PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
DrogowyInfo z rynkuIntermodalnyKolejowyLotniczyMorskiTransport

Transport towarowy w Niemczech z dużym spadkiem! Ale jest nadzieja

Perspektywy w transporcie towarowym w bieżącym roku znacznie się pogorszyły

Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) opublikowało wyniki swojej Prognozy Średnioterminowej „Lato 2023”, którą opracowało we współpracy z Intraplan Consult. BALM zakłada w nim, że po spadkach związanych z koniunkturą w 2023 roku transport towarowy w Niemczech wróci na ścieżkę wzrostu w kolejnych latach. 

Transport towarowy w Niemczech z pozytywną perspektywą wzrostu

Dla ogólnej wydajności transportu modalnego przewiduje się wzrosty w wysokości około 2,1 procenta w roku 2024 i 1,6 procenta w 2025, w porównaniu do poprzedniego roku. Średnioterminowe perspektywy są pozytywne dla wszystkich środków transportu. Przewiduje się nadprzeciętne wzrosty wydajności w transporcie drogowym, transporcie kombinowanym i frachcie lotniczym.

Jak informuje portal Logistik Heute, zgodnie z analizą BALM, perspektywy w transporcie towarowym w bieżącym roku znacznie się pogorszyły w porównaniu do ubiegłego roku. Według prognozy BMWK z kwietnia, PKB według wyników rocznych nieznacznie wzrośnie, ale według prognoz instytutów z czerwca może już nieco spaść. Handel zagraniczny, zwłaszcza od strony importu, ma słabsze perspektywy wzrostu. Prognozuje się, że czynniki branżowe, takie jak produkcja budowlana, produkcja stali i sprzedaż węgla kamiennego, będą miały na to wyraźny wpływ.

Przewiduje się znaczny spadek zwłaszcza w przemyśle chemicznym, który jest jednym z sektorów intensywnie wykorzystujących transport. W związku z tym, oraz mając na uwadze dostępne obecnie dane, które zazwyczaj dotyczą pierwszej połowy roku, BALM prognozuje dla ogólnego transportu towarowego w bieżącym roku znaczny spadek o -5,9 procenta (objętość) lub -4,3 procenta (wydajność).

Zmiany wskaźników transportu drogowego (-6,0 procent (ton) lub –4,2 procent (tkm) są niemal identyczne jak wskaźniki ogólnego transportu towarowego. W prognozie hamuje je, oprócz koniunkturalnego spowolnienia, także transport materiałów budowlanych. Wyjątkowo wysoki wzrost ogólnych kosztów w transporcie drogowym (niemieckich firm) nie miał dotąd zauważalnych skutków na podziale modalnym.

Czytaj też: Zmiany prawne w Niemczech spowodują wzrost kosztów transportu nawet o 80% [WYWIAD]

Jeśli zaś chodzi o kolejowy transport towarowy w Niemczech, BALM prognozuje podobne, znaczne spadki o -4,5 procent (ton) lub -4,6 procent (tkm). Wpływ na to mają zwłaszcza spadki produkcji w przemyśle chemicznym, stalowym oraz budowlanym. Kombinowany transport również skurczy się w podobnym stopniu. W przypadku żeglugi śródlądowej przewidywany jest spadek o -4,9 procenta (objętość) i -5,7 procenta (wydajność). Największy wpływ znowu pojawi się w przewozach węgla, które po dwóch latach z wyraźnym wzrostem, analogicznie do sprzedaży węgla kamiennego, będą teraz miały dwucyfrowy spadek.

Jak informuje portal Logistik Heute, w transporcie lotniczym, zgodnie z BALM, również oczekuje się znacznego spadku (-6,7 procent). W transporcie morskim (-3,5 procent) prognoza wskazuje na znaczący wpływ przerwanych relacji handlowych z Rosją. Dlatego też przewidywane jest dwucyfrowe obniżenie w ruchu kontenerowym, co ostatnio miało miejsce w czasie kryzysu w roku 2009.

Jak kształtuje się przyszłość transportu towarowego w Niemczech?

Zdaniem BALM, perspektywy na rok 2024 nie są już jednak tak niekorzystne jak w obecnym roku. Niemiecka gospodarka według obecnych ocen ponownie wróci na ścieżkę wzrostu. Handel zagraniczny, po niewielkim wzroście w tym roku, ma ponownie silniej się rozwijać.

