierwszy kwartał 2023 roku z analogicznym okresem w poprzednim roku, w przewozach kolejowych towarów miały miejsce poza grupą węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. W grupach: towary nieidentyfikowalne – zanotowano spadek o 0,7 miliona ton przewiezionych ładunków oraz rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – gdzie wystąpił spadek o 0,6 miliona ton.

Największy wzrost, oprócz grupy produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa, miał miejsce w przypadku grupy koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi – i wyniósł on 0,5 miliona ton.

Czytaj też: Polska gospodarka? Bunkrów nie ma, ale też jest fajnie!

Kolejowe przewozy towarowe w transporcie międzynarodowym stanowiły 37,7% pod względem przewiezionej masy towarów oraz 46,6% w zakresie wykonanej pracy przewozowej. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, udział przewozów międzynarodowych w transporcie towarów wynosił 35,5% pod względem przewiezionej masy towarów i 43,4% w kontekście zrealizowanej pracy przewozowej.

Kolejny duży zakup ČD Cargo. Zamawia nowe lokomotywy TRAXX

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button