MorskiTransport

Ruch towarowy na Północnej Drodze Morskiej przebił plany Rosji

Jak podało centrum prasowe rosyjskiego rządu, w pierwszej połowie 2022 roku ruch towarowy na Północnej Drodze Morskiej (NSR) przekroczył plan o 5%. W 2021 roku ruch towarowy NSR wyniósł 35 mln ton, o 2 mln ton więcej niż plan (6%).

Docelowy ruch towarowy na Północnej Drodze Morskiej to 80 mln ton

Według wicepremiera i ministra energetyki Aleksandra Nowaka, w ciągu dwóch lat transport tranzytowy na Północnej Drodze Morskiej potroił się, a liczba rejsów podwoiła się – do 1 627. Docelowo do 2024 roku ruch towarowy na Północnej Drodze Morskiej ma wynieść 80 mln ton. Całkowity wzrost PKB wynikający z realizacji projektu wyniesie około biliona rubli (76,8 mld zł) do 2030 roku. Wynika to przede wszystkim z realizacji projektów budowy instalacji LNG przez Novatek, projektów wydobycia ropy naftowej przez Rosnieft i Gazprom Nieft oraz realizacji projektu Baimsky MPC na Czukotce.

Flota została powiększona o dwa lodołamacze o napędzie atomowym – Arktika i Sibir. W budowie są cztery kolejne statki: trzy w stoczni Baltiysky Zavod w Petersburgu i jeden w stoczni Zvezda w Kraju Nadmorskim. Pierwszy z nich ma być oddany pod koniec 2022 roku, pozostałe – odpowiednio w 2024, 2026 i 2027 roku.

Ponieważ trzy z naszych lodołamaczy zostaną wkrótce wycofane z eksploatacji, do 2030 roku planuje się budowę kolejnych sześciu lodołamaczy. Cztery będą finansowane ze środków pozabudżetowych, a dwa lodołamacze i jeden statek do ładowania będą finansowane z budżetu – powiedział Aleksander Nowak.

Czytaj też: Czy Północna Droga Morska stanie się konkurencją dla Kanału Sueskiego?

Czym jest Północna Droga Morska?

Północna Droga Morska to jednolity system transportowy w rosyjskim sektorze arktycznym. Rozciąga się wzdłuż północnych wybrzeży Rosji przez morza Oceanu Arktycznego (morza: Karskie, Łaptiewów, Wschodniosyberyjskie, Czukockie). Szlak łączy europejskie porty Rosji z ujściami żeglownych rzek na Syberii i Dalekiego Wschodu.

Według wcześniejszych wypowiedzi, finansowanie planu rozwoju Północnej Drogi Morskiej do 2035 roku może wynieść około 2 bln rubli (153,7 mld zł), przy czym oczekuje się, że inwestorzy prywatni zasilą rozwój projektów inwestycyjnych tworzących bazę ładunkową Północnej Drogi Morskiej do 2035 roku kwotą około 15,6 bln rubli (1,2 bln zł), co zapewni wzrost produktu brutto o 28,5 bln rubli (2,2 bln zł) i wpływów podatkowych w wysokości 16,3 bln rubli (1,2 bln zł) na wszystkich poziomach systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej.

Czytaj też: Gospodarka Rosji skurczyła się już o prawie 20%! To oficjalne dane Rosstatu

Topniejący lód arktyczny może zmienić międzynarodowe trasy żeglugowe

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button