MorskiTransport

Wpływ wojny w Ukrainie i unijnych sankcji na port w Rotterdamie

Rosyjska agresja na Ukrainę skłoniła Unię Europejską i inne państwa do nałożenia na Rosję szeregu sankcji. Sankcje co prawda nie mają jeszcze ogromnego wpływu na szeroki import energii (ropa naftowa, produkty ropopochodne, LNG, węgiel), ale wpływ wojny w Ukrainie i unijnych sankcji jest już odczuwalny przez eksport i przeładunek kontenerów w porcie w Rotterdamie.

Wpływ wojny w Ukrainie na port w Rotterdamie

Z około 470 mln ton towarów przeładowywanych przez port w Rotterdamie, 62 mln ton przypada na Rosję (13%). Przez port w Rotterdamie importowane są z Rosji duże ilości nośników energii. Obecnie jest to około 30% rosyjskiej ropy naftowej, 25% LNG oraz 20% produktów ropopochodnych i węgla. Przez Rotterdam Rosja eksportuje takie produkty, jak stal, miedź, aluminium i nikiel. Produkty te nie są jeszcze objęte ograniczeniami handlowymi ogłoszonymi przez Unię Europejską. Obecnie nie wiadomo, jaki będzie wpływ wojny w Ukrainie na te przepływy w nadchodzącym okresie.

Zaledwie 10% rotterdamskich przewozów kontenerowych ma związek z Rosją. Unia Europejska zakazała eksportu szeregu towarów, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych (podwójne zastosowanie). Oznacza to, że ładunki kontenerowe, których miejscem przeznaczenia jest Rosja, będą poddawane dodatkowym kontrolom celnym.

PLAKO System - inteligentne systemy dokowania

Niepewność co dokładnie obejmują sankcje, jak szybko urzędy celne dopuszczą kontenery do eksportu, jak rozwija się wojna w Ukrainie i jak duże jest ryzyko płatności, sprawia, że wiele terminali kontenerowych i firm spedycyjnych zdecydowało się nie przyjmować i nie obsługiwać obecnie żadnych kontenerów z przeznaczeniem do Rosji.

Czytaj też: Wojna na Ukrainie wpłynie na zamówienia zbiorników LNG

Wpływ wojny w Ukrainie na cyberbezpieczeństwo portu

Wpływ wojny w Ukrainie i unijnych sankcji na codzienną działalność, powoduje niepewności w wielu firmach. W rezultacie firmy będą również podejmować indywidualne decyzje dotyczące obsługi ładunków rosyjskich, tak jak to już uczyniło kilka terminali kontenerowych i firm spedycyjnych. NATO i amerykańskie siły zbrojne od dziesięcioleci mają podpisane umowy z jednym przedsiębiorstwem w porcie w Rotterdamie, dotyczące transportu materiałów obronnych. Materiały te są regularnie przewożone przez ten port. Możliwe, że w najbliższym czasie będzie więcej transportów materiałów obronnych.

Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw, w porcie w Rotterdamie działa organizacja FERM. Celem FERM jest zachęcanie do współpracy między przedsiębiorstwami w porcie Rotterdam oraz zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Obecnie FERM poinformował, że NCSC nie posiada jeszcze żadnych konkretnych informacji o cyberatakach mających wpływ na Holandię w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Władze portu w Rotterdamie nie opracowały niezależnie żadnej własnej polityki w odpowiedzi na wydarzenia na Ukrainie. Zarząd Portu nie ma też uprawnień do podejmowania takich działań, jak nakładanie ograniczeń na przedsiębiorstwa. Leży to w gestii rządu holenderskiego, ale Zarząd Portu popiera politykę władz holenderskich i europejskich. Praworządność międzynarodowa i prawo do samostanowienia krajów są podstawowymi wartościami i dlatego nie mogą być kwestionowane.

Czytaj też: Rosyjski gaz w Europie – po wybuchu wojny sprzedaż… wzrosła o 40%

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button