PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
Info z rynku

ORLEN zabezpiecza dostawy gazu dla polskich odbiorców

Rok 2023 był pierwszym pełnym rokiem, w którym ORLEN nie importował gazu z Rosji. Realizowane przez koncern zagraniczne dostawy gazu do Polski w wysokości ok. 14,1 mld metrów sześciennych zostały uzupełnione krajową produkcją gazu, która wyniosła ponad 3,3 mld metrów sześciennych. W taki sposób udało się w całości zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na błękitne paliwo, eliminując gaz z rosyjskiego kierunku.

Dywersyfikacja dostaw

Mimo wyłączenia importu gazu z Rosji oraz wzrostu krajowego zużycia w ubiegłym roku o ok. 2,8 proc. wobec 2022 roku, ORLEN całkowicie zabezpieczył zapotrzebowanie polskiego rynku na wspomniany surowiec. Co warto zaznaczyć, nie byłoby to możliwe bez przeprowadzonej w ostatnich latach znacznej dywersyfikacji dostaw. Jednym z głównych źródeł pozyskania zagranicznego gazu przez Grupę ORLEN były w ubiegłym roku dostawy LNG. Koncern wykorzystał w pełni zarezerwowaną przepustowość ukończonego w 2015 roku gazoportu w Świnoujściu. Dostarczono do niego rekordowe 62 transporty skroplonego gazu ziemnego, łącznym wolumenie odpowiadającym ok. 6,5 mld metrów sześciennych gazu. Paliwo pochodzące z dostaw LNG zaspokoiło około 38 proc. krajowego zapotrzebowanie na ten surowiec.

Zobacz także: Nowa transakcja Grupy ORLEN. Zasoby wydobywalne gazu w Norwegii znowu wzrosną

Kolejnym, nie mniej ważnym filarem dostaw gazu do Polski w 2023 roku, był przesył realizowany uruchomionym pod koniec 2022 roku gazociągiem Baltic Pipe. ORLEN odebrał tą drogą ok. 6,2 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Łącznie spółka ma zarezerwowane ok. 8 mld metrów sześciennych rocznej przepustowości tego gazociągu. Pozwoliło to zaspokoić krajowe zapotrzebowania na błękitne paliwo w ok. 36 proc. Surowiec przesyłany gazociągiem Baltic Pipe pochodził zarówno z dostaw realizowanych na podstawie umów podpisanych z kontrahentami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jak i również z wydobycia własnego Grupy ORLEN w Norwegii. Należy zauważyć, że w 2023 roku koncern przeprowadził znaczący rozwój działalności wydobywczej w tej części Skandynawii.

Inwestycje ORLENU w Norwegii

W zeszłym roku w Norwegii koncern uruchomił wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha, które w szczytowym okresie będzie wytwarzać 0,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Tommeliten Alpha to jeden z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w ostatnim czasie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Co więcej, w 2023 roku spółka PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy ORLEN uzyskała zgody władz norweskich na zagospodarowanie złóż Alve Nord, Orn, Fenris, Tyrving, Andvare oraz Verdande, a także obszaru Yggdrasil. Zapewni to koncernowi ok. 9 mld metrów sześciennych gazu w całym okresie eksploatacji. Zgodnie z harmonogramem złoża będą kolejno uruchamiane w latach 2024-2027. Przy czym prace na Fenris i Yggdrasil już się rozpoczęły.

Zobacz także: Nowe gazowce Grupy ORLEN: „Józef Piłsudski” i „Ignacy Jan Paderewski”

W listopadzie ubiegłego roku zaś PGNiG Upstream Norway podpisało umowę kupna wszystkich udziałów w spółce KUFPEC Norway, która jest m.in. właścicielem pięciu już produkujących złóż. Realizacja transakcji umożliwiła spółce z Grupy ORLEN podniesienie wydobycia gazu o ponad miliard metrów sześciennych rocznie. Przy czym przejęcie KUFPEC Norway bynajmniej nie jest jedyną norweską akwizycją koncernu, która miała miejsce w 2023 roku. W maju PUN kupiło 10 proc. udziałów w złożach Sabina i Adriana. Partnerzy koncesyjni zakładają, że eksploatacja złoża Adriana rozpocznie się w roku 2029 r., a złoża Sabina – cztery lata później.

