MorskiTransport

GUS: Wzrost obrotów ładunkowych w polskich portach wyniósł 9,2% r/r

Na przestrzeni minionego roku wzrosły obroty ładunkowe, ruch pasażerów oraz liczba statków zawijających do portów. Polskie porty bałtyckie zyskują na znaczeniu. 

Polskie porty bałtyckie rosną w siłę

Obroty ładunkowe w polskich portach morskich w minionym roku wyniosły 96,7 mln ton (o 9,2% więcej niż w 2020 roku). Największy wzrost odnotowano w Świnoujściu (13,7%), Gdańsku (11%), Gdyni (7,2%) oraz w Szczecinie (3,4%). Spadek odnotowano natomiast w Policach (-16,1%).

Zgodnie z danymi GUS morska flota transportowa liczyła mniej statków niż w roku ubiegłym, co spowodowało nieznaczne obniżenie ich łącznej nośności i pojemności brutto.

Portem o największym udziale w obrotach ogólnokrajowych w 2021 roku pozostaje Gdańsk (46,6%). Na drugim miejscu znalazła się Gdynia (23,5%) na trzecim zaś Świnoujście (17,8%). Nieco mniejszy udział mają  Szczecin (10,2%) i Police (1,4%).

GUS

Zobacz także: Maersk podniósł całoroczne prognozy, ale przewiduje stabilizację rynku

Wzrost obrotów ładunków w polskich portach

W strukturze obrotów ładunkowych w minionym roku największy udział przypadł ładunkom masowym ciekłym (30,9%, z czego ropa i produkty pochodne 25,6%). Nieco mniejszy udział miały ładunki masowe suche (29,5%, z czego węgiel i koks stanowił 8,8%). Ładunki w kontenerach dużych odpowiadały natomiast za 23,9%.

Według opracowania GUS:

W 2021 r. krajowy obrót morski wyniósł 4,1 mln ton (o 47,1% więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 4,2% obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 92,6 mln ton ładunków (95,8% obrotów ogółem), tj. o 8,0% więcej niż w 2020 r.

GUS

Pomiędzy polskimi portami przetransportowano 8179,2 tys. ton ładunków (12,9% więcej niż w 2020 roku). Wywóz z rodzimych do zagranicznych portów stanowił 50,7%, a więc o 10,5% więcej niż w 2020 roku. Przywóz stanowił 49,3% (15,6% więcej). Polskie jednostki pływające są jednak znacznie starsze od zagranicznych, na co również zwraca uwagę GUS:

Średni wiek statku w morskiej flocie transportowej wyniósł 18,4 lat (dla statków pływających pod polską banderą – 41,1 lat, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą – 13,7 lat). Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przewieźli 9587,5 tys. ton ładunków.

Zobacz także: Indonezja wprowadza zakaz eksportu oleju palmowego. Odpowiada ona za połowę globalnego eksportu

Jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, w 2021 roku zbudowano 8 jednostek pływających o łącznej pojemności brutto wynoszącej 25,1 tys. ton. We wszystkich rodzimych stoczniach wyremontowano łącznie 455 jednostek pływających o łącznej pojemności brutto 1704,1 tys. ton.

W 2021 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 2 miliony TEU!

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button