Oba te czynniki wpłyną również na produkcję przemysłową. Autorzy studium oczekują, że wpływ sektora budowlanego, po słabych latach 2021-2023, przyniesie solidny wzrost. W tym kontekście BALM prognozuje dla ogólnego transportu towarowego wzrost o 1,6 procenta (objętość) lub 2,1 procenta (wydajność).

Jak informuje portal Logistik Heute, w roku 2024 w transporcie drogowym znacznie wzrosną stawki opłat autostradowych. Niemniej jednak, zdaniem Intraplan i BALM, nie powinno to istotnie wpłynąć na popyt na transport ciężarowy. Ważniejsze jest ożywienie w ogólnej gospodarce oraz sektorze budowlanym. Eksperci spodziewają się, że to przyniesie ono wzrost o 1,7 procent (objętość) lub 2,3 procent (wydajność).

Czytaj też: Niemiecki eksport samochodów do Kirgistanu wzrósł o 5500%. Tak Zachód udaje, że nie handluje z Rosją

Kolejowy transport towarowy w Niemczech powróci na ścieżkę wzrostu i wzrośnie o 1,8 procent (tony) lub 2,1 procent (tkm), przede wszystkim za sprawą transportu kombinowanego. Dla żeglugi śródlądowej również przewidywany jest umiarkowany wzrost o 0,9 procent (tony) lub 1,2 procent (tkm), zwłaszcza związany z produkcją stali i branżą budowlaną. W przypadku węgla spodziewany jest kolejny spadek, ale znacznie mniejszy niż w roku 2023, zdominowany przez czynniki specjalne.

Transport towarowy w Niemczech w 2025 roku

W roku 2025 prognozuje się nieco słabszy wzrost PKB i niemal niezmienioną dynamikę w handlu zagranicznym. Eksperci oczekują kontynuacji umiarkowanego wzrostu zarówno w sektorze budowlanym, jak i przemysłowym. Produkcja surowej stali prawdopodobnie będzie się niemalże stabilizować. Jednak prognozuje się, że sprzedaż węgla kamiennego w roku 2025 ponownie odczuwalnie spadnie.

W takich warunkach ogólny popyt na transport towarowy w Niemczech powinien odnotować podobny umiarkowany wzrost jak w przyszłym roku, szacowany przez BALM i Intraplan na 1,3 procent (objętość) lub 1,6 procent (wydajność). Zgodnie z prognozą, poziom przewozów w roku 2025 będzie o ponad sześć procent poniżej poziomu sprzed kryzysu, podczas gdy w 2021 roku było to tylko 2 procent, a w 2023 roku prawie 9 procent.

Jak informuje portal Logistik Heute, w tym scenariuszu we wzroście uczestniczyć będą prawie wszystkie środki transportu. I tak też transport drogowy wzrośnie o 1,5 procent (tony) lub 1,9 procent (tkm), prawie w tym samym stopniu co ogólny transport modalny. Transport kolejowy wzrośnie nieco słabiej, bo o 0,9 procent (tony) lub 1,5 procent (tkm).

Eksperci przewidują jednak, że nadprzeciętne wzrosty w transporcie kombinowanym zostaną osłabione przez spadek przewozów węgla. W przypadku obu środków transportu poziom wydajności powinien przekroczyć poziom sprzed kryzysu o około jeden procent.

Według autorów studium żegluga śródlądowa również będzie hamowana przez malejące przewozy węgla, ale zostanie to przynajmniej w pewnym stopniu zrównoważone przez wzrosty w kilku innych obszarach (materiały budowlane, chemia), co powinno skutkować stagnacją.

Dla transportu lotniczego przewiduje się dalszą poprawę (4,5 procent), co skutkuje wzrostem o ponad sześć procent w porównaniu do stanu z 2019 roku. W końcu, w transporcie morskim (1,1 procent), ruch kontenerowy powinien rosnąć podobnie umiarkowanie jak w przyszłym roku. W przypadku towarów masowych eksperci przewidują ogólnie silniejsze efekty hamujące, zwłaszcza w sektorze węgla.

Niemiecki gigant wyda krocie na nowy węzeł we Frankfurcie 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button