Magazyny

Monitoring dachu płaskiego — skuteczny, czyli jaki?

Charakterystyka dachów płaskich sprawia, że z reguły występują one w stosunkowo dużych konstrukcjach. Obiekty wielkopowierzchniowe — bo o nich mowa — wymagają nieustannego nadzoru, prowadzonego przez wyznaczone do tego celu osoby. Pomóc w nim może monitoring dachu płaskiego, oczywiście o ile jest skuteczny. Tutaj nasuwa się podstawowe pytanie — co to właściwie znaczy? Spróbujmy ustalić, jak określać poziom efektywności systemów pomiaru, na co zwracać uwagę i jakie funkcjonalności traktować priorytetowo.

Zanim zaczniemy poszukiwać klucza, według którego można oceniać sprawność systemów monitoringu, powinniśmy je zdefiniować. Tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że mowa o dachach płaskich, a więc tych, których spadek wynosi od kilku do kilkunastu stopni. Takie dachy narażone są na różnego typu przeciążenia, dlatego tym bardziej powinny być monitorowane.

Czym ów monitoring jest? Ujmując rzecz skrótowo, a przy tym zachowując aspekt merytoryczny, można przyjąć, że systemy monitoringu dachów płaskich, to wszelkiego rodzaju rozwiązania, które umożliwiają pomiar stanu dachu w czasie rzeczywistym. Podsumowując, taki system musi spełniać trzy podstawowe założenia:

  • monitorować wszystkie możliwe zagrożenia – nie tylko śnieg, ale również nadmiar wody lub gradu,
  • przekazywać informacje w czasie rzeczywistym,
  • pozwalać na nadzór stanu dachu w regularnych odstępach czasu.

Możemy wówczas polegać na otrzymywanych pomiarach i na ich podstawie podejmować konieczne decyzje.

Monitoring dachu płaskiego. Kontrola stanu dachu podstawą bezpieczeństwa

Coraz częściej spotykamy się z projektami dachów płaskich, które uwzględniają system monitorowania stanu konstrukcji. To niezwykle cenny trend, jaki nie tylko się utrzyma, ale też rozwinie. Chociaż aktualnie nie ma przepisów, które obligują do wykorzystania takich systemów, to warto zdecydować się na nie mimo wszystko. To nie tylko gwarancja zwiększonego bezpieczeństwa, ale też zwykłego komfortu pracy dla osób odpowiedzialnych za stan obiektów, np. zarządców budynków.

Warto też nadmienić, że chociaż przepisy nie wymagają montażu rozwiązań monitorujących stan dachu, to w przypadku konkretnych budynków wskazują zasadność ich użycia. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znajdujemy tam następujący zapis:

Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.

Wydaje się więc, że rozsądne podejście powinno uwzględniać system monitoringu konstrukcji dachu płaskiego, jako obowiązkowy element projektu. Jedno jest pewne — im więcej systemów pomiarowych, tym większy poziom bezpieczeństwa.

Skuteczny system pomiaru

Słownik języka polskiego definiuje słowo skuteczny, jako dający pożądany wynik, przynoszący efekty. W kontekście dachów płaskich możemy przyjąć, że ów wynik to rzetelna informacja o stanie konstrukcji umiejscowiona w czasie. Powinnyśmy też dodać wspominaną wcześniej regularność, z jaką odbywa się pomiar. W prosty sposób wskazuje to na elektroniczne systemy pomiaru — wydajne, kompleksowe, skrupulatne.

Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim rozwiązanie opracowane przez firmę Sense Monitoring. Platforma Inteligentny Dach wraz z czujnikami S-One odpowiadającymi za monitoring ugięć dachu oraz Detektorami Spiętrzenia Wody oferuje całościowy monitoring na najwyższym poziomie.

Zobacz także: Inteligentny dach jako rozwiązanie, które uchroni przed katastrofą

Trzeba zauważyć, że jest to pierwsze na rynku rozwiązanie, w którym pomiar ugięcia konstrukcji odbywa się z wykorzystaniem laserowych sensorów montowanych w miejscu podparcia. Uzupełnienie stanowi tarcza pomiarowa umiejscowiona w połowie rozpiętości mierzonego elementu. Dokładność takiego pomiaru to 1 mm. Całość została opatentowana i cieszy się renomą wśród klientów z całej Europy.

Zastanówmy się, co stanowi siłę powyższego rozwiązania i decyduje o jego skuteczności.

Częste, a więc aktualne wyniki pomiaru

Pisaliśmy już o konieczności regularnych pomiarów. System Sense Monitoring przeprowadza pomiar ugięcia konstrukcji co 3 minuty. To wzorowa częstotliwość, dzięki której na bieżąco wiemy, jak zachowuje się konstrukcja dachu i w razie jakichkolwiek problemów będziemy mieli czas, aby właściwie zareagować.

Kompleksowość — rozwinięty system pomiaru

Sensory S-One odpowiadające za monitoring ugięcia konstrukcji, Detektory Spiętrzenia Wody wykrywające zastoiska wodne oraz Alerty Pogodowe informujące o aktualnych warunkach atmosferycznych, jak też nadchodzących zmianach — oto cały system, który przekazuje nam kompleksowe informacje na temat stanu dachu płaskiego. Wszystko spięte, dzięki funkcjonalnej aplikacji dostępnej na smartfony.

Intuicyjna aplikacja, czyli informacje podane w przejrzysty sposób

Na koniec aplikacja będąca hubem zbierającym wszystkie informacje i przekazującym je użytkownikowi. Funkcjonalna, intuicyjna, dostępna zarówno na system Android, jak i iOS. Gwarantuje łatwy dostęp do informacji w każdym miejscu i chwili, pozwala na jednoczesną obserwację wielu budynków.

Skuteczność niejedno ma imię

Jak widać, o skuteczności danego systemu świadczy wiele kwestii. Warto to rozważyć, decydując się na wybór konkretnego rozwiązania. Bezpieczeństwo — co zrozumiałe — zawsze będzie na pierwszym miejscu, jednak również komfort pracy, funkcjonalność i dostępność wyników pomiaru powinna być brana pod uwagę. Niezależnie od wszystkiego, systemy monitoringu dachów płaskich to rozwiązanie znacznie zwiększające bezpieczeństwo korzystania z obiektów wielkopowierzchniowych, a to atut nie do przecenienia.

Przyszła wiosna, czyli pozimowy przegląd dachu płaskiego

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button