Info z rynku

Grupa Azoty S.A. podpisała z Grupą ORLEN kontrakty opiewające na kwotę 18 mld zł

PKN ORLEN oraz Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zawarły 20 czerwca 2023 roku nowe wieloletnie umowy na sprzedaż paliwa gazowego. Cena surowca będzie ustalana na podstawie giełdowego notowania gazu. Podpisanie kontraktów zapewni sześciu spółkom z Grupy Azoty stabilne dostawy surowca przez co najmniej trzy lata.

Grupa ORLEN strategicznym dostawcą gazu dla Grupy Azoty

Nowe kontrakty indywidualne, których szacowana wartość w przypadku czterech lat ich obowiązywania wynosi aż ok. 18 mld złotych, zawarte pomiędzy ORLENEM a poszczególnymi spółkami z Grupy Azoty będą realizowane od 1 października 2023 roku. Strony uzgodniły współpracę w zakresie dostaw gazu ziemnego do końca września 2026 roku, z możliwością jej przedłużenia do końca września 2027 roku.

Zobacz także: Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

Uzgodniona w nowych kontraktach formuła cenowa bazuje na rynkowych wartościach indeksów cen gazu. Należy zauważyć, że jest to najbardziej obiektywny sposób wyznaczania ceny tego surowca, który aktualnie jest powszechnie wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w całej Europie.

Błękitne paliwo z ORLENU trafi do sześciu spółek nawozowego giganta

Podpisane kontrakty umożliwią kontynuację dotychczasowej współpracy pomiędzy ORLENEM a Grupą Azoty w zakresie dostaw gazu ziemnego. Strony zawarły ponadto aneksy do obowiązujących kontraktów. Na ich podstawie już od 1 lipca 2023 roku dostawy gazu będą realizowane na nowych warunkach — tak jak do tej pory opartych o rynkowe wartości indeksów cen surowca.

Zobacz także: Cena gazu dla biznesu w Polsce znowu spadnie. Tym razem o ponad 53 zł

Dostawy paliwa gazowego będą realizowane do sześciu spółek z Grupy Azoty, tj.: Grupy Azoty w Tarnowie, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol oraz Grupy Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk.

Grupa ORLEN rozważa przejęcie Zakładów Azotowych w Puławach

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button