Znaczenie kierunku zachodniego i południowego mocno spadło

Uzupełnieniem transportów LNG oraz gazu przesyłanego przez Baltic Pipe były dostawy z kierunku zachodniego i południowego oraz z Litwy. Z kierunku zachodniego i południowego w 2023 r. wyniosły ponad 0,9 mld metrów sześciennych i stanowiły ok. 6,5 proc. całego importu. Były znacząco mniejsze niż w roku 2022, kiedy łącznie dostawy z kierunku zachodniego i południowego wyniosły ok. 3,8 mld metrów sześciennych, czyli ponad 27 proc. całego importu. Tak duży spadek ilości dostaw z tego kierunku wynika z zapewnienia potrzebnych w kraju wolumenów gazu dostawami realizowanymi poprzez gazociąg Baltic Pipe.

Zobacz także: Inwestycje ORLENU w wydobycie ropy i gazu wzrosły o 1 mld złotych

Z kierunku wschodniego Spółka sprowadziła w 2023 r. łącznie 0,4 mld metrów sześciennych, na co złożyły się 0,2 mld metrów sześciennych z Litwy oraz 0,2 mld metrów sześciennych z Ukrainy. Dostawy z Litwy były realizowane oddanym do użytku w roku 2022 gazociągiem Polska-Litwa. Z tego kierunku Grupa ORLEN sprowadza surowiec dostarczany wcześniej do terminalu LNG w Kłajpedzie, gdzie koncern ma zarezerwowane moce regazyfikacyjne. Surowiec z kierunku ukraińskiego pochodził od europejskich partnerów Grupy ORLEN, którzy posiadali zapasy gazu w podziemnych magazynach zlokalizowanych w tym kraju i oferowali jego sprzedaż na granicy ukraińsko-polskiej.

Produkcja gazu w Polsce

Podaż błękitnego paliwa w Polsce w 2023 roku w istotnym stopniu uzupełniona została produkcją krajową gazu, o łącznym wolumenie ponad 3,3 mld metrów sześciennych. To pozwoliło zaspokoić ok. 20 proc. krajowego zapotrzebowania na błękitne paliwo. Przy czym ponownie warto zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe bez odpowiednich działań podjętych przez koncern. Grupa ORLEN roku zainwestowała w zagospodarowanie złóż Różańsko, Borowo, Szczepowice, Granówko, Chwalęcin, Grodzewo, Rokietnica i Miłosław. Ponadto na początku zeszłego roku sukcesem zakończyły się poszukiwania gazu na Lubelszczyźnie. W lutym koncern odkrył 500 mln metrów sześciennych dodatkowych zasobów błękitnego paliwa w złożu Jastrzębiec w okolicy Biłgoraja.

Zobacz także: Gazowce „Święta Barbara” i „Ignacy Łukasiewicz” dołączą do floty Grupy ORLEN

Do tego Grupa ORLEN kontynuowała również rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów — drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce. Zgodnie z założeniami inwestycja ta zwiększy możliwości wydobywcze zakładu o 3,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w latach 2024-2043. W praktyce przedłuży to czas funkcjonowania kopalni o 15 lat. Ponadto należy wspomnieć również o inwestycjach mających na celu zwiększyć pojemność polskich magazynów gazu. Pod koniec sierpnia 2023 oku Grupa ORLEN ogłosiła rozpoczęcie rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice. W wyniku realizacji tej inwestycji pojemność instalacji wzrośnie o 800 mln metrów sześciennych. Tym samym łączna pojemność krajowych magazynów gazu przekroczy 4 mld metrów sześciennych, co oznacza wzrost aż o 25 procent.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Nowe koncesje ORLENU w Norwegii

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button