PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
MorskiTransport

UE i Norwegia tworzą Zielony Sojusz dla europejskiej żeglugi

To już drugie porozumienie tego typu, po podpisaniu w 2021 roku porozumienia UE-Japonia

UE i Norwegia tworzą Zielony Sojusz w sprawie przechwytywania dwutlenku węgla, wodoru i odnawialnych źródeł energii na morzu. To już drugie porozumienie tego typu, po podpisaniu w 2021 roku porozumienia UE-Japonia.

Zielony Sojusz na rzecz branży morskiej

Unia Europejska (UE) i Norwegia utworzyły Zielony Sojusz w celu wzmocnienia swojej współpracy w zakresie czystej energii i przemiany przemysłowej, a także wspólnych działań w zakresie ochrony klimatu i środowiska. Porozumienie zostało podpisane 24 kwietnia w Brukseli przez przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE), Ursulę von der Leyen i premiera Norwegii, Jonasa Gahr Støre. Strony potwierdziły swoje zobowiązania do osiągnięcia w 2030 roku co najmniej 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w porównaniu do 1990 roku oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Jak informuje portal Offshore Energy, celem jest utrzymanie globalnego wzrostu temperatury w granicach limitu 1,5°C, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także ochrony środowiska i praw człowieka. UE i Norwegia będą ściśle współpracować, aby zapewnić skuteczne wdrożenie Porozumienia Paryskiego oraz historycznego Porozumienia w sprawie różnorodności biologicznej, osiągniętego na konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej COP15. Ponadto strony zobowiązały się do dostosowania swoich krajowych i międzynarodowych polityk klimatycznych w celu dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Czytaj też: Jak ograniczyć emisje w globalnym transporcie towarów?

Współpraca się opłaca

Zielony Sojusz, opisywany jako najbardziej kompleksowa forma dwustronnego zaangażowania, ustanowiona w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, skupi się na przyspieszeniu przejścia na czystą energię, z naciskiem na wodór i odnawialne źródła energii na morzu. Ponadto strony będą współpracować w celu dekarbonizacji branży transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezemisyjnej żeglugi. Inne priorytetowe obszary Zielonego Sojuszu to:

  • wzmocnienie działań mających na celu walkę ze zmianami klimatu, w tym współpraca w zakresie dostosowania do zmian klimatu, ustalania cen emisji dwutlenku węgla, usuwania dwutlenku węgla oraz jego transportu, wykorzystania i składowania;
  • zwiększenie współpracy w zakresie problemów środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej, degradacji i wylesiania lasów, promowania gospodarki o obiegu zamkniętym, i podejmowanie kwestii całego cyklu życia tworzyw sztucznych, opracowanie globalnych standardów zarządzania chemikaliami i odpadami oraz zrównoważone zarządzanie w branży morskiej;
  • wsparcie zielonej transformacji przemysłowej i dalsze zwiększenie współpracy politycznej i przemysłowej poprzez strategiczne partnerstwa, takie jak przyszłe strategiczne partnerstwo dotyczące łańcuchów wartości surowców i baterii zrównoważonych;
  • zwiększenie współpracy regulacyjnej i biznesowej w celu ustanowienia globalnych standardów dla innowacyjnych rozwiązań środowiskowych niezbędnych do przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę o zerowej emisji netto;
  • konsolidacja istniejącej współpracy w dziedzinie badań, edukacji i innowacji w obszarze dekarbonizacji, energii odnawialnej i bioekonomii;
  • współpraca i promowanie zrównoważonego finansowania i inwestycji w celu ustalenia dla Europy ścieżki do ekologicznie zrównoważonej, klimatycznie neutralnej i odpornej na zmiany klimatu gospodarki.

To już drugie porozumienie tego typu, po podpisaniu w 2021 roku porozumienia UE-Japonia. UE i Norwegia zobowiązały się również do wspólnego promowania ambitnych działań klimatycznych na arenie międzynarodowej. Jak informuje portal Offshore Energy, w tym celu obie strony będą współpracować w celu wsparcia krajów rozwijających się w procesie wdrażania ich polityk klimatycznych i ochrony środowiska.

Norwegia od dawna jest niezawodnym partnerem dla UE i dzielimy wspólną wizję budowania kontynentu neutralnego dla klimatu. Chcemy, aby nasze społeczeństwa i gospodarki rozwijały się razem, jednocześnie zmniejszając emisje, chroniąc przyrodę, dekarbonizując nasze systemy energetyczne i oczyszczając nasze przemysły. Dzięki Zielonemu Sojuszowi nasza więź staje się jeszcze silniejsza i pozwala nam razem projektować lepszą przyszłość – stwierdziła Ursula von der Leyen.

Czytaj też: 10% światowej populacji jest odpowiedzialne za 48% globalnych emisji

PE przegłosował zmiany w ETS. Sektor morski dostanie miliardy!

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button