PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynku

Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

Do 7,7 mld metrów sześciennych wzrosła w 2022 r. łączna produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą. To ilość odpowiadająca prawie połowie ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju. Konsolidacja sektora wydobywczego pozwoli na optymalizację inwestycji w tym obszarze i dalszy wzrost produkcji gazu pochodzącego z własnych zasobów koncernu.

Norweski Szelf Kontynentalny jest kluczowy dla realizacji strategii polskiego koncernu

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 16,62 mld metrów sześciennych. Oznacza to, że łączny wolumen produkcji gazu przez spółki wchodzące w skład Grupy ORLEN mógłby pokryć aż 45 proc. krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które do Grupy ORLEN dołączyły w listopadzie 2022 roku. Ich łączna produkcja wyniosła w ubiegłym roku 6,87 mld m sześc. i była większa o ok. 30 proc. w stosunku do roku 2021, kiedy osiągnęła poziom 5,25 mld m sześc. O tak dużym wzroście zdecydowała produkcja zagraniczna realizowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez spółkę PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN. Osiągnęła ona aż 3,15 mld metrów sześciennych i tym samym wzrosła o ponad 100 proc. w stosunku do roku 2021, kiedy to wyniosła 1,42 mld m sześc.

Norweski Szelf Kontynentalny jest kluczowy dla realizacji strategii wzrostu wydobycia gazu ziemnego przez Grupę ORLEN. Obecnie na tym obszarze Grupa posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. W ciągu najbliższych 3 lat prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld metrów sześciennych rocznie, a w perspektywie 2030 roku – nawet do ok. 6 mld metrów sześciennych rocznie. Przy czym, warto zaznaczyć, iż gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to ważne źródło surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony w IV kwartale 2022 roku. W bieżącym roku przez ten gazociąg planowane jest przesłanie ok. 6,5 mld metrów sześciennych gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego.

Zobacz także: Spółka ORLEN Upstream rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego

W kolejnych latach wolumen gazu przesyłanego przez Baltic Pipe będzie wzrastać, a Grupa ORLEN zarezerwowała w nim ok. 8 mld metrów sześciennych rocznej przepustowości. Planowany wzrost wydobycia własnego umożliwi w ciągu najbliższych lat przesyłanie poprzez Baltic Pipe coraz większych wolumenów gazu pochodzących z własnego wydobycia ze złóż w Norwegii. W 2030 roku będą mogły stanowić nawet aż 75 proc. łącznej zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu.

Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce pokryła ponad 20 proc. krajowego zapotrzebowania

Ubiegłoroczna produkcja gazu ziemnego w kraju pokryła ponad 1/5 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, potwierdzając tym samym swoje znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aktualnie realizowane w Grupie ORLEN projekty pozwolą w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć krajowe wydobycie do ok. 4 mld m sześc. Odkrycia i eksploatacja gazu z polskich złóż to nie tylko wzrost bezpieczeństwa dostaw, ale także wpływ na poprawę sytuacji finansowej samorządów, na których terenie znajdują się zasoby węglowodorów. W 2022 roku PGNiG z Grupy ORLEN z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia ropy i gazu przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł, a z tytułu podatku od nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę związaną z eksploatacją węglowodorów 72,8 mln zł.

Zobacz także: PKN ORLEN podpisał umowę kupna gazu od Sempra Infrastructure

Eksploatacja krajowych złóż gazu ziemnego to przede wszystkim domena PGNiG z Grupy ORLEN, którego produkcja w Polsce w 2022 roku wyniosła ok. 3,43 mld m sześc. (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o kaloryczności 39,5 MJ/m3). To niewielki spadek w stosunku do roku 2021, kiedy wyniosła 3,51 mld m sześc. Obniżenie wolumenu produkcji spowodowane zostało wydłużeniem procesów inwestycyjnych wskutek epidemii COVID-19 w latach 2020-2021.

Ponadto na ogólny wynik ok. 7,7 mld metrów sześciennych produkcji gazu ziemnego przez spółki Grupy ORLEN składa się także ubiegłoroczna produkcja gazu zrealizowana przez ORLEN Upstream oraz spółki byłej Grupy LOTOS, które weszły do Grupy ORLEN w sierpniu 2022 roku. Łączny wolumen produkcji gazu wymienionych spółek wyniósł w ubiegłym roku ok. 0,9 mld m sześc.

Grupa ORLEN ma ambitny, ale całkowicie realny plan

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, eksploatacja własnych złóż gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla odbiorców koncernu, możliwość wzmocnienia międzynarodowej pozycji Grupy ORLEN, a także korzyści finansowe dla setek polskich gmin. Dlatego dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii ORLEN2030. Grupa ma ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu własnego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 osiągnie poziom 12 mld metrów sześciennych rocznie. W przypadku działalności zagranicznej priorytetem koncernu jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku Grupa ORLEN podwajała produkcję. Koncern stale inwestuje również w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywa dodatkowe zasoby tego surowca, pozwalające utrzymać krajową  produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie.

Cena gazu dla klientów biznesowych spadnie w maju o prawie 15%!

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Back to